2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Beszámolók
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Értékmegőrzési Bizottság

2135-3/2019.

A bizottság 2018. évben 8 alkalommal ülésezett, határozatképtelenség miatt ülés nem maradt

el. A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati

rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és

hatáskörében eljárva összesen 85 határozatot fogadott el.

1. A bizottság döntött:

• az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közművelődési tevékenységet is

folytató gazdasági társaságok 2017. évi szakmai beszámolóinak és 2018. évi

munkaterveinek jóváhagyásáról (a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Hírös Agóra Kulturális és

Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójában

foglaltakkal egyetértett, a 2018. évi munkatervét szakmailag megalapozottnak tartotta,

megvalósítását támogatta),

• a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2017. évi beszámolójának és a 2018.

évi cselekvési tervének jóváhagyásáról,

• a Kecskeméti Planetárium 2017. évi szakmai beszámolójának és 2018. évi

munkatervének jóváhagyásáról,

• a Kecskeméti Katona József Múzeum 2017. évi szakmai beszámolójának, 2018. évi

munkatervének, Digitalizációs Stratégiájához tartozó intézkedési tervének,

Küldetésnyilatkozatának, Középtávú stratégiai és fejlesztési koncepciójának, valamint

Revíziós, selejtezési és gyűjteménygyarapítási tervének jóváhagyásáról,

• a Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház 2017. évi beszámolójáról és a

2018/2019. évad munkatervéről (a benyújtott beszámolókat helytállónak és

példaértékűnek, a 2018/2019-es évadra vonatkozó munkaterveket szakmailag

megalapozottnak és megvalósíthatónak tartotta),

• a Kecskeméti Katona József Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának,

valamint Állományvédelmi Stratégiájának jóváhagyásáról,

• a kulturális intézmények (Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskeméti

Katona József Múzeum, Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft,

Kecskeméti Planetárium) ötéves továbbképzési tervének és éves beiskolázási tervének

jóváhagyásáról,

• a 2018. évi Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjának és költségvetésének

elfogadásáról,

• a bizottság 2018. I. és II. félévi munkatervéről.

4

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi témákat:

• javaslat a "Kecskemét Közművelődéséért Díj", a "Katona József-díj", a „Kodály

Zoltán-díj", a Tóth László-díj, valamint a „Bozsó János-díj”adományozására,

• beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről,

• együttműködési keretmegállapodás az Utazás 2019 Kiállításon díszvendégként történő

megjelenésről.

3. A bizottság javaslatot tett:

• a „Város Kulcsa” kitüntető cím adományozására,

• megyei kitüntető díjak adományozására,

• Dr. Szobonya Zoltán emléklap adományozására,

• a Városi Támogatási Program „Kulturális Programok” előirányzata keretében

Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójához kapcsolódó programokra

benyújtott pályázatok támogatására (18 pályázatot javasolt támogatni 7.750.000,- Ft

összegben),

• a Városi Támogatási Program „Kulturális Programok” előirányzatára beérkezett

pályázatokra ( 68 pályázatot javasolt támogatni 15.050.000 ,- Ft összegben), valamint

az 5%-os tartalékkerete terhére támogatható kérelmekre (9 kérelmet javasolt

támogatni 1.350.000,- Ft összegben).

4. A bizottság véleményezte:

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva fogadta el a legtöbb határozatát.

Véleményezte a közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az

állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi

tárgyú előterjesztéseket:

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése,

• Városi Támogatási Program,

• a helyi támogatási rendelet módosítása,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati

rendelete módosítása,

• közalapítványok és gazdasági társaságok létesítő okiratának módosítása a Kecskemét

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről szóló

17/2018. (X.18.) önkormányzati rendeletével összefüggésben,

• a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 2018. évi

programtervének véleményezése,

• a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról

szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása,

• Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala (2 alkalommal),

• az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával kapcsolatos

döntések,

• együttműködési megállapodás megkötése konferencia szervezésére,

• köztéri alkotás elhelyezése ( 2 alkalommal),

• turisztikai kiadvány véleményezése (a bizottság a „Programajánló 2018. nyár”

kiadvány megjelentetését változatlan formában és tartalommal támogatta),

5

• a Kecskeméti, Széchenyi sétány 6. szám alatt található ingatlan vagyonkezelésbe

vétele és ingyenes használatba adása,

• pályázatok benyújtása a Kecskeméti Katona József Múzeum fejlesztéseire,

• a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos döntések

meghozatala,

• beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévi

tevékenységéről,

• a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása,

• támogatási szerződés megkötése a Kecskemét Város-Bozsó János Gyűjtemény

Alapítvánnyal,

• megállapodások megkötése a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kftvel,

• beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a települési

nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított támogatások felhasználásáról,

• a közgyűjteményi és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása,

• letéti szerződés megkötése a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday

Múzeumával,

• tájékoztató a 2018. évben Kecskeméten megrendezett fesztiválokról,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója.

A fentieken túl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek

használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően

kulturális szempontból véleményezte a közterület-használati szerződés megkötésére

vonatkozó ajánlatokat, a Történeti Főtér Együttes területén megrendezésre kerülő

rendezvények terveit (1 esetben kulturális szempontból nem támogatta a rendezvény Történeti

Főtér Együttes területén történő megrendezését, 15 rendezvény esetében pedig támogató

döntést hozott).

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi

szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően

4 alkalommal véleményezett hangosító berendezés eltérő időtartamú üzemeltetésének

engedélyezésére vonatkozó kérelmet.

5. A bizottság ellenőrzési jogköre keretében:

A bizottság egyes feladatainak szakértői véleményezése, döntései végrehajtásának szervezése,

ellenőrzése céljából korábban 4 munkacsoportot hozott létre, ezek közül 2018. évben csak az

Egyházügyi Munkacsoport ülésezett.

Az Egyházügyi Munkacsoport 2018. szeptember 27-én tartotta meg a Szent Rita és a segítő

szentek emlék-konferenciáját. A 2018. évben ennek a nagyszabású rendezvénynek az

előkészítése, szervezése zajlott. A konferenciára kiadvány is készült, amelyet a résztvevők

térítésmentesen megkaptak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Értékmegőrzési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

szóló beszámolót fogadja el.

Kecskemét, 2019. január 22.

Hörcsök Imre

elnök

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK