2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Tájékoztató
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Gyermek- és pedagóguslétszámok alakulása az óvodákban a 2018/2019. nevelési évben (20.)

Mák Kornél alpolgármester

2.176-21/2018.

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 31-i ülésén Király József képviselő úr kérte, hogy vizsgálja meg az önkormányzat, elegendő-e az óvónői létszám különös tekintettel a 30 fős óvodai csoportokra.

A felvetett kérdésre az alábbi tájékoztatást adom.

I.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a az alábbiakban határozza meg a szükséges óvodapedagógus óraszámot: „Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.”

Az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban az alábbiak szerint alakulnak az óvodapedagógusi létszámok.

A Corvina Óvodában a 37 csoportban 75 óvodapedagógusi státuszon, a Ferenczy Ida Óvodában a 40 csoportban 80,50 óvodapedagógusi státuszon, a Kálmán Lajos Óvodában a 41 csoportban 83,50 óvodapedagógusi státuszon foglalkoznak a gyermekekkel. A csoportfoglalkozások mellett mindhárom óvodában további két-két pedagógus foglalkozik a gyermekek fejlesztésével.

Fentiekre tekintettel a jogszabálynak megfelelő számú óvónő áll alkalmazásban minden óvodában.

Az óvodapedagógusok munkáját segítik a pedagógiai asszisztensek. A három óvodában, a 118 csoportban összesen 36,6 pedagógiai asszisztensi státusz áll rendelkezésre. Kilenc feladat-ellátási helyen egy -, illetve két csoportos óvodák működnek, ezért ott nincs pedagógiai asszisztens. Ezen túl minden csoportban egy-egy dajka is segíti a pedagógust a gyermekek étkeztetésében, tisztálkodásában, továbbá a délutáni pihenés körülményeinek megteremtésében.

-1-

További segítség az óvodapedagógusok számára, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 5. mellékletében foglaltak szerint az intézményvezetők heti kötelező foglalkozása (6 óra), az intézményvezető-helyettesek heti kötelező foglalkozása (22 óra) nem állandó csoportban történik, hanem a vezetői munka mellett szükség esetén kapcsolódnak be a pedagógiai munkába.

II.

A maximális óvodai csoportlétszámot a Nkt. 4. melléklete 25 főben határozza meg. Az e mellékletben írt minimális és maximális csoportlétszámtól eltérni pedig az Nkt. 25. § (7) bekezdése szerint lehet. E szerint az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

Fenti rendelkezésekre figyelemmel a közgyűlés – ahol a csoportfoglalkoztató területe ezt lehetővé tette (egy gyermekre legalább 2 m2 jutott) –, minden évben jóváhagyta a maximális csoportlétszám túllépését.

Az év közben kiállított szakértői vélemények miatt – amelyek alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek kettőnek, vagy akár háromnak számítandók -, továbbá a nevelési év közben Kecskemétre költöző gyermekek felvétele miatt szükséges a csoportlétszámok törvény által meghatározott kereteken belüli megemelése.

A 2018/2019. nevelési évben a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott három óvodában működő 118 csoportból összesen 17 csoport engedélyezett létszáma éri el a 30 főt, (Corvina Óvoda 1 csoport, Ferenczy Ida Óvoda 9 csoport, Kálmán Lajos Óvoda 7 csoport).

45 csoportban 29 és 26 fő között, 27 csoportban pedig 24 fő és 15 fő között van az engedélyezett létszám.

29 csoport engedélyezett létszáma 25 fő.

Az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a jogszabályoknak megfelelnek az óvodai csoportlétszámok, az alkalmazott pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők száma.

Az intézmények vezetőiken keresztül szoros kapcsolatban vannak a fenntartóval. A három óvoda vezetője tagja a Köznevelési Munkacsoportnak. Az óvodavezetői munkaközösség ülésein – melynek az óvodavezetőkön kívül tagja a kilenc óvodavezető helyettes – a fenntartó is képviselteti magát. Ezeken a fórumokon lehetőség nyílik a pedagógiai munkában adódó problémák megoldásához segítséget kérni.

Kérem a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét.

Kecskemét, 2018. október 1.

Mák Kornél

alpolgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK