2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Beszámolók
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2018. évi tevé-kenységéről

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság

2148-2/2019.

Tisztelt Közgyűlés!

A bizottság 2018. évben 11 alkalommal ülésezett, melyből 3 alkalommal tartott rendkívüli ülést. A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva összesen 128 határozatot fogadott el.

1. A bizottság döntött:

 Közúti forgalomszabályozásokról:

- a Kecskemét, Kőhíd utca teljes hosszán 30 km/h sebesség korlátozást vezetett be,

- az Alpár utca teljes hosszán 30 km/h sebességkorlátozást vezetett be, továbbá a Talfája köz kereszteződésének környezetében lévő útszűkülethez kapcsolódóan a Talfája köz irányából elsőbbséggel rendelkező útirányt jelölt ki, egyebekben az út meglévő forgalmi rendjét változatlanul fenntartotta,

- a Kada Elek utca, Szarvas utca – Nefelejcs utca közötti útszakasz páratlan oldalán várakozási tilalmat rendelt el,

- a Nefelejcs utcát a Szárny utca irányába egyirányú forgalmú útként jelölte ki,

- a Nyíl utca-Hosszú utca közötti parkoló területen a Hosszú utca irányából a legközelebbi 3 db parkolóhelyet kizárólagos várakozás céljára Doki Centrum részére kijelölte,

- a Domby Lajos utca 21. házszám előtt, tárgyi ingatlan kapubejáróját követően az Örkény István utca irányába 10 m hosszon megállási tilalmat vezetett be,

- a Platán utca 441-es főút felöli jobb oldalán, a 441-es főút - Lombos utca közötti útszakaszon megállási tilalmat vezetett be,

- a Balaton és a Lunkányi János utcán a Balaton utca 1-5. házszámú épülethez bevezető szervizút és a Világ utca útcsatlakozásai közötti útszakaszokon az útpadkára is kiterjedően megállási tilalmat vezetett be,

- a Kecskeméti Katona József Múzeum épületéhez bevezető úton behajtás korlátozást vezetett be munkanapokon,

- a Dráva utca teljes hosszán 30 km/h sebesség korlátozást nem vezetett be,

- a Ferenczy utca forgalmi rend szerinti bal oldalán, a Klapka utcától 20 m hosszon várakozási tilalmat nem vezetett be,

- a Görbe utca Ceglédi út és Palota utca közötti szakaszát a Ceglédi út irányából egyirányú forgalmú útként nem jelölte ki,

- a Hortenzia utca teljes hosszán 30 km/h sebességkorlátozást nem vezetett be, és a tehergépjármű forgalom behajtását 5 tonna súlykorlátozás bevezetésével korlátozta,

- a szállodák előtt kihelyezett, kiegészítő táblával ellátott várakozni tilos táblákat bevonta,

- Matkó, István utca teljes hosszán a tehergépjármű forgalom behajtását a célforgalom kivételével 5 tonna súlykorlátozás bevezetésével korlátozta,

- a Mikszáth Kálmán körút Talfája köz-Nyitra/Semmelweis utcai útkereszteződések közötti szakaszán fennálló 30 km/h sebességkorlátozást megszüntette,

- a Márvány utca Nyitra utca – Nagy Lajos király körút közötti útszakaszán 30 km/h sebességkorlátozást vezetett be,

- a Liszt Ferenc utca 441-es főút felöli jobb oldalán, tárgyi útkereszteződéstől 50 méter hosszú útszakaszon megállási tilalmat vezetett be,

- a Pillangó utca forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a 18899 jelű önkormányzati út (Umcacca utca) fennálló forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Daróczi köz forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- az Énekes utca fennálló forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Pásthy Károly utca parkolási rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Gesztenyefa utca Csokor utca felőli jobb oldalán, tárgyi útkereszteződéstől 30 méter hosszú útszakaszon megállási tilalmat vezetett be,

- a Kölcsey utca teljes hosszán várakozási tilalmat vezetett be a tehergépjárművek részére,

- a Kinizsi Pál utca teljes útszakaszán 30 km/h sebességkorlátozást vezetett be,

- a Klebelsberg Kuno utca Alkotás utca és Mártírok útja közötti útszakaszát kétirányú forgalmú útként jelölte ki,

- Újerdő utca forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Lőcsei utca forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Kápolna utca Széchenyi körút és a Munkácsi utca közötti útszakasz forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Kaptár utcán az Aranyeső utca útkereszteződésénél „Elsőbbségadás kötelező” közlekedési táblát helyezett ki,

- a Károli Gáspár és Bakócz Tamás utcák fennálló forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Hunyadi János téren, a Hunyadi János tér 5. és Liszt Ferenc utca közötti útszakaszon megállási tilalmat vezetett be,

- a Nyíri út - 445. sz. főút körforgalomnál a Nyíri útra behajtási tilalmat vezetett be legkésőbb a 445. sz. főút forgalomba helyezéséig,

- az Egyetértés és Vízöntő utcák forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Benczúr Gyula utca forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Kaffka Margit utca forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Reptéri út – 44. sz. főút és a Reptéri út – 445 sz. főút körforgalmaknál a Reptéri útra tehergépjármű forgalom behajtási tilalmat vezetett be, 3,5 tonna súlykorlátozás kivéve célforgalom kiegészítő táblával,

- a Katona József utca forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Kósafalu forgalmi rendjét módosította, a Matkói út – Szent László körút – Búzakalász utca közötti térségben lakó-pihenő övezetet jelölt ki,

- a Gesztenyefa utca Csokor utca felőli jobb oldalán, tárgyi útkereszteződés és az úttest szélének metszéspontjától számított 5 méter távolságtól megállási tilalmat vezetett be 5 méter hosszú útszakaszon,

- a Gyöngyvirág utca teljes útszakaszán behajtási tilalmat vezetett be, 3,5 tonna súlykorlátozás kivéve célforgalom kiegészítő táblával,

- a Nyíl utca 19-23 házszámok előtti középsziget felőli útszakaszát a Hoffman János utca irányából egyirányú forgalmú útként jelölte ki,

- az Egressy utcán a Horog utca útkereszteződésénél „Elsőbbségadás kötelező” közlekedési táblát helyezett ki,

- a Kandó Kálmán utca Bólyai utca-Gyulai Pál utca és Vajdahunyad utca–Pázmány Péter utca útszakaszán 30 km/h sebességkorlátozást vezetett be,

- a Szent Miklós utca forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Kodály Zoltán tér forgalmi rendjét változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Hosszú utca forgalmi irány szerinti bal oldalán kizárólagos várakozást biztosító ismételt kérelmet elutasította, a 37/2018. (IV.24.) VVB. számú határozatban foglaltakat változatlan hatállyal fenntartotta,

- a Rákóczi út páratlan oldalán a Csányi János körút és Klapka utca közötti szakaszon kialakított két parkolóra kiterjedően pénteken 13:00 – 20:00 óra, szombaton 10:00 – 20:00 óra közötti időszakban a parkolók használatát korlátozta, a parkolást kizárólag a házasságkötésre érkezők részére engedélyezte.

 A kecskeméti polgárőr egyesületek 5.500.000 forintos működési támogatásáról az alábbi felosztás szerint:

- Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület – 850.000,- Ft,

- Hetény Vezér Polgárőr Egyesület – 600.000,- Ft,

- Hírös Polgárőr Egyesület – 500.000,- Ft,

- Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület – 400.000,- Ft,

- Kadafalvi Polgárőr Egyesület – 500.000,- Ft

- Katonatelepi Polgárőrség Egyesület – 500.000,- Ft,

- Kecskemét-Erzsébetvárosi Polgárőr és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület – 300.000,- Ft,

- Kecskeméti Polgárőrség Közhasznú Egyesület – 1.450.000,- Ft,

- Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz – 400.000,- Ft.

 A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi közszolgáltatási feladattervének jóváhagyásáról,

 a 2018. évi lomhulladék-gyűjtés ütemezéséről,

 a gyalogátkelőhelyek környezetében tervezett intézkedésekről és azok sorrendjéről,

 a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2018. I. és II. félévi munkatervéről.

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette:

 a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását,

 a telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntéseket és településrendezési szerződéseket,

 kiemelt fejlesztési területre kidolgozott településrendezési eszköz partnerségi egyeztetésének lezárását,

 a Településrendezési Terv 2018. évi felülvizsgálatának közbenső véleményezését,

 a településrendezési eszközök 2019. évi felülvizsgálatának elindítását,

 a kiemelt fejlesztési terület kijelölését és településrendezési szerződés megkötését a déli iparterületen történő beruházás érdekében,

 a településrendezési eszközök módosításának közbenső véleményezését,

 köztéri alkotás elhelyezését,

 a „Kada Elek-díj” és az Év Kecskeméti Mestere Díj adományozását,

 „Az Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím adományozását,

 „Az Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím adományozását,

 „Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézet Dolgozója” elismerő cím adományozását,

 a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

3. A bizottság javaslatot tett:

 A „Város Kulcsa” kitüntetés adományozására,

 a megyei kitüntető díjak adományozására,

 a Dr. Szobonya Zoltán emléklap adományozására,

 illegális hulladéklerakással kapcsolatban tehető intézkedések megtételére.

4. A bizottság véleményezte:

A közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat az alábbiak szerint:

 a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását,

 a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítását,

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítását,

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését,

 a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását,

 az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 2019. január 1-jét követő ellátását,

 az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását,

 autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztására pályázat kiírását,

 az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását,

 a DAKK Zrt. 2017. évi közszolgáltatási beszámolóját és többlet ellentételezését,

 a pályázati kiírást Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására,

 a menetrend szerinti autóbusz közlekedés ideiglenes útvonalon történő közlekedtetésének tapasztalatait és döntést a Rákóczi út páros oldalának autóbusz közlekedéséről,

 a Városi Támogatási Programmal kapcsolatos döntés meghozatalát,

 az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további adatkoncentrátor telepítésével kapcsolatos döntés meghozatalát,

 a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelői feladatainak átadását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére,

 Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatalát,

 egyes fejlesztéspolitikai tárgyú közgyűlési határozatok módosítását,

 a megyei kórház fejlesztésével és az ahhoz kapcsolódó közlekedési- és zöldfelület-fejlesztésekkel érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását,

 támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatalát,

 az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak használatával kapcsolatos döntéseket,

 a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2018. évi bérleti díjának felhasználását,

 víziközmű-rendszert érintő döntések meghozatalát,

 a kecskeméti és a hetényegyházi köztemető, valamint az Evangélikus temető 2018. évi fejlesztési programját,

 személygépjármű ingyenes használatba adását,

 értékelést Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról,

 térfelügyeleti kamerarendszer telepítését,

 a Városi Támogatási Program „Műemlékvédelmi Programok” előirányzata 5 %-os tartalékkerete terhére beérkezett pályázatokat és a támogatható kérelmeket,

 a csomóponti átvezetések felülvizsgálatát (a „Kerékpáros-barát fejlesztés Kecskeméten” című projekt keretében a Vasúti Főpályaudvartól a Kecskeméti Fürdőig a meglévő kerékpárút szakaszok szükség szerinti felújítása, szakadásmentes útvonal biztosítása és forgalomtechnika felülvizsgálata),

 a 3 éves útfelújítási és útépítési terv ütemezését,

 az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi pályázati kiírását a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására,

 együttműködési megállapodás kötését a „Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt előkészítésére és megvalósítására,

 a főtérhez kapcsolódó területeken kerékpártámaszok elhelyezését,

 a 2018-2019. évi útüzemeltetési tervet,

 megállapodást a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft-vel,

 szerződés megkötését csapadékvíz csatorna üzemeltetésére,

 kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását,

 beszámolót a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről,

 beszámolót a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről,

 beszámolót a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről,

 tájékoztatót a 2018. február 1-től indult 34-es autóbuszvonal utasforgalmi adatairól.

A fentieken túl a bizottság 26 esetben városképi, környezeti szempontból véleményezte a közterület-használati szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatokat, tervezett rendezvények terveit, valamint véleményezte a Bem u.-Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom építéséhez kapcsolódó forgalmirend-változásokkal kapcsolatos munkaanyagot.

5. A bizottság ellenőrizte:

 A Kecskemét közigazgatási területén működő polgárőr egyesületek 2017. évben kapott támogatásának felhasználását.

6. Munkacsoportok:

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság a 14/2015. (II. 17.) VüB. számú határozatával 3 munkacsoportot hozott létre: Közbiztonsági Munkacsoportot, Örökségvédelmi Munkacsoport és Településrendezési Munkacsoportot.

 A Közbiztonsági Munkacsoport 2018-ben 1 alkalommal tartott ülést.

 Az Örökségvédelmi Munkacsoport a Településrendezési Munkacsoporttal 8 alkalommal tartott együttes ülést. Véleményezte a köztéri alkotások elhelyezését, az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett - műemlékvédelmi programot érintően benyújtott– pályázatokat. Véleményt formált továbbá a helyi építészeti örökséget és a műemlékeket érintő kérdésekben a településfejlesztési terveket.

Az együttes üléseken a két munkacsoport ezen felül a településrendezési eszközökkel, a zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési tervekkel, a zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a közterületek elnevezésével összefüggő előterjesztéseket tárgyalt, amelyek vonatkozásában módosítási javaslattal élt a bizottság felé.

Szintén a Településrendezési és az Örökségvédelmi Munkacsoportok képviselői kezdeményezésre a Főtér használatával kapcsolatos közös álláspont kialakításáról tárgyalt, ahol a Városrendezési Bizottság és az Értékmegőrzési Bizottság tagjaival, dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterrel egy új helyi rendelet megalkotását vetették fel a jövőbeli rendezvények megtartása érdekében, valamint alternatív helyszínként a Vasútkert, Benkó Zoltán Szabadidő Központ és más helyszínek esetleges használatára. A két bizottság a két munkacsoporttal és a civilek bevonásával történő egyeztetést követően egységes tervet kíván kialakítani a Főtér használatára.

7. Döntések előkészítése:

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság az év folyamán több alkalommal különböző témakörökben informális bizottsági ülések összehívását kezdeményezte az egyes társbizottságokkal, valamint az érintett munkacsoportok tagjaival a következők szerint:

 A bizottság első munkamegbeszélésére a 2017. év végén megszaporodott gyalogos- és kerékpáros balesetek miatt került sor. A megbeszélésre meghívást kapott a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője, a Vonalvezető Kft. ügyvezetője, a Magyar Kerékpárosklub Kecskeméti Területi Szervezetének elnöke, dr. Homoki Tamás alpolgármester, a Városüzemeltetési Osztály vezetője. A jelenlévők a megbeszélésen azt vitatták meg, hogy melyek azok az indokolt beavatkozások, amelyek a gyalogosok védelmét hivatottak szolgálni. A fórum segítséget adott abban is, hogy a már kialakított, elvileg védett átkelőhelyek további technikai jellegű megerősítésére, vagy valamilyen technológiájú kezelésére hol van szükség. A jelenlévők prioritásokkal és konkrét helyszínek megjelölésével jelezték, hol szükséges új átkelőhelyeket létesíteni.

 A Településrendezési Tervhez beérkezett módosítási kérelmeket és javaslatokat augusztus végéig fogadta be a Várostervezési Osztály, majd ezen beérkezett és az osztály által feldolgozott, megvizsgált 126 db kérelmet – az előző években kialakított gyakorlatnak megfelelően – a bizottság tagjai megismerhették, és véleményezték.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni és azt a határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni.

Kecskemét, 2019. január 11.

Király József

bizottsági elnök

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK