2019-12-23 15:53:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-12-20 12:03:00 | Bővebben...
 
 
 
 
Február
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Tájékoztató
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Tájékoztató a közgyűlés 2015. november 26-án megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre adott válaszokról

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

1708-5/2016

A k

özgyűlés 201

5. november 26

-

án

megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre

az

ülésen megválaszolt kérdések kivételével

-

adott válaszokról az alábbiak szerint

tájékoztatom a Tisz

telt Közgyűlést:

1.) Kenyeres Dénes Kecskemét, Dobó krt. 15. szám alatti lakos

az 56

-

os szervezetek és a

Dobó krt

-

on lakók képviseletében szólal

t

fel

, melynek során elmondta, hogy

az „56

-

os

emlékmű

nehezen megközelíthető a s

zűk

járda

miatt

, melyre még eg

y

padot is kihelyeztek.

Kérte, hogy a padot tegyék hátrább és szélesítsék ki az emlékműhöz vezető járdát.

Továbbá kifogá

solta, hogy a Dobó krt. 11. és

13. számú épületek közötti bekötő úton nincs

zebra

, melynek a felfestését kérte.

Végezetül megkérdezte, h

ogy az e

lbontásra került

,

régi megyei kórháznál

a

Dr. Simon Balázs

orvos ezredes emlékére

el

helyezett emléktáblának mi lesz a sorsa

.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról,

hogy

a

„Szabadság tér és környezetének

funkcióbővítő városrehabilitációja" című

projekt keretében megújult F

őt

é

r

nek

a

részét képező

„56

-

os emlékműhöz” vezető 2 m szélességű járda átépítése a projekt keretében jóváhagyott

terveknek megfelelően valósult meg, átépítésére jelenleg

nincs lehetőség.

A járda területé

n

elhelyezett pad

áthely

ezés

ére 2016 első félévében kerül sor.

-

A Dobó krt. 11

.

-

13

.

épületek közötti bekötőútra vonatkozóan a kijelölt gyalog

os

átkelőhely

terve és a Közlekedési Hatóság kijelöl

ési engedélye rendelkezésre áll, amely

2016 évben

valósul meg.

-

A régi kórház terület

én Dr. Simon Balázs orvos ezredes tiszteletére elhelyezett emléktábla

tárgyában

az önkormányzat

levéllel fordult

a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány

kuratóriumi elnökéhez, melyben kérte

,

hogy

az emléktábla sorsát kísérjék

figyelemmel és a

jövőbeni elhe

lyezésével kapcsolatban

a

felszólalóval

közvetlenül vegyék

fel a kapcsolatot.

2.) Kőrös Sándor Kecskemét, Fodros u. 12. szám alatti lakos

a

Bethlen krt.

négysávosít

ásával kapcsolatban szólalt fel. A

Ceglédi út és a Budai kapu közötti területtel

kapcsolatb

an

megkérdezte, hogy

folytatódik

-

e a

négysávosítás.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról,

hogy az

érintett útszakasz a 441. számú országos közút része, így a Magyar Állam tulajdonában áll.

Ennek megfelelően a

hozzászólásában említett beruházás bonyolítását a Nemzeti

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi, a tervezett beruházással kapcsolatos további részletes

tájékoztatást nevezett beruházó tud adni.

Erre

tekintettel a közmeghallgatáson feltett kérdést a

2

beruhá

zó képviselője felé továbbít

otta a

polgármesteri

hivatal.

3

.

) Szrenkó Marcell Gáb

or Kecskemét, Felsőszéktó 45/5. szám alatti lakos

a

felsőszéktói

lakosok nevében szólalt fel a

földu

tak állapota miatt.

É

vek óta

a földutakat

csak

f

eltöltik,

gréderezik, árko

t ásnak, de pár é

v múlva ez már nem fog működni.

Megkérdez

te,

hogy milyen

tervek vannak annak érde

kében, hogy a helyzet javuljon.

A Csalánosi

út

vonatkozásában problémaként említette, hogy

összesen

csak három gyalog

os

átkelőhely van az úton.

Megkérdez

te

ho

l lehet k

ezdeményezni,

hogy több zebrát fessenek fel,

illetve azt, hogy

a C

salánosi

úton

esetleg lehetne

-

e még több táblát ki

helyezni

a kevesebb

gyorshajtás érekében.

A közvilágítás fejles

ztés kapcsán

kifogásolta, ho

gy sok helyen kiégett a lámpa.

A felszó

lalót írásban tájékoztattam arról,

hogy

Kecskemét város közigazgatási terüle

tén

mintegy 1000 km földút van, melyek

fenntartása, karbantartása jel

entős pénzügy

i terhet jelent

a város számára. Az önkormányzat e

lsődlegesen a nagyobb forgalmú gyűjtő jellegű

útszakaszok javításáról tud

rendszeresen gondoskodni, mely

munkákat lehetőség szerint

évente két alkalommal vég

eztet el.

A fenntartás keretében az

utak profilozása és egyengetése,

és ezt követő tömörítése valósul meg. Emellett

az önkormányzat

törek

szik arra,

hogy évről

évre egyre több út javítását zúzott kő, vagy tört (darált)

beton terítésével egészítse

ki, melynek

révén a munkavégzés gyakorisága cs

ökkenthető. Ily módon Felsőszéktó területén is a főbb

összekötő utak javítása már döntő többségben az elmúlt években megvalósult.

Sajnos azonban

-

elsősorban a külterületeken és a még nem teljesen kialakult beépítésre szánt területeken

-

a

rendelkezésre ál

ló közterület

-

szélesség nem teszi lehetővé az utak mellett szikkasztó árkok

létesítését, ezáltal az utak víztelenítését. A megfelelő víztelenítés hiánya viszont az elvégzett

javítás hatékonyságát, eredményességét nagymértékben lerontja.

Az utak stabilizálá

sát a

rendelkezésre álló források függvényében töreksz

ik az önkormányzat a

továb

biakban is

végezni.

A külterületi utak kiépítésére saját költségvetési forrásból nincs lehetőség, azonban

ha olyan pályázati kiírás adódik, amely külterületi gyűjtő utak kiépít

ésére vonatkozik, az

önkormányzat azzal élni fog.

-

A gyalogos

átkelőhelyek kialakításának feltételeit az utak forgalomszabályozásáról és a

közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet (továbbiakban: Rendelet)

előírásai szabályozzák

. Gyalogos átkelőhelyet kizárólag járdák között lehet kijelölni. A

Csalánosi út egyik oldalán sem vezet járda, így a vonatkozó előírásoknak megfelelően

jelenleg csak az útkeresz

teződéseknél található gyalogos

átkelőhely. Amennyiben az út mellett

számottevő

gyalogos igény jelentkezik, úgy a mindkét oldali járdakapcsolat megépítését

követően gondoskodni fog

az önkormányzat

a szükséges bur

kolati jelek felfestéséről is.

-

A fenti Rendelet szabályozza a közleked

ési jelzőtáblák elhelyezését is, melynek az

általán

os

előírásai közé tartozik, hogy „A forgalomszabályozást a szükséges legkevesebb közúti

jelzéssel kell megvalósítani.” A forgalmi rendhez tartozó közúti jelzések jelenleg is kint

vannak, további jelzés elhelyezése nem indokolt.

-

A

közvilágításra vonatkozó

hibabejelentéseket haladéktalanul továbbítj

a az önkormányzat a

vele

szerződésben álló üzemeltető felé. Amennyiben a hiba bevizsgálásakor a közvilágítási

hálózat hibája állapítható meg, akkor a bejelentést az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

-

a

területile

g illetékes elosztói

engedél

yes

-

részére megküldi.

A közvilágítás hibák bejelentésére

-

a folyamat gyorsítása és egyszerűsítése érdekében

-

a

www.kovika.hu

WEB

-

es felület is

rendelkezésre áll, melyen bárki tehet bejele

ntést.

4

.

) Szénási József Kecskemét, Szolnoki út 8.

szám alatti lakos

felszólalása során elmondta,

hogy a piac

csarnok

Budai utcai bejáratánál van

egy 5 méteres szakasz, ami

hepehupás

,

macska

köves és a

z árusok által használt áruszállító

kiskocsi sokszor

f

elborul. Lehetőség

szerint kérte az érintett szakasz

simává

tételét.

3

A

piac felújítása

kapcsán elmondta, hogy az

épület

ben

van egy dilatációs rés, ami hő

tágulás

hatására mozog, ezért

sokszor homok potyog az árusok és a vevők fejére is.

Kérte a probléma

orv

oslását.

Gaál József alpolgármester

a felszólalót írásban tájékoztatta arról,

hogy

a „Rákóczi út

Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt keretében felújításra került a Budai utcának a

piaccsarnok előtti szakasza, az Erdősi Imre utca, továbbá a piaccs

arnok és a Piarista

Rendház közötti árufeltöltő út.

A Budai utca és az Erdősi Imre utca térburkoló kővel lett

kiépítve, így a köveket elválasztó fugáknál minimális bemélyedés található, ami valóban

előidézi a kiskocsik enyhe rázkódását,

azonban a

rugalmasa

bb gumikerekek

felszerelésével

ez

a probléma

kiküszöbölhető.

Tekintettel arra, hogy a projekt a Széchenyi Terv keretében

valósult meg, így

a térburkolat

5 évig nem

v

áltoztatható meg.

Az Intézmény és Piafenntartó Szervezet vezetőjének

tájékoztatása szerint

felszólaló már

a

2010 előtti években jelezte a dilatációs résből hőtágulás következtében kihulló homokot, amit

a 2010. évi felújítás során purhabbal megszüntettek. Azóta

a felszólaló

nem élt ú

jabb jelzéssel

a vezető felé. A f

elvetés

t k

övetően az

intézmény

v

ezető

haladéktalanul

intézkedett a

részben

kihullott purhab miatti di

latációs rés újbóli megszüntetésére, friss pu

rhabbal történő

kitöltésére.

5

) Bíró Attila Kecskemét, Teleki László utca 15.

szám alatti lakos

felszólalása

során

a

következő

néhány olyan k

özlekedési helyzetre hív

ta

fel a figyelmet

a k

ijavítás kérésével

ami

véleménye szerint

minde

nkit érint:

-

A

Petőfi Sándor utcai körforgalmi csomópont

kapcsán elmondta, ho

gy véleménye szerint a

gyalogos

átkelőhelyhez

lámpát kell

ene

tenni,

s

magát az át

kelő

helyet is

át kellene helyezni.

-

Problémaként említette

, hogy a Rákóczi úton nem nagyon lehet látni a gyalog

os

átkelőhelye

ket

az autóból.

Véleménye szerint t

ábl

át kellene kitenni, hiszen

a felfestés furcsán

mutatna, nem illene bele az új burkolati rend

szerbe

.

Nem érti, hogy miért kell mindennek egy

szintben lennie mindenhol, sokkal egyszerűbb lett volna, ha a hagyományos szegéllyel

választották volna el a különféle funkciót és akkor a több mint száz oszlopot el lehetett volna

hagyni.

-

Kifogásolta

továb

, hogy sok helyen

olyan

a

parkolás, amit véleménye szerint szakmailag

nem lett volna szabad úgy megtervezni.

Példaként

a Kápolna utcá

t és a Kiskörutat hoz

ta

fel,

ahol

merőlegesen parkolnak az autók, melyek

belóg

nak

a forgalmi sávba

,

s

kitolatni

is

nehézk

es.

-

Az előző

közmeghallgatáson is

megkérdezte

, hogy lehet

-

e zöldfelülete

n parkolni, illetve

van

-

e

valamilyen szabályozás

erre vonatkozóan

. Megkérdez

te

, hogy szankcionálhatja

-

e ezt

valami

lyen szerv.

-

A s

aját és mások véleménye szerint több fontos helyen

a kerékpárút fizikailag, szakmai

tervezés szempontjából alkalmatlan a funkciója ellátására.

Példaként a

Református Temető

melletti kerékpár

utat említi, amely

igen keskeny.

Továbbá

teljesen alkalmatlan a Széchenyi

krt., Mária krt. is, mert

a

zárt utcafronto

s beépítésnél van kb. 1 méter széles aszfalt járda, ahol

kétirányú g

yalogosforgalomnak és

kerékpáros forgalomnak kellene

lennie.

Például a Budai út

mellett, a Református Temetőnek szerinte van annyi tartalék

területe

, hogy onnan át lehetne

„emelni” a kerék

páros és a gyalogos közlekedés javára további területet. Az Irinyi úton is a

bátrabbak mernek kerékpározni az úton, sokan pedig a járdán teszik ezt. Véleménye szerint

teljesen indokolatlan az Alföld Áruház előtt kerékpározni mind a két irányba

n

.

A

Kápoln

a

utca keresztmetszete

szűk

az autósoknak, a kerékp

árosoknak és a gyalogosoknak is egyaránt

.

-

Kifogásolta a régebbi kerékpárutak állapotát: a

rasznyi hézag

van

az aszfaltban

, amely

t

önkreteszi a kerékpár

ok

kerekeit

.

-

A Teleki László utca környékével kapcs

olatban a következőket mond

ta el:

most kezdték el a

4

Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközé

piskola előtt a parkoló építésé

t, amit

folytatni kellene

majd a Faragó Béla fasoron

, s nem kellene az autósoknak a mellékutcában parkolni. Továbbá

k

ér

te

a

körzet

képviselő

jét,

hogy változtassák meg ezt a mostani megoldást, mert az egyirányú

utca több szempontból nem jó. Álláspontja szerint kettő lakópihenő övezet táblát kellene

ki

helyezni

és egy fekvőrendőrt, illetve egy zsákutca táblát, hogy aki nem

ott la

kik

,

az ne

szembe

süljön azzal, hogy

egy idő után nem mehet tovább.

-

Végezetül megkérde

zte,

hogy mit lehet tudni a széchenyivárosi bezárt kutyafuttatóról, illetve

hogy miért nincs ebből

több és jóval nagyobb területű kutyafuttató

a Széchenyivá

rosban, a

Hunyadivárosban, a v

árosközpontban

és

a

z Árpádvárosban

a Szenthár

omság Temető

környékén. Javasolt

a, hogy hozzanak létre kutyaparkokat a városban, úgy gondolja,

hogy

minden városrészben lenne

erre

alkalmas terület.

A felszólalót írásban

a következőkről tájékoztattam:

-

A Pet

őfi Sándor utcai körforgalom átbocsátó képessége növelésének lehetőségét az elmúlt

években már több alkalommal vizsgálták, többek között a Közlekedéstu

dományi Intézet

munkatársai is.

A javaslatok között első helyen szerepelt a gyalogos

-

átkelőhely áthelyezé

se.

Az áthelyezés előnye, hogy csökkenthető a járművek

feltorlódása a Malom K

özpont irányába.

Ugyanakkor a gyalogosok fő közlekedési irányból áthelyezett átkelőhely igénybevétele többlet

gyaloglási távolsággal jár, amelyet a járókelők nem szívesen tesznek

meg. A tapasztalatok

szerint ilyen esetekben a gyalogosok szabálytalanul jelennek meg az úttesten, ezzel

balesetveszélyt okozva.

A másik lehetőség a

felszólaló

által is jelzett jelzőlámpás megoldás. A

körforgalmú csomópontok legfőbb előnye, hogy a kialakít

ott geometriából adódóan

önmagában is alkalmasak nagy járműforgalom balesetmentes levezetésére. A kialakításból

származó előny a jelzőlámpa elhelyezésével megszűnne, mindemellett a fényjelző készülék

bekerülési költsége meghaladja a tízmillió forintos nagy

ságrendet. A jelzőlámpa ellen szól,

hogy a történelmi városközpont határán indokolt lehet a gyalogos és kerékpáros forgalom

előnyben részesítése

a gépjárműforgalommal szemben.

A harmadik megoldás csak elvi

jelentőségű, mely szerint a jármű és gyalogos forg

alom számára külön szintű átvezetés

t

kellene biztosítani, gyalogos

alulj

áró formájában a Deák tér felé.

A fent vizsgált lehetőségek

közül

a Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és közösségi k

özlekedés

fejlesztése KÖZOP

-

5.5.0

-

09

-

11

-

2012

-

0007

tárgyú projekt megvalósulásának keretében az első

változat, a gyalogos

-

átkelőhely áthelyezése kerül majd megvalósításra a források

rendelkezésr

e állását követően.

-

A Rákóczi út felújítása során olyan városrész kialakítása volt a cél, mely teret ad a közös

ségi

és kulturális események lebonyolításához, egyúttal a közösségi tér egyfajta megteremtésével

közelebb hozza az embereket egymáshoz. Ezt a gondolatot közvetíti a Rákóczi út kialakítása,

ahol az út sétány jellege kapott főszerepet. További sajátossága a

kialakításnak, hogy a

közlekedés résztvevői, a gyalogosok, a kerékpárosok és az egyéb járművek a rendelkezésre

álló közlekedési felületen osztoznak, a felületek határai csak minim

ális szinten kerültek

jelzésre.

Ez a megoldás valóban újszerű

, de Európa több

nagyvárosában m

ár bevett

gyakorlatnak számít.

A Rákóczi úton a korábbi kialakítástól eltérőn nincsenek a hagyományos

értelemben vett kijelölt gyalogos

-

átkelőhelyek, így nincs szükség jelzőtábla és útburkolati jel

elhelyezésére sem. A gyalogosok a tervsz

erűen kialakított szintbeni közlekedési

kapcsolatoknál biztonságosan keresztezhetik a korlátoz

ott sebességű övezetben, 30 km/h

sebességgel

közlekedő járművek forgalmát.

-

A Kápolna utcán, Petőfi Sándor utcán, valamint a Kiskörúton található parkolóhelyek

k

ialakításának felülvizsgálata is megtörtént a fent említett projekt „Közösségi közlekedés

előnyben részesítése” tárgyú tervének egyeztetése és jóváhagyása során. Az érintett közutak

átalakítása során a parkoló területek indokolt

átépítése is megtörténik.

-

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zöldfelületek (parkok,

5

játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a

köztéri szobrok vé

delméről szóló 14/1999. (V.25.)

önkormányzati rendelete (tovább

iakban:

Rendelet) 5.§

(1) bekezdés a) pontja értelmében tilos a zöldfelületeken, azok sétaútjain

járművel közlekedni, várakozni, járművet javítani és tisztítani. A jelenleg hatályos

jogszabályok azonban nem teszik lehetővé a zöldfelületen történő parkolás

szankcionálását.

-

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata évekkel korábban felismerte, hogy a

fenntartható fejlődés fenntartható város nélkül nem lehet sikeres, ezért következetesen tesz az

élhető város kialakítása, a járműforgalom okozta káro

s hatások

mérséklése érdekében.

A végrehajtás során kiemelt fontosságú a közösségi közlekedés fejlesztése mellett a kerékpáros

közlekedés népszerűsítése és feltételeinek megteremtése. A város első kerékpárútjai az akkori

forgalmi igények és előírások figyelembevétel

ével, a korabeli építési technológiával készültek

el. Valószínűsíthető, hogy ezek az utak a mai szemmel nézve nem tekinthetők korszerűnek,

ugyanakkor mégis, mint ahogy

felszólaló

is említette, szükséges elemei a város kerékpáros

úthálózatának. Jelenleg pál

yázati pénzek bevonására kizárólag új kerékpárutak építése esetén

van lehetőség. Ennek keretében került átadásra a városföldi és a Csalánosi úti kerékpárút,

továbbá jelenleg épül a Georg Knorr, a Daimler továbbá az

Ipar utca melletti kerékpárút.

A

kerékpár

os közlekedés segítése érdekében 2015. november hónaptól kezdődően több

egyirányú forgalmi utcában is lehetővé vált a forgalommal szembeni behajtás. A tapasztalatok

összegzését követően a következő ütemben további utak bevonása is várható. A meglévő és

fel

újításra szoruló kerékpárutak korszerűsítése az éves költségvetési keret terhére történhet. A

felújításra szoruló szakaszok kérdésében rendszeresen

egyeztetést tart az önkormányzat

az

Országos Kerékpáros Szövetség Kecskeméti Tagozatával.

-

A Teleki László

utca és a Szent László utca kereszteződéséből hiányzó jelzőtábla pótlását

megrendelt

e az önkormányzat,

ezen a területen a forgalmi rend ú

jbóli módosítását nem

tervezik.

-

A városban található kutyafuttatók felsorolását a Rendelet 2. mellékletének 1. függel

ékének

I. fejezete tartalmazza. Természetesen megfelelő lakossági támogatottság esetén további

kutyafuttatók létesítésére is

van lehetőség.

6

) Jászfalvi József Kecskemét

-

Kadafalva, Tövis utca 20. szám alatti lakos

felszólalása

során elmondta, hogy a l

egn

agyobb problémájuk Kadafalván

, hogy a Beretvás köz

év

ek óta

nagyon rossz állapotban van. Nem tudja, hogy a költségvetés tervezése milyen stádiumban

van, de

2016. évre

betervezésre kerülhetne

ennek az útnak a felújítása.

-

Továbbá

kifogásolta

a földes utak

állapotát. Javasolta, hogy dolgozzanak ki egy programot

az aszfaltosításra, amely alapján tervezni lehetne, hogy

melyik évben mel

yik utcát fogják

leaszfaltozni.

-

A Településrendezési Terv felülvizsgálata megtörtént, amelyre Ő is nyújtott be javaslatokat.

Az egyik az volt, hogy Kadafalván szeretnének egy parkot létesíteni, ahol a falunap

ot szokták

rendezni.

A pr

oblémát

az jelenti, hogy a

z érintett terület egy része

a Technik

-

Park Heliport

Kft. tulajdona. Jövőre el lehetne kezdeni a tárgyalásokat, hogy valam

ilyen módon Kadafalva

rend

elkezésére bocsássa a kérdéses területet

a Kft.

a

park ki

alakítása érdekében. Ebben kérte

az önkormányzat segítségét.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról

,

hogy a

Beretvás köz forgalma és a térség

közlekedési hálózatában b

etöltött szerepe indokolja a burkolat szélesítését és felújítását.

Megvalósítását az önkormányzat az elkövetkező években a mindenkori éves költségvetés

i

lehetőségétől

függően tervezi.

-

A

külterületi gyűjtő jellegű földutak állapotának javítása érdekében e

gy programot dolgoz

ott

ki

az önkormányzat a jövőre nézve

, amely a földutak javítására magasabb szintű műszaki

beavatkozást irányoz elő. Gyakorlatilag egy útalap készül, finom szemcséjű záróréteg

6

elterítésével, hengerlésével és a megfelelő vízelvezetés bizt

osításával. Az így javított földút

nak

hosszú évekre biztosít

va lesz a megfelelő állapota.

-

A

Kadafalva településrészen javasolt közpark létesítéssel kapcsolatosan

benyújtott kérelmet

2016. első negyedévében

dolgozza fel a

polgármesteri

hivatal, s a

bizott

sági

egyeztetés után

terjeszt

i

a k

özgyűlés elé előzetes döntésre

a beérkezett többi kérelemmel együtt. Tekintettel

arra, hogy a

közpark terület

ének jelentős része

a Technik

-

Park He

liport Kft. tulajdonában áll,

ezért i

ndokolt

a

Kft.

-

vel előzetesen egyeztetn

i a városrész vonatkozó

zöldfelület

-

fejlesztési

szándéká

t,

és a

Kft.

állásfoglalás

a

alapján a településrendezési tervet módosításra

előkészíteni.

Összességében a tervezési időszükségletet is figyelembe véve a módosítási eljárás

m

integy 6

-

9 hónapig tart, am

i azt

jelenti, hogy a tervmódosítás várhatóan leghamarabb 2016

októberében hagyható jóvá.

7.) Koskár József Kecskemét, Szarkás 234. szám alatti lakos

felszólalása során elmondt

a,

hogy a szarkási területen az utak

nagyon rossz állapotban vannak.

Ígéretet

kaptak

ugyan

, hogy

el

gréderezik

az utat

, de az idén nem került rá sor

. Példaként a következőket mondta el: a

miklóstelepi kutatóintézet külső szélén megy Szarkás és Úrihegy között egy földút, ami egy

gyűjtőút

.

Az autópálya miatt nem lehet a különböző föl

du

takon haladni, mivel

mind a

fe

lüljáró felé vezeti a forgalmat. Ez a szakasz több kilométerről szedi össze az autókat és

nagyon rossz állapotban van. Az akácfasort a kutatóintézet m

ellett kivágták,

azonban

a sarjak

nőnek, melyek

a fél utat

elfoglalj

ák.

A Sz

éles közt megcsinálták egy darabig, de kb

.

a fele

után csak a

nagyja kő van lerakva.

Az utat nem lehet gyalulni a nagy kövek és a

kátyúk

miatt

.

Autóval szinte já

rhatatlan, mert kiállnak a

kövek. A miklóstelepi köves utat megcsinálták az

autópálya miatt, de

olyan keskeny lett, hogy

a

mikor két autó találkozik, akkor mind a

kettőnek fel kell hajtania a padkára. A padkát

évek óta nem

javították

, ezért nagy

kátyúk

képződtek.

Véleménye szerint l

egalább fél méterr

el szélesebbre kellett volna

az utat csinálni,

hogy

a járművek kerekei ne az út legszélén járjanak.

A felszólalót írásban tájékoztattam

a földutak állapotát illetően,

amely

megegyezik

a

Szrenkó

Marcell Gábor részére adott válasszal.

-

A Széles köz burkolatlan szakaszának (hrsz.: 19387) karbantartására von

atkozó

megrendelés

t a

polgármesteri

hivatal

2015. október 14

-

én már megküldt

e

a 01623/1 hrsz

-

ú

földút közlekedési felületének

a

javítására,

a 01045 hrsz

-

ú közút űrszelvényének és

árokrendszerének növényzettől történő megtisztítására vonatkozó

igény

t

pedig

a felszólaló

részére megküldött

lev

éllel

egyidejűleg továbbí

totta

az önkormányzat kezelésében álló

közutak, kerékpárutak és járdák fenntartási és javítási munkáinak elvégzéséért felelős

Városgazdasági Nonprofit Kft

-

ne

k azzal, hogy

a

kérés

t

ütemezze be a so

ron következő

feladatok közé, és gondoskodjon a kivitelezésről.

-

A Miklóstelepi út adott szakaszain a padka javítására, feltöltésére, illetve nyesésér

e

vonatkozó észrevételét

szintén

továbbít

otta a polgármesteri hivatal

a Városgazdasági

Nonprofit Kft

-

ne

k, hogy az útpadka állapotát vizsgálja meg, és a szükséges javítási munkákat

végezze el.

Kecskemét közigazgatási területén az M5 jelű autó

pálya mellett kialakított szervi

zutak nem

önkormányzati tulajdonban vannak. Kezelőjük a

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zr

t.

, akikhez

rendszeresen továbbítjuk a lakosság által jelzett

,

leromlott állapotú szervizutak javítási

igényét.

8.) György István Kecskemét, Csóka utca 22. szám alatti lakos

a

közv

ilágítással

kapcsolatban kifogásolta,

hogy azt későn kapcsolják be és korán

kapcsolják ki.

Véleménye

szerint n

egyed óra

, húsz perccel előbb kellene be és kikapcsolást

eszközölni.

-

Továbbá a Főtér használatával és

állapot

ával kapcsolatban mondta el

a

véleményét.

A

karácsonyi ünnepekre való készülődésben a nagy kamionok felmen

tek

a térköves részre.

7

N

éhány helyen

a burkolat ennek következtében megsüllyedt,

mert nem a teherbírásnak

megfelelő súlyú jármű állt rajta.

Véleménye szerint a

nyári fesztiválok alatt

-

Hírös Hét

Fesztivál,

a

Bor

-

és Pálinkaünnep

-

a vendéglátóhelyek előtt pél

dául egy gumiszőnyeget

el

lehetne helyezni.

Gyakorlatilag ez a térkő porózus, ebbe szinte minden belemegy és

kitakarítani majdhogynem lehetetlen. Idén szembetűnően kevesebb volt az árus és azt hall

otta,

hogy n

agyon drágák Kecskeméten a bódék bérleti díjai.

Úgy gondolja, hogy

ezen változtatni

kellene, mivel a magas

rleti díjakkal

elijesztik a kereskedőket,

akik

nem

tudják kitermelni

a

fizetendő összeget.

A felszólalót írásban tájékoztattam

arról,

hogy

Kecskemét Megyei Jogú Város

Önkormányzata közigazgatás

i területén a közvilágítás üzemidejét az MSZ 20194

-

1 számú,

Közforgalmú területek mesterséges világítása című szabvány rögzíti. A közforgalmú területek

egész éjjeles mesterséges világításának a csillagászati napnyugtához és napkeltéhez igazodó

be

-

és kikap

csolási időpontjait az egységes közvilágítási naptár határozza meg. Ez 10 napos

dekádokra osztott idősávokban szabályozza a közvilágítás működését, figyelembe véve a téli /

nyári időszámítást, valamint az országon belüli földrajzi elhelyezkedést is. A fent

i szabvány

szerint, a területileg illetékes hálózati elosztói engedélyes rendszerében akár több megyére,

közösen kapcsolva történik a közvilágítási hálózat vezérlése. Ennek Kecskemét területére

vonatkozó módosítása a jelenlegi műszaki környezetben nem lehe

tséges.

-

A Főtérre történő behajtás kizárólagosan a különböző rendezvények kiállítói részére, az

építési és bontási tevékenységek idejére adhatók ki. A behajtási engedélyek szigorú

azonosítással, érvényes forgalmi engedéllyel és meghatározott időtartamban

érvényesek. A

járműveknek a közterületen kizárólag a folyamatos munkavégzés alatt lehet várakoznia, ezt

követően a gépjárművel a megjelölt közterületet el kell hagynia.

-

Dr. Homoki T

amás alpolgármester

a felszólalót írásban tájékoztatta arról,

hogy

Kecs

kemét

Megyei Jogú Város Közgyűlése a 459/2010. (XII. 16) KH. számú határozatával úgy döntött,

hogy 2011. január 1. napjától a rendezvények szervezését a Kecskeméti Kulturális és

Konferencia Központ Nonprofit Kft.

-

melynek jelenlegi jogutódja a Hírös Agóra

Kulturális és

Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

-

(

továbbiakban: t

ársaság) látja el, és egyúttal az

önkormányzati nagyrendezvények, fesztiválok szervezésével kapcsolatos

feladatok átadásra

kerültek a t

ársaságnak.

A fentiekre tekintettel

Kecskemét Megyei

Jog

ú Város Önkormányzata

a t

ársaság használatába adta a Történeti Főtér Együttes közterületi ingatlant

kizárólag a

t

ársaság szervezésében megvalósuló, a rendezvénytervben szereplő

rendezvények (köztük a

Hír

ös Hét Fesztivál valamint a Bor

-

és Pálinkaünnep

elnevezésű rendezvény)

megvalósítására.

Tekintettel a

rra, hogy az éves rendezvény a t

ársaság által benyújtott és a

bizottságok által támogatott programtervvel összhangban, illetve a szerződésben foglaltak

szerint kerül megrendezésre, így

kérte felszólal

ót, hogy

és

zrevételeivel, javaslataival a

t

ársaság kapcsolattartójával

vegye fel a kapcsolatot.

9.

) Németh Imre Kecskemét, Bethlen krt. 19.

szám alatti lakos

f

elszólalása

során

elmondt

a, hogy tavasszal a Bethlen körút leendő szélesítése kapcsán lefényképe

zték a

z

érintett

lakásokat belülről. Azt mondták, hogy ősszel meg lesz az értékbecslés, az ingatlanok

ára. Úgy gondolja, hogy

szanálni fogják őket, de ahogy P

olgármester

A

sszony elmondta, nem

lesz ebből semmi, majd csak 5 év múlva. A fűtéskorszerűsítést pé

ldául nem tudják

megcsináltatni, hiszen csak állagmegóvást lehet a házakon végezni. A Bethlen krt.

négysávosítása már 50 éve húzódik, ezt nem az elmúlt pár évben találták ki. Hét métert

mindenképpen elvesznek és ez által az ingatlanok 10

-

20 ezer forinttal

négyzetméterenként

olcsóbbak lesznek. Nem érti, hogy miért nem lehet a tilalmat feloldani. Ha ez megtörténne,

akkor ugyanannyiért el tudnák adni az ingatlanokat, mint a körút belső felén lévőket.

8

A felszólalót írásban tájékoztattam

, amely megegyezik

a

Kőr

ös Sándor részére adott

válasszal.

Továbbá a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

(a továbbiakban: NIF) is tájékoztatta

írásban a felszólalót

a következőkről: nincs információja, hogy a

kecskeméti Nagykörút 2x1

sávos Bethlen krt

-

i szakaszának fejlesztése

(2x2 sávosra történő bővítése) mikor kezdődhet

meg, mivel az ezzel kapcsolatos döntés az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a

továbbiakban: NFM) kompetenciája. Az ingatlanok megvásárlásá

hoz szükséges vételi

ajánlatok a

tulajdonosok részére történő

megküldése azért nem történt meg, mivel az

értékbecslések elkészültét követően a területszerzési eljárás megindítására a NIF nem kapott

engedélyt

.

A projek

t

tel kapcsolatos további ütemezés, területszerzési eljárás megindítása, a

t

ényleges kivitelezés időp

ontjának meghatározása az NFM döntésétől függ.

Kérem

a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételére.

Kecs

kemét, 201

6. január

13.

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármeste

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK