2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Tájékoztató
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Tájékoztató a Kecskeméti Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Álta-lános Iskolája melletti sportpálya felújításával kapcsolatosan

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

26.393-4/2018.

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 31. napján tartott ülésén Radics Tivadar képviselő úr indítványát elfogadva, a 101/2018. (V.31.) határozatával úgy döntött, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központtal egyeztetve kerüljön felmérésre a Kecskeméti Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája mellett található sportpályával kapcsolatosan felmerülő felújítási, fejlesztési igény és a bevonható források figyelembevételével készüljön költségvetés a beruházások finanszírozására.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Kecskemét, 3791/58 hrsz-ú, természetben a 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18. szám alatt található, Kecskeméti Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola melletti terület.

A megközelítőleg 30.000 lakosú Széchenyiváros városrész közepén elhelyezkedő ingatlan vonzáskörzetében hét köznevelési intézmény (három óvoda, három általános iskola és egy sport tagozatos gimnázium) helyezkedik el.

A területen egy 400 méter hosszúságú gumiburkolatú futópálya, szabadtéri kondicionáló eszközök és egy játszótér igénybevételével jelenleg is biztosított a sporttevékenység folytatása és a szabadidő eltöltése. Ugyanakkor a futópálya egyenetlen, balesetveszélyes burkolata, a kondicionáló eszközök csekély száma, a játszótéri eszközök minősége és elavult állapota csak részben teszik alkalmassá a létesítményt a fenti tevékenységek folytatására.

Tekintettel arra, hogy az ingatlan a város legsűrűbben lakott területén helyezkedik el, fontos szerepet tölt be a szabadidős sporttevékenység, az egészségmegőrzés, a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosításában, a közösségi élet alakításában és fejlesztésében.

A Kecskeméti Tankerület Központ, a köznevelési intézmények, a sportszervezetek és a lakosság igényeinek figyelembevételével az ingatlanon az alábbi fejlesztésekre érkezett javaslat:

Beruházás megnevezése

Szakmai indoklás

Bruttó kalkulált összeg

Futópálya és a kültéri edzőpálya fix gumiborítással történő ellátása

(alépítmény, gumiréteg, víz-elvezetés)

A jelenlegi pálya elbontásával megszűnik a balesetveszély, az új, korszerű burkolattal ellátott létesítmény pedig évtizedekig kiszolgálja az iskolai testnevelés és a lakossági szabadidősport igényeit.

67.500.000 Ft

Világítás, kamerarendszer kiépítése.

Megnöveli a pálya igénybevételének időtartamát és hozzájárul a vagyonvédelem biztosításához.

5.000.000 Ft

„Kis dühöngő” műfüves sportpálya kialakítása.

A labdarúgás és egyéb sportcélra felhasználható zárt terület lehetőséget nyújt kis létszámban is űzhető sporttevékenységek folytatására

(lábtenisz, streetball).

10.000.000 Ft

Kültéri kondicionáló pálya bővítése (lábizom erősítő, elliptikus tréner, derékmozgató, dupla lábtológép, stb), dobókör felújítása és védőháló elhelyezése.

Bővülnek az iskolai testnevelés órák alatt, az atlétika szakosztály sportolóinak felkészülése során, valamint a lakossági által igénybe vett lehetőségek.

3.000.000 Ft

Az úgynevezett „Alsós udvar” felújítása

(alépítményi munkálatok elvégzését követően, a futópálya feleslegessé váló ép gumielemeinek lefektetésével).

Kosárlabda-, lábtenisz-, tollaslabda-, röplabdapálya kialakításával, asztalitenisz és teqball asztalok elhelyezésével többcélúvá válik a felhasználhatóság, a balesetveszélyes burkolat kiváltásra kerül.

5.000.000 Ft

Zárható konténer telepítése.

Biztosítja az eszközök tárolását, helyet nyújt a rendezvények lebonyolítása során szükséges irodai helyiségeknek.

2.000.000 Ft

Beléptető rendszer kiépítése.

A biztonságos, kontrollált használat biztosítása.

2.000.000 Ft

Kertészeti munkák.

Esztétikus környezet biztosítása.

2.000.000 Ft

Kültéri, műanyag burkolattal ellátott kézilabdapálya megvalósítása (a volt teniszpálya területén).*

A többfunkciós sportpálya hozzájárul az iskolai testnevelés, a kézilabda utánpótlás-nevelés, valamint a lakossági igények szélesebb kielégítéséhez.

58.264.000 Ft

Többfunkciós birkózó csarnok létesítése.**

A fedett létesítmény megnöveli a téli időszakban különösen szűkös tornatermi kapacitást, lehetőséget biztosít a városrészben élő gyermekek számára a küzdőportok gyakorlására.

104.000.000 Ft

Összesen:

258.764.000 Ft

* A kültéri, műanyag burkolattal ellátott többfunkciós kézilabdapálya megvalósításának érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett sportlétesítmény fejlesztési program keretében. A Szövetség tájékoztatása szerint, amennyiben az önkormányzat saját költségén vállalja a pálya alépítményének kialakítását a pályázati dokumentáció támogatásra érdemesnek nyilvánítható. Tekintettel a jelentős költségigényre az ehhez szükséges forrás sem a Kecskeméti Tankerületi Központ részéről, sem Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem áll rendelkezésére. A Magyar Kézilabda Szövetség a döntésről tájékoztatásra került, a pályázat jelenlegi állapotáról nincs információ.

** A többfunkciós birkózó csarnok megvalósítása érdekében a Kecskeméti Testedző Egyesület pályázatot nyújtott be a Magyar Birkózó Szövetség által meghirdetett sportlétesítmény fejlesztési program keretében. A létesítményfejlesztés I. ütemének (előkészítés, alapozás, szerkezetépítés) költsége 104.000.000 Ft, melyből a pályázat útján elnyerhető összeg 61.000.000 Ft. A 2018. augusztus 15-én kelt nyilatkozatban foglaltak alapján sikeres pályázat esetén az önkormányzat vállalja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe a teljes pályázati önerőt és a pályázót terhelő további költségeket betervezi. A pályázat jelenleg az elbírálás fázisában van.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a város középtávú sportkoncepciójában foglaltak szerint

folyamatosan végzi a köznevelési intézmények sportcélú létesítményeinek (sportudvarok, iskolai tornatermek, sportcsarnokok) felújítását, a szabadidősport célokat szolgáló szabadtéri pályák, sportterek, grundok, játszóterek állapotának felmérését, korszerűsítését és a hiányok pótlását.

Ennek a koncepciónak megfelelően került sor a közelmúltban több iskolai tornaterem felújítására, kondicionáló parkok megépítésére, műfüves labdarúgópályák megvalósítására és műanyag felületű futópálya létrehozására.

A felújítások, beruházások megvalósításához nagy segítséget nyújtanak a látványcsapat sportágakat képviselő kecskeméti sportszervezetek által igénybe vehető társasági adó kedvezmények, valamint a sportági szakszövetségek által meghirdetett sportlétesítmény fejlesztési pályázatok útján elnyert támogatások.

A Lánchíd utcai sportpálya esetében is folyamatosan zajlik a sportlétesítmény felújítása, új sportpályák megvalósítása, létesítmények építése, valamint az ehhez szükséges anyagi források felkutatása.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kecskemét, 2018. szeptember

Dr. Szeberényi Gyula Tamás

alpolgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK