2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Beszámolók
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Jogi és Ügyrendi Bizottság

2140-3/2019.

A bizottság 2018. évben 9 alkalommal ülésezett, melynek során határozatképtelenség

miatt ülés nem maradt el. A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.

(II.14.) önkormányzati rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben

meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva összesen 79 határozatot fogadott el.

1. A bizottság az alábbiakról döntött:

• a közgyűlés által átruházott hatáskörben, önkormányzati hatósági ügyben eljárva,

kérelem alapján a „Kecskemét” helységnév, valamint a város címere használatának

engedélyezéséről,

A vizsgált időszakban 11 városnév-használati, 2 címerhasználati, valamint 1

zászlóhasználati kérelem került benyújtásra. A bizottság valamennyi kérelemnek

helyt adott.

• első fokon a vendéglátó üzletek – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2012.

(IV.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott nyitva tartási rendjétől - eltérő

nyitva tartásának engedélyezéséről,

A bizottság e feladat- és hatáskörében eljárva 4 eltérő nyitva tartásra irányuló

kérelemről döntött. A bizottság valamennyi kérelem esetében az eltérő nyitva tartást

engedélyezte.

• az egyházak támogatására elkülönített előirányzat felosztásáról a mellékletben

foglaltak szerint,

A Jogi és Ügyrendi Bizottság döntése alapján a Római Katolikus Egyházközség és a

Piarista Szerzetesrend, a Református Egyházközség, az Evangélikus Egyházközség, a

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház Kecskeméti Görög Katolikus Szervezőlelkészség, a

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja,

a Kecskeméti Baptista Gyülekezet, valamint a Magyar Pünkösdi Egyház összesen 30

millió Ft támogatásban részesült. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően elsősorban

egyházi épületek, templomok felújítására, közösségi kapcsolatok szervezésére és

működési kiadásokra fordították az érintett egyházak a kapott összeget.

4

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének

elfogadásáról és 4 alkalommal annak módosításáról,

• együttműködési megállapodás megkötéséről közfoglalkoztatás tárgyában (2

alkalommal),

• a bizottság 2018. I. és II. félévi munkatervéről.

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi előterjesztéseket:

• a közterületek elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket, e tárgykörben 4 előterjesztést

terjesztett a közgyűlés elé,

• beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2017. évi tevékenységéről.

3. A bizottság javaslatot tett:

• Dr. Szobonya Zoltán emléklap adományozására,

• a „Város Kulcsa” kitüntető cím adományozására,

• megyei kitüntető díjak adományozására.

4. A bizottság véleményezte:

A közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az állandó

bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi tárgyú

előterjesztéseket:

• Városi Támogatási Program,

• Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala (2 alkalommal),

• a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása (4 alkalommal),

• károsulttal kötendő egyezségi megállapodás,

• a folyamatban lévő peres eljárásokban kötendő egyezségekkel kapcsolatos döntések

meghozatala.

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva az alábbiak szerint 18 rendelettervezetet

véleményezett:

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló

21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló

25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása ( 3 alkalommal),

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati

rendelete módosítása,

• A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014 (IV.24.)

önkormányzati rendelet módosítása,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat

tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

módosítása,

5

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati

adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról

szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése,

• a város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek

fellobogózásáról szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása,

• a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról

szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (2 alkalommal),

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a reklámok és

plakátok elhelyezéséről szóló 20/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletének

módosítása,

• a nem szociális ellátásként nyújtott, nem normatív, fejlesztési vagy működési célra

biztosított támogatásokról szóló 25/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet

módosítása,

• az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 5/2018. (IV. 26.) önkormányzati

rendelet módosítása,

• a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési

kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási

közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló

8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítása,

• a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről,

valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló

önkormányzati rendelet megalkotása,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a házasságkötés és a

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási

díjairól szóló 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása,

• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével

összefüggő feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

szóló beszámolót fogadja el.

Kecskemét, 2019. január 22.

Dr. Sztachó-Pekáry István

elnök

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK