2020-03-10 14:55:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Április
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Tájékoztató
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Tájékoztató a közgyűlés 2017. április 27-én megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre adott válaszokról (49.)

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

9335-12/2017.

A közgyűlés 2017. április 27-én megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre – az

ülésen megválaszolt kérdések kivételével - adott válaszokról az alábbiak szerint

tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

1.) Csikós Jenő Kecskemét, Hunyadi János utca 31. szám alatti lakos felszólalásában

elmondta, hogy a Közép utca egyik oldalában a kövesút elkészítésekor vízelvezető árok került

kialakításra, melyben esőzés után megáll a víz, melynek elvezetésére az esővízcsatorna és az

árkok csővel történő összekötését javasolta.

- Továbbá elmondta, hogy korábban volt arra lehetőség, hogy a szeméttelepre utánfutóval ki

lehetett vinni a szemetet ingyenesen. 2016 nyarán 5.5 mázsa szemetet vitt ki a szeméttelepre,

melyért 10.000 Ft-ot kellett fizetnie. Más városban ingyenesen kivihető a szeméttelepre a

szemét, csak be kell mutatni a szemétdíj befizetését igazoló számlát, Kecskeméten azonban

fizetni kell.

- Javasolta továbbá, hogy kerüljön megszüntetésre a Hunyadi János utca végén lévő garázsok

háta mögötti szeméttelep, illetve a Hunyadi János utca 32. számú ház előtti félig kiszáradt fa

kivágását is kérte.

- Felszólalása végén javasolta, hogy a Közép utcára helyezzenek ki egy tehergépkocsival

behajtani tilos táblát.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Közép utca csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan a panasz kivizsgálásra kerül és amennyiben

szükséges, úgy megtesszük a megfelelő intézkedéseket.

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 33. §-a

változatlan módon lehetőséget biztosít arra, hogy „a természetes személy ingatlanhasználó a

közszolgáltató által kiállított, névre szóló utalvány alapján jogosult évente legfeljebb 2x125 kg

mennyiségű települési hulladékot előzetes bejelentés nélkül a 7.§ (4) bekezdésében

meghatározott telephelyre, annak nyitvatartási ideje alatt, közszolgáltatási díj fizetése nélkül

kiszállítani, és a közszolgáltatónak átadni.” A hulladékszállítási utalvány kiadásával

kapcsolatos feladatokat a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. végzi.

2

- A közterületen lévő hulladék elszállítását, valamint a Hunyadi János utca 32. szám előtt lévő

fa kivágását a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-től, mint közszolgáltatótól

megrendeltük.

- Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság

2016. április 26-án tartott ülésének napirendi pontjai között szerepelt a Felsőkomárnok,

Bodzai és Juhász utcák által határolt városrész forgalmi rendjének felülvizsgálata. A bizottság

a Bodzai és a Gyimesi utcák egy-egy szakaszán tartotta indokoltnak a tehergépjárművek

közlekedésének a korlátozását, figyelemmel arra, hogy a Felsőkomárnok utcában lévő

telephelyek kiszolgálása a Felsőkomárnok utca kizárólagos használatával nem biztosítható,

ezért továbbra is szükséges a Bodzai utca - Pásztor utca - Újerdő utca – Közép utca -

Felsőkomárnok utca, mint alternatív útvonal megtartását. A fentiek alapján jelenleg a Közép

utca vonatkozásában változtatást nem tartunk indokoltnak.

2.) Dr. Szentkirályi László Kecskemét, Bocskai u. 13. szám alatti lakos felszólalása során

elmondta, hogy 1.5 év után a Nagykőrösi utcában megjelölésre került a hibás járdaszakasz.

Megkérdezte, hogy a javítás mennyi időt vesz igénybe?

- Továbbá elmondta, hogy polgármester asszonynál van két éve az az anyag, amit Kecskemét

város zenei vezetői készítettek. Kifogásolta, hogy két év után még mindig nem történt érdemi

egyeztetés az ügyben, a Kodály Intézet igazgatója még nem tudott egyeztetni a jövőképet

illetően.

- Végezetül megkérdezte, hogy a Városháza és a Nagytemplom között lévő jégpálya a két

fabódéval hogyan illeszkedik a város arculatához? Véleménye szerint a Vasútparknak a

kiépített felülete - amely használaton kívül van - a jégpálya kialakítására megfelelő lenne.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az

önkormányzat kezelésében álló közutak, kerékpárutak, járdák és zöldfelületek fenntartási és

javítási munkáinak elvégzéséről közfeladat-ellátási szerződés alapján, éves közszolgáltatási

feladatterv szerint a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban:

közszolgáltató) gondoskodik. A tervezett munka ütemezésével kapcsolatosan 2017. április 24-

én megtartott helyszíni egyeztetés alapján a közszolgáltató a tárgyi járdaszakasz javítását

május hónapban végzi el.

- Mák Kornél alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy Kecskemét színes

kulturális palettájának kiemelkedő része a zenei élet, különösen idén, amikor Kodály Zoltán

születésének 135., halálának 50. évfordulójára emlékezünk. A fesztiválok, hangversenyek, és a

város zenei életének koncepciójáról folyamatos az egyeztetés a város kultúráért felelős vezetői

és Kecskemét zenei életének képviselői között. Összefogással, egyeztetéssel, véleményük,

javaslataik alapján kerülnek megrendezésre az események. Az önkormányzat költségvetésének

közel 15 %-át biztosítja a kulturális terület számára. A rendezvények jelentős, vagy teljes

önkormányzati támogatással valósulnak meg, míg a zenei együttesek, szervezetek

működésének, egyes programjainak támogatását a Városi Támogatási Program keretében

biztosítjuk. A város zenei életének gyakorlati kivitelezésébe folyamatosan épülnek be azok az

észrevételek, amelyeket a szakemberek folyamatosan megfogalmaznak, javasolnak. A város

zenészeivel, az illetékes zenei szakemberekkel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály

Zoltán Zenepedagógiai Intézetének igazgatójával a kapcsolat jó, véleményük, javaslataik

beépülnek városunk hosszú távú zenei és kulturális koncepciójába. A javaslatok és az

együttgondolkodás eredményeit példákkal alátámasztva részleteztük felszólaló részére, melyek

jól érzékeltetik, hogy városunk zenei életében mindenütt a támogatásra, az együttműködésre

helyeződik a hangsúly.

3

- A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy jelenleg a kulturális események, a

rendezvények, a szolgáltatások és vállalkozások szinte kizárólagosan a Főteret keresik

helyszínként. A városvezetés folyamatosan törekszik arra, hogy e szolgáltatások és események

színvonala, valamint megjelenése is méltó legyen a környezethez. A településkép védelmét

tekintve a továbbiakban is ezen fogunk dolgozni. Ennek szellemében a „Rudolf kert”

fejlesztési terveiben, a két lovarda közötti területre városi rendezvényteret tervezünk. Ez

alkalmas lehet a főtéri rendezvények, szolgáltatások egy része számára kellőképpen vonzó

területként.

3.) Surányi Kálmán Kecskemét, Pákozdi csata utca 25. VI/17. szám alatti lakos

felszólalása során elmondta, hogy korábban úgy volt, hogy a Pákozdi csata utca és a főút

közötti részen a sűrű aljnövényzetet, bozótot kiirtják, s a helyébe erdősávot telepítenek, mely

megszűrné az út zaját, porát. Úgy gondolja, hogy ez az idők során feledésbe merült, mert a

mai napig ez nem történt meg.

- A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Református Temető mellett lévő

kerékpárút nagyon balesetveszélyes. Jó lenne, ha a kerékpárút szélén védőkorlát kerülne

kihelyezésre úgy, mint a Malom Center buszpályaudvar felőli oldalán.

- Megkérdezte továbbá, hogy Kecskemét város közös képviselőinek ellenőrzése,

elszámoltatása megoldható-e? A tapasztalat az, hogy a közös képviselők a közös tulajdonban

lévő helyiségeket bérbe adják a lakók tudta nélkül.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a területet meg fogjuk vizsgálni és feltárjuk,

hogy a felszólalásban említett területen milyen jellegű és állapotú növényzet van. Amennyiben

a növényzet állapota a terület elsődleges és a település rendezési terv szerinti rendeltetésének

(védő zöldsáv és városi bevezető út menti fásítás/fasor) nem, vagy csak hiányosan felel meg,

akkor a következő években az anyagi lehetőségek figyelembevételével gondoskodunk további

fásítás elvégzéséről.

- Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Református Temető oldalában mintegy 200 m hosszon a rendelkezésre álló közterület 5 m

szélességű, melyben a közvilágítást, a gyalog- és kerékpár közlekedést kell biztosítani a

szükséges biztonsági távolságokkal. A javasolt védőkorlát kihelyezésével tovább csökkenne a

kerékpárút szélessége, mivel a korlát a főút szélétől 0,5 m-re helyezhető el, így ezen a

szakaszon a kerékpárutat nem lehetne használni.

- Dr. Határ Mária jegyző a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a Társasházakról

szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Társasházi törvény) 23. § (1)-(2)

bekezdése szabályozza a közös tulajdon tárgyainak birtoklását és használatát. A társasház

közgyűlése a birtoklás, használat és hasznosítás módját meghatározhatja, illetve dönthetnek a

közös tulajdonban álló helyiségek bérbeadásáról, valamint a társasház szervezeti-működési

szabályzatába (a továbbiakban: SZMSZ) is belefoglalhatják, hogy milyen célra és hogyan

engedélyezik azok bérbeadását. A Társasházi törvény 27/A. § (1) bekezdése szerint a

társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi

felügyeletét a jegyző látja el. A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási

szabályairól szóló 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1)

bekezdése alapján köteles az eljárást hivatalból megindítani, ha az eljárásra okot adó

körülményről tudomást szerez. A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint bejelentéssel a

társasházi tulajdonostárs, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet.

Amennyiben társasházi közös tulajdonban álló helyiség bérbeadásának vizsgálatát kéri a

bejelentő, úgy a Társasházi törvény és a Korm. rendelet értelmében a társasház szervei

működésének – a gazdaságossági vagy célszerűségi működés kivitelével – vizsgálatára

4

irányulhat az eljárás.

4.) Kecskés György Kecskemét, Alkony utca 54. szám alatti lakos a közterületen lévő fás

szárú növények kivágása, pótlása kapcsán kifogásolta, hogy az SOS falu és a Vízöntő utca

közötti részen közel 100 fa kivágása történt meg az idők folyamán, de helyettük ténylegesen

csak 16 db fa ültetése történt meg. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.

30.) Korm. rendelet szabályozza a fák pótlását, mely szerint a kivágott fa helyett 1 évben

belül másik fát kell ültetni.

- Elmondta továbbá, hogy 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban jelezte a földhivatalban a parlagfű

meglétét a Felsőcsalánosban, a 01064/3 hrsz-ú útnál, amely a város kezelésében van. A

parlagfüvet azonban csak a bejelentéstől számított 2 hónap múlva kaszálták le, amikor az már

elszáradt. Kérte, hogy ez a jövőben ne így legyen.

- A zöldmezős beruházások kapcsán elmondta, hogy az elmúlt időszakban több ilyen

beruházás történt a Mercedes gyár, az Axon Kft., a Knorr Bremse Kft. és az SMR lökhárító

cég területén. Ezek a területek korábban termőföldek voltak. A zöldfelület jelentős szerepet

játszik az oxigéntermelésben, a klíma javításában, a zaj elleni védekezésben és a

talajvédelemben. A Mercedes gyár esetében 450 hektár zöldfelület került átadásra. A

Mercedes gyár előkészítése éveket vett igénybe, s már 5 éve működik, s ez a terület

zöldfelületben hiányzik.

- Végezetül megkérdezte, hogy 2016-ban mekkora volt az önkormányzat karbon lábnyoma?

2016-ban a Kecskeméti Lapokban megjelent, hogy az önkormányzat mennyi papírt, energiát

használt el a közgyűlések alkalmával. Ma délelőtt is látta, hogy a közgyűlésen milyen nagy

mennyiségű anyaggal jelentek meg a képviselők. Megkérdezte, hogy a karbon lábnyom

szerint annyi fát fognak elültetni, amennyi ebből ki jön, illetve hogy kaptak-e utasítást

faültetésre?

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a közterületi fás szárú növények kivágását és

pótlását országos szinten valóban a hivatkozott 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

szabályozza. Ez a jogszabály azonban nem rendelkezik az említett pótlás részletes mértékéről,

pl. a felszólaló által említett kivágott fa kerületének megfelelő mennyiségű fa ültetéséről.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XII.17.)

önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

(továbbiakban: HÉSZ) rögzíti a kivágásra került fa pótlásának pontos mértékét: „Fakivágás

esetén pótlásként a kivágandó fa törzskörméretének 20%-al növelt kerületével megegyező

összkerületű fát kell ültetni a pótlandó fa típusa és helye megjelölésével, szakvélemény

alapján.” Ezen országos és helyi jogszabályok alapján kell a kivágásra kerülő fák, fás szárú

növények pótlását meghatározni. A már megtörtént 16 db fa telepítését továbbiak követik. A

jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével a polgármesteri hivatal szakemberei

megvizsgálják a Vízmű utcai tömböt övező (SOS Gyermekfalu körül) faültetések lehetőségét,

és 2017. ősz folyamán - a közművezetékek védőtávolságait is figyelembe véve - elvégzik az

érintett területen szükséges és lehetséges (a 2017.évi költségvetés által biztosított anyagi

kereten belüli) fatelepítéseket.

- A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a külterületen található parlagfűvel fertőzött

ingatlanok tulajdonosaival szemben a jegyzőnek nincs hatásköre eljárás megindítására,

illetve jogkövetkezmény alkalmazására, így ezeket a területeket a Bács-Kiskun Megyei

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és

Talajvédelmi Osztályának kell bejelenteni, vagy megküldenünk. Az ellenőrzések vagy

bejelentések során talált, gyommal vagy parlagfűvel fertőzött, önkormányzati tulajdonban

lévő ingatlanok, valamint közterületek gyommentesítését a polgármesteri hivatal

városüzemeltetés, illetve zöldfelület-gazdálkodás feladatkörben eljáró osztálya végzi, ezért az

5

ilyen jellegű területekről a vagyonkezelési feladatkörben eljáró, vagy a gyommentesítési

feladatokat ellátó osztályt kell értesíteni.

- A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy jelenleg folyamatban van Kecskemét

Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítése, amely tartalmazni fogja mindazon

ajánlásokat, melyeket a következő időszakban (2017. év folyamán) megalkotandó, vagy

módosítandó tematikus helyi rendeletek közgyűlési határozat formájában rögzíteni fognak. E

munka keretében kiemelten foglalkozunk a zöldmezős beruházások zöldfelület-létesítési,

növénytelepítési előírásainak újraalkotásával - növelve az eddigi előírásokhoz képest a

telekterületeken létesítendő beültetési kötelezettségű telekrészek zöldfelületen belüli arányát -

illetve ezen intenzíven kialakítandó zöldfelületek részletes előírásainak rögzítésével. A

zöldmezős beruházások keretében eddig létesített zöldfelületek megfeleltek a hatályos

jogszabályoknak, mivel építési és környezetvédelmi engedélyt ezek a beruházások csak így

kaphattak. Tény azonban, hogy a telekterületek eredendő, többnyire időszakos

növényborítottságú zöldfelületei csökkentek a beépítések és burkolatlétesítések által,

ugyanakkor például a helyettük létesített, egész évben fotoszintetizáló gyepfelületek jelentős

zöldfelületi intenzitás (biológiai aktivitás) növelő hatást generáltak. Ezt egészítik ki és teszik

teljessé a fasorok, parkoló- és egyéb fásítások, véderdősávok növénytelepítései.

- A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyűlésének 273/2015. (XI.25.) határozata alapján Kecskemét Megyei

Jogú Város Önkormányzata és a Greendependent Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

együttműködési megállapodást kötött, amely szerint az önkormányzat a Kft. vezetésével részt

vett a „Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi Energia Közösségek” című projektben 2016.

március 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban. A projekt során a Városháza épületének

energiafogyasztása elemzésére folyamatosan került sor. A projekt eredményeként a Városháza

energiafelhasználása a vizsgált időszakban, a 2015-ös év, hasonló időszakához képest 6,7 %-

os mértékben csökkent. A projekt kiegészítéseként a közgyűlés munkájával összefüggő

tevékenységek energiafelhasználásával összefüggő karbon lábnyom felmérését határoztuk el.

A felmérés alapján a közgyűlés karbon lábnyoma 3,01 tCO2e (tonna szén-dioxid egyenérték).

Ennek legjelentősebb részét a közgyűlés üléstermének világítására, fűtésére, és hűtésére

fordított energia elhasználása, továbbá az ülések megtartásával összefüggő üzemanyag

felhasználás, valamint papírfelhasználás okozta. A karbon lábnyom semlegesítésére

elültetendő famennyiség pontos meghatározása a közeljövőben fog megtörténni, figyelemmel

arra, hogy egy lombköbméter asszimiláló felület egy évben, a vegetációs időszakban mintegy

590 gramm szén-dioxidot dolgoz fel, azaz a közgyűlés egy éves karbon lábnyomának

semlegesítéséhez, mintegy 5100 lombköbméter felület szükséges. Mindezek alapján mintegy 7

db, közepes növekedési intenzitású fa - amely a 20. évben mintegy 50 lombköbméter

nagyságig nő meg - 30 év alatt semlegesíteni tudja a közgyűlés egy éves karbon lábnyomát.

A fajták kiválasztására és elültetésére a város főkertészének szakvéleménye alapján,

várhatóan ősszel kerül sor.

5.) Csákváry János Kecskemét, Liszt Ferenc utca 15/B. szám alatti lakos felszólalása

során a város egyik legveszélyesebb gyalogos-átkelőhelyére (Kuruc krt.-Bem utcai

kereszteződés) hívta fel a figyelmet személyes tapasztalata alapján. Pár hete látta, hogy egy

idős hölgy majdnem a lábát törte ezen az átkelőhelyen, de szerencsére a mellette járók

elkapták, így nem történt baj. Az átkelőhelyről készített fényképet, melyen jól látható, hogy az

esős időben mennyire buckás és töredezett.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

TOP-6.4.1-15-00002 azonosítószámú „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom

6

kiépítése” című projekt keretében a kivitelezési munkák várhatóan 2018. I. negyedévében

kezdődhetnek meg, melynek során a gyalogos-átkelőhely is átépítésre kerül. A jelzett

csomópont, és annak részét képező kijelölt gyalogos-átkelőhely átépítéséig annak területén

kialakult burkolati hibák kijavítására vonatkozó észrevételt továbbítottam a közszolgáltatónak

azzal, hogy a feladat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket mielőbb tegye meg.

6.) Kovács Györgyné Kecskemét, Nagyváradi u. 1/B. szám alatti lakos felszólalása során

gyalogos-átkelőhely létesítését kérte a Matkói úton, a hajléktalanszálló előtti részre, mivel az

úton való átkelés balesetveszélyes.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Matkói úton, a hajléktalan szálló előtti területen gyalogos-átkelőhely kialakítására vonatkozó

igényét rögzítettük. A költségvetési források rendelkezésére állását követően a tervek készítése

és azok engedélyezése után tervezzük a gyalogos-átkelőhelyet kijelölni.

7.) Szénási József Kecskemét, Szolnoki út 8. szám alatti lakos felszólalása során a Száva

utcára fekvőrendőr kihelyezését kérte, mivel az autósok a 30km/óra sebességkorlátozó tábla

ellenére sem tartják be a sebességet, s ezzel az ott lakók nyugalmát zavarják.

- A Műkertváros rehabilitációját is kérte komolyabban venni, mivel nagyon elhanyagoltan néz

ki az a rész. Továbbá megjegyezte, hogy a volt KTE pálya szintén elhanyagolt állapotban van.

- Véleménye szerint az Ürgés és a Muszáj városrész környékére ki kellene jelölni egy területet

a „kéjhölgyeknek”, s onnan számított 500 méterre nem folytathatnák tevékenységüket, mivel

az nagyon sokakat zavar.

- Végezetül elmondta, hogy a Kórház utca 32. szám alatt van egy ingatlana, ami lakatlan,

használaton kívüli, ezért szeméttároló kukája nincs. A környéken lakóknak ugyan

mindenkinek van kukája, a szemetüket elviszik, de nem fizetnek a szemétszállításért, őt

azonban megbüntetik.

- Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az

utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM

rendelet mellékletének 11.1. pontja tartalmaz előírásokat a forgalomcsillapító eszközök

alkalmazhatóságáról. A javasolt forgalomcsillapító eszköz kizárólag lakó- pihenő övezet és

korlátozott sebességű övezetben helyezhető el. A fentiek alapján a Száva utcában

sebességcsökkentő borda elhelyezésére - a jogszabályi előírásokra figyelemmel - nincs

lehetőség. Továbbá tájékoztatta arról, hogy a bejelentések alapján levéllel fordult a Kecskeméti

Rendőrkapitányság vezetőjéhez, melyben kérte a Száva utcában az érvényben lévő

sebességhatárokat szándékosan figyelmen kívül hagyó járművezetők szankcionálását is.

- A városrész megújítása érdekében folyamatosan keressük azokat a pályázati lehetőségeket,

amelyek az ilyen fejlesztésre adnak lehetőséget. Sikeres pályázat esetén a rehabilitációval

összefüggő munkálatok elvégezhetőek lesznek.

- A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a volt KTE pálya a hatályos ingatlannyilvántartási

adatok alapján a Magnum Hungária Centrum Építőipari és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonát képezi, melyben önkormányzatunk

tulajdoni illetőséggel nem rendelkezik. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5:30. §-a szerint az ingatlannal való rendelkezés joga a tulajdonost illeti meg. Mindezeket

figyelembe véve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem áll módjában, hogy a

fent nevezett ingatlan tulajdonosát az ingatlan megfelelő állapotban tartására kötelezze.

Egyben javasoltam felszólalónak, hogy vegye fel a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával.

7

- A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a szervezett bűnözés, valamint az azzal

összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó

törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. tv. 8. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az

önkormányzat megvizsgálta türelmi zóna kijelölésének a lehetőségét. Kecskemét Megyei Jogú

Város Közgyűlése 94/2000. (III. 1.) KH. számú határozata értelmében „a Közgyűlés

megállapítja: Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületi prostitúció

helyenként és időszakonként tapasztalható, azonban nem olyan mértékű, amely alkalmas

lenne a település nyugalmának megzavarására, az nem tömeges és folyamatos. A közgyűlés

türelmi zónát nem jelöl ki Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén.”

Fenti tények, adatok alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a prostitúció

helyenként történő megjelenését nem ítélte olyan mértékűnek, amely a település nyugalmának

megzavarására alkalmas lenne, ezért a türelmi zóna kialakítására helyi rendelet megalkotását

nem kezdeményezte. A hivatkozott döntés alapjául szolgáló állapot az azóta eltelt időszak alatt

nem változott, így annak felülvizsgálata nem vált indokolttá.

- Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köztisztaságról és a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 37. §

(1) bekezdése alapján van lehetőség a közszolgáltatás szüneteltetésére, melyet a

Városgazdasági Nonprofit Kft-nél kell bejelenteni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételére.

Kecskemét, 2017. május 19.

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK