2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Tájékoztató
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Tájékoztató a közgyűlés 2015. június 25-én megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre adott válaszokról

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

19.773-8/2015.

A közgyűlés 2015. június 25-én megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre – az ülésen megválaszolt kérdések kivételével - adott válaszokról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

1.) Csikós Jenő Kecskemét, Hunyadi János u. 31. szám alatti lakos felszólalása során megkérdezte, hogy „hova lettek” a közmunkások? Korábban még járdát is építettek, most pedig sok helyen derékig ér a gaz.

- Továbbá kifogásolta, hogy a Közép utca kövezése nem történt meg az ígéretek ellenére. Megkérdezte, hogy a munkálatok mikor kezdődnek meg.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a közmunkások száma a korábbi időszakhoz képest mintegy harmadára csökkent, ezért az általuk ellátott feladatok végrehajtása több időt igényel. A parkfenntartási feladatok keretei között a Városgazdasági Nonprofit Kft. is ellátja a zöldfelület gondozási feladatokat, melynek során a Folyóka sor és Hunyadi János utca környezetében meglévő zöldfelületek fűnyírása és kaszálása június hónapban megtörtént.

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítések támogatási rendszeréről szóló 23/2010. (VI.15.) önkormányzati rendelete alapján a Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság 2014. szeptember 2-i ülésén megtárgyalta és 86/2014. (IX.02.) VVKB. számú határozatában szakmai, műszaki szempontból támogatta a közműfejlesztés támogatása érdekében benyújtott igénybejelentéseket, köztük a Közép utca szilárd burkolattal ellátása érdekében benyújtott igénybejelentést is. A beruházás pénzügyi támogatásáról döntés még nem született. Amennyiben az illetékes bizottság pénzügyileg is támogatja a beruházást, az önkormányzati támogatás biztosításáról Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése, a hasonló kezdeményezések összevetésével, a rendelkezésre álló források függvényében fog dönteni az önkormányzat adott évi költségvetésének elfogadásakor.

2

2.) Jászfalvi József Kecskemét, Tövis u. 20. szám alatti lakos felszólalását a kadafalvi lakosok nevében tette meg, akik a Ballószög – Kecskemét járatot használják a helyi közlekedésre. Megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy az 1-es autóbusz járat egészen Kadafalváig közlekedjen? Véleménye szerint, amikor ritkábban járnak a helyközi járatok, akkor az 1-es autóbusz járat kiközlekedhetne Kadafalvára.

- Elmondta továbbá, hogy vannak Kadafalván tanyás, mezőgazdasági művelésű területek, mint például a Granada Hotel mögött is. Ezek a területek szomszédosak a korábban kialakított 1000-1500 m2-es telkekkel, melyekre már megadták az építési engedélyt. Megkérdezte, hogy a településrendezés során ezen mezőgazdasági területek vonatkozásában kisebb nagyságú telkekre lehetne-e építési engedélyt kapni? Már többször kérték ennek a rendezését, de a bizottság mindig elutasította a kérelmet, holott a szomszédos telkek már teljesen másként vannak besorolva.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy az önkormányzat évek óta folyamatosan törekszik a közösségi közlekedés fejlesztésére. Ennek keretében 2014. éven jelentősen megújult a járműpark, melynek köszönhetően a város utcáin 25 darab új, környezetvédelmi szempontból is megfelelő, hibrid meghajtású, Mercedes típusú autóbuszok közlekednek. A fejlesztés további lépése a korszerű utas-tájékoztató rendszer kiépítése, továbbá a „Közösségi közlekedés előnybe részesítése” elnevezésű projekt keretében új buszvégállomások kialakítása. Az új végállomások lehetőséget teremtenek arra, hogy az átlós irányú járatok vonalát meghosszabbítsuk. A tervezett fejlesztéssel a külső városrészek gyorsabban elérhetővé válnak. Kecskemét-Kadafalván a Darázs utcában tervezünk buszvégállomás építését. Amennyiben a tervezett beruházás megvalósul, úgy a jövő évtől kezdve ennek előnyeit már élvezhetik az utasok. Amennyiben a beruházás elhúzódik, úgy a 2015. évi menetrend tervezésekor igyekszünk az 1. számú járat útvonalának meghosszabbítására vonatkozó javaslatot figyelembe venni.

- A Granada Hotel és a Beretvás köz által közrefogott területek jelenlegi övezeti besorolása mezőgazdasági általános tanyás övezet. Kecskemét közigazgatási területén a mezőgazdasági általános tanyás övezetben a lakóépület építéséhez egységesen legalább 6000 m2-es telek szükséges, részben igazodva az országos szabályozáshoz, mely szerint szántó művelési ágú telek esetén legalább ekkora telek kell a beépítéshez, részben igazodva a városfejlesztési koncepció kompakt területhasználatot célzó elvéhez. 6000 m2-nél kisebb beépíthető telekméret megállapításához tehát beépítésre szánt területbe kellene sorolni a területet. Ennek a lehetőségét az elmúlt időszakban beérkezett módosítási kérelmek alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság több alkalommal vizsgálta Kadafalva vonatkozásában. A bizottság arra a következetes álláspontra jutott, hogy nem indokolt, nem időszerű új beépítésre szánt lakóterületek kijelölése a térségben. A Településrendezési Terv folyamatban lévő felülvizsgálata keretében szintén áttekintette az önkormányzat tervezők bevonásával a térséget is, akik továbbra is a mezőgazdasági övezeti besorolást javasolták. Amennyiben felszólaló fenntartja javaslatát a Településrendezési Terv véleményezési dokumentációjának közzététele alatt, úgy lehetősége van írásban észrevételt tenni, melyet a tervet készítők bevonásával mérlegelni fog a város képviselőtestülete.

3.) Bársony Zoltán Kecskemét, Lechner Ödön utca 3. szám alatti lakos felszólalása során

elmondta, hogy a tűzoltóság épülete előtt parkoló autók miatt nem lehet gyalogosan közlekedni, amely már 15 éve probléma. Kérte, hogy a Lechner Ödön utcán, a Tiszti Klub előtti járdát hosszabbítsák meg, jelöljenek ki a gyalogosok részére egy szakaszt, hogy babakocsival és a gyerekekkel ne az úttesten kelljen közlekedni.

- Elmondta továbbá, hogy a Mindszenti körút és a Halasi út kereszteződésénél reggel és

3

délután közlekedni nagyon problémás. Véleménye szerint legalább egy jobbra kanyarodó sávot lenne célszerű kialakítani, mert nincs kerülő út, hatalmas a forgalom és sokszor a Matkói útig ér a sor.

- Kifogásolta, hogy a Halasi úti felüljáró alatt át lehet menni kerékpárral, de az nincs akadálymentesítve. Sokan nem képesek feltekerni a felüljárón. A vasúti átjárón célszerű lenne kialakítani egy átjárót, hogy ne kelljen átemelni a síneken a kerékpárt, mivel sokan járnak arra.

- Kifogásolta továbbá, hogy a Mindszenti körúton nincs kerékpárút és járda, holott nagyon sok gyalogos közlekedik az úttesten, amely nagyon veszélyes.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy az észrevétellel kapcsolatosan a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság bevonásával egyeztetést folytatunk le, melyre az ügyfelet is meghívtuk.

- Kecskemét város vezetői több évtizede következetesen munkálkodnak azon, hogy a város közlekedési hálózatának a legkorszerűbbnek tartott gyűrűs-sugaras kialakítású szerkezetét fenntartsák, illetve lehetőség szerint továbbfejlesszék. A Könyves K. krt. a város közlekedési hálózatának egyik fontos eleme, a város megközelítését szolgáló országos közutak (Izsáki út, Halasi út) közötti összeköttetést biztosítja. A városvezetés tervet dolgozott ki az Izsáki út és a Halasi út összeköttetésének biztosítására a Wéber E. utca érintésével a Mindszenti körúti csatlakozásig. A tervek szerint a Halasi úton a Mindszenti krt. kereszteződésében egy új jelzőlámpás csomópont épül, amely a körút forgalmi igényeinek és a közlekedésbiztonság követelményeknek is eleget tesz. Jelenleg a tervek engedélyezése folyamatban van.

- A város vezetése a lakossági igényeket figyelembe véve egyeztetést kezdeményezett a Magyar Államvasutak Zrt.-vel további szintbeni vasúti átjáró kialakítása érdekében.

A vasúttársaság vasút-technológiai és biztonsági okokra hivatkozva továbbra is elzárkózik újabb szintbeni átkelési lehetőség kialakítása elől. A megkezdett tárgyaláson felvetődött a Belső Szegedi úton lévő gyalogos felüljáró korszerűsítésének kérdése is. Megfelelő rámpa, illetve lift megépítésével a felüljáró átépíthető oly módon, hogy azt a gyalogosokon kívül a kerékpárosok is használhassák. Egy új, a kerékpárosok által is használható vasúti átkelési lehetőség javítja a délkeleti városrész meglévő közlekedési kapcsolatait.

- A 2015. évi költségvetés nem tartalmazza járda, illetve kerékpárút építésének előirányzatát.

Amennyiben az elkövetkező években megfelelő összegű fedezet biztosítva lesz a Mindszenti krt. érintett szakaszán, a Matkói út és Kiskunfélegyházi út között, a hiányzó járdát, illetve kerékpárutat meg kell terveztetni és építését az illetékes hatóság által engedélyeztetni. Ezt követően kezdhető meg a kivitelezés. A beruházás becsült költsége bruttó 150.000.000 Ft.

4.) Bakai Zsolt Kecskemét, Felsőszéktó 77/e szám alatti lakos felszólalását a felsőszéktói lakosok nevében tette meg az alábbiak szerint:

- Kifogásolta, hogy a földutakat évente egyszer gréderezik, de egy nagyobb esőzés után teljesen tönkre megy az út, s az ott lakók nehezen tudnak közlekedni gyalogosan és autóval egyaránt.

- A buszközlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy aki ezen a területen lakik, vagy el kell mennie a Vízmű utcán lévő körforgalomnál lévő buszmegállóba a 15, 29-es számú buszok megállójához, vagy el kell sétálnia a Petőfivárosba, a Búzavirág utcába a 11-es busz megállójához. Amennyiben meg lehet oldani, úgy a 11-es busz nyomvonalát módosítsák. Megkérdezte, hogy meg lehetne-e oldani, hogy a busz az északi körúton jöjjön visszafelé. A Kullai köznél van egy gerinc út, ami bevisz Felsőszéktóra, illetve az Egyetértés utcával majdnem szemben van a Diófás köz. Ha itt lenne két megálló, az nagyon sokat jelentene az érintett lakosoknak.

4

- A közvilágítás kapcsán kérte, hogy sűrűbben helyezzenek ki lámpatesteket, mivel azok 100-150 méterenként vannak jelenleg kihelyezve.

- Az illegális szemétlerakások vonatkozásában elmondta, hogy nagy problémát jelent, hogy nem mindenki fizet a szemétszállításért. Kérte, hogy ha lehet, tegyék kötelezővé a fizetést minden lakos számára.

- Kérte továbbá vezetékes televízió, optikai kábel, internet kiépítését is, mivel mikrohullámú internethez tudnak csak hozzájutni, ami nagyon lassú és drága.

- A közbiztonság javítása is fontos lenne. A városrészben csatlakoztak a Kecskeméti Polgárőr Egyesülethez és járőröznek rendszeresen. Kérte az ott lakók nevében, hogy a rendőrség is vegyen részt a megelőzésben.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy az önkormányzat a földutak fenntartási munkáit - figyelemmel a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakra - lehetőség szerint évente két alkalommal végzi el. A fenntartás keretében az utak profilozása és egyengetése, és ezt követő tömörítése valósul meg. Mindemellett törekszünk arra, hogy évről évre egyre több út javítását zúzott kő, vagy betontörmelék terítésével egészítsük ki, melynek révén a munkavégzés gyakorisága csökkenthető. Ily módon Felsőszéktó területén is a főbb összekötő utak javítása már döntő többségében megtörtént.

Sajnos azonban - elsősorban a külterületeken és a még nem teljesen kialakult beépítésre szánt területeken a rendelkezésre álló közterület-szélesség nem teszi lehetővé az utak mellett szikkasztó árkok létesítését, ezáltal az utak víztelenítését, ami az elvégzett javítás hatékonyságát, eredményességét nagymértékben rontja. Az utak stabilizálását a rendelkezésre álló források függvényében törekszünk a továbbiakban is végezni. Kecskemét város közigazgatási területén mintegy 1000 km földút van. Ezek karbantartása jelentős pénzügyi terhet jelent a város számára. A lehetőségekhez mérten végezzük a karbantartást, természetesen fontossági sorrend figyelembevételével. Így elsődlegesen a nagyobb forgalmú gyűjtő jellegű útszakaszok kerülnek profilozásra, stabilizálásra.

A külterületi utak kiépítésére saját költségvetési forrásból nincs lehetőség, azonban ha olyan pályázati kiírás adódik, amely külterületi gyűjtő utak kiépítésére vonatkozik, akkor az önkormányzat azzal élni fog.

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta folyamatosan törekszik a közösségi közlekedés fejlesztésére. A „Közösségi közlekedés előnyben részesítése” elnevezésű projekt keretében – a fejlesztés egyik további lépése - új buszvégállomások kialakítása, melyek lehetőséget teremtenek arra, hogy az átlós irányú járatok vonalát meghosszabbítsuk. A tervezett fejlesztéssel a külső városrészek így gyorsabban elérhetővé válnak. Amennyiben a beruházás elhúzódik, úgy a 2015. évi menetrend tervezésekor igyekszünk az 11. számú járat útvonalának módosítására vonatkozó javaslatot figyelembe venni.

- A hálózati engedélyessel történő egyeztetés és hálózatfejlesztés nyomán, várhatóan önkormányzatunk 2017. évi költségvetése teszi majd lehetővé lámpatest kihelyezést.

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez, és a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatást útján gondoskodik. A Rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján az ingatlanhasználó - ideértve a természetes személy és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót egyaránt - köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

- Vezetékes televízió, optikai kábel és internet elérés ügyében tett észrevételek vonatkozásában kértem, hogy felszólaló a szolgáltatás kiépítési-igénybevételi lehetőségeiről szíveskedjen közvetlenül a szolgáltatóknál - DIGI Kft. (6000 Kecskemét Széchenyi sétány 6.), Invitel Távközlési Zrt. (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 8.), Magyar Telekom Nyrt. Kecskeméti

5

Területi Mérnökség (6000 Kecskemét, Kálvin tér 10-12.), Opticon Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.) - tájékozódni.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a Kecskeméti Rendőrkapitányság felé az elhangzott kérést továbbította, miszerint Felsőszéktó területén, illetve annak környékén a közbiztonság javítása érdekében több rendőrségi járőr szolgálatát kérik. Továbbá bízik abban, hogy – amennyire a rendvédelmi szerv lehetőségei engedik – a terület közbiztonsága rendszeres rendőrségi jelenléttel és járőrözéssel jelentősen javulhat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételére.

Kecskemét, 2015. augusztus 13.

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK