2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Beszámolók
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Beszámoló a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 2018. évi tevé-kenységéről

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság

2150-1/2019.

A bizottság 2018. évben 9 alkalommal ülésezett, ebből 1 alkalommal tartott rendkívüli ülést, határozatképtelenség nem fordult elő. A bizottság az SZMSZ-ben, valamint az egyéb helyi rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva összesen 72 határozatot fogadott el.

1. A bizottság döntött:

 az Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap megrendezéséről;

 a „Környezetvédelem Jeles Napjai 2018.” rendezvénysorozatról;

 az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi felosztásáról;

 a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó támogatási kérelmekben megjelölt projektek illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz (3 alkalommal);

 a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektek projektfejlesztési időszak lezárásaként benyújtott dokumentációinak illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz (4 alkalommal);

 a bizottság 2018. I. félévi, valamint a 2018. II. félévi munkatervéről.

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette:

 a „Mathiász János-díj”, valamint  a „Kecskemét Környezetvédelméért Díj” adományozását.

3. A bizottság véleményezte:

A közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat az alábbiak szerint:

 Városi Támogatási Programot;

 Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatalát;

 a Városi Támogatási Program „Környezetvédelmi Programok” előirányzatára beérkezett pályázatok elbírálását (30 pályázatot javasolt támogatni 5.000.000,- Ft összegben);

 a Városi Támogatási Program „Mezőgazdasági Programok” előirányzatára beérkezett pályázatok elbírálását (6 pályázatot javasolt támogatni 900.000,- Ft összegben);

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését;

 a Településrendezési Terv módosítását (4 alkalommal);

 Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatalát;

 a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását;

 a Településrendezési Terv 2018. évi felülvizsgálatának elindítását;

 a településrendezési eszközök 2019. évi felülvizsgálatának elindítását;

 a településrendezési eszközök módosításának közbenső véleményezését;

 telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntést;

 az egykori Rudolf laktanya egyes utód ingatlanainak hasznosításával kapcsolatos döntéseket;

 telekhasznosításhoz és belterület vonáshoz kapcsolódó döntéseket, településrendezési szerződéseket;

 fejlesztésekhez kapcsolódó önerő biztosításáról szóló döntések meghozatalát;

 kiemelt fejlesztési terület kijelölését és településrendezési szerződés megkötését a déli iparterületen történő beruházás érdekében;

 támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatalát (5 alkalommal);

 az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további adatkoncentrátor telepítésével kapcsolatos döntés meghozatalát;

 a megyei kórház fejlesztésével és az ahhoz kapcsolódó közlekedési- és zöld felület – fejlesztésekkel érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását;

 egyes fejlesztéspolitikai tárgyú közgyűlési határozatok módosítását;

 Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága által nyilvántartott zöld rendszámú járművekről szóló tájékoztatót;

 Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntést;

 Kecskemét Városfejlesztési Alappal kapcsolatos döntést;

 kiemelt fejlesztési területre kidolgozott településrendezési eszköz partnerségi egyeztetésének lezárását;

 a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2019. évi vagyongazdálkodási koncepciójának elfogadását és vagyonkezelési szerződés módosítását;

 Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási és közfeladat ellátás szerződés módosítását;

4. A bizottság javaslatokat tett:

 a „Város Kulcsa” kitüntetés adományozására;

 Dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására;  a megyei kitüntető díjak adományozására.

5. A bizottság beszámolt:

 a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2018." rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási Hétről;

 a bizottság 2017. évi tevékenységéről.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni és azt a határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni.

Kecskemét, 2019. január 15.

Falu György

bizottsági elnök

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK