2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Tájékoztató
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Tájékoztató a közgyűlés 2018. november 22-én megtartott közmeghallgatá-sán felvetett kérdésekre adott válaszokról

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

2620-7/2019.

A közgyűlés 2018. november 22-én megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre – az

ülésen megválaszolt kérdések kivételével - adott válaszokról az alábbiak szerint tájékoztatom a

Tisztelt Közgyűlést:

1.) Balázs Mihály Kecskemét, Brassói utca 6. szám alatti lakos a felszólalása során a

következőket mondta el, melyeket egy korábbi lakossági fórumon is ismertetett az alábbiak

szerint:

- A Halasi úti felüljáró vonatkozásában úgy tudja, hogy annak a jobb oldalán járda lesz építve

100 millió forintból, ahol a gyalogosok, és a kerékpárosok közlekednek majd. Régen az aluljáró

alatt közlekedtek, a volt Parketta Gyár előtt. Megkérdezte a MÁV illetékeseit, hogy miért nem

építenek fénysorompóval ellátott gyalogátjárót a vasúton. Azt a választ kapta, hogy az 10-11

millió forintba kerülne. Amennyiben az önkormányzat ezt kifizeti, úgy a MÁV azt azonnal

megvalósítja.

- A Mindszenti út világításával kapcsolatban korábban azt hallotta, hogy a Mindszenti úton, a

Külső Szegedi úton, a Matkói úton nem lehet lámpatestet kihelyezni, mert a földben kell a

kábeleket elvezetni. Véleménye szerint azonban olyan oszlopokat kellene kihelyezni, amelyek

napelemmel működnek. Körülbelül 1 millió forintba kerülne egy ilyen oszlop, amelyből 6-10 db

kellene. Véleménye szerint járdát is kell építeni, és ezáltal minden probléma megoldódna.

- Kifogásolta a buszmegállók rossz elhelyezését is. Példaként egy TSZ faluban épített

buszmegállót említett, amely egy lakóház autóbejárata előtt került kiépítésre, melyet később

lebontottak és arrébb helyeztek.

- Kifogásolta továbbá, hogy az autókkal rallyznak a Szélmalom csárda felé vezető úton. Ezt meg

lehetne akadályozni, ha járdaszigetet helyeznének ki az út közepére. Hiába vannak a

sebességkorlátozó táblák kihelyezve, ha nem érnek el vele semmit, mivel nem tartják be a

sebességkorlátozást. Ugyanez a helyzet a TSZ faluban is.

- A körforgalmak ideiglenes megoldására mondta el javaslatát. Véleménye szerint ideiglenes

körforgalmat kellene építeni, amit „költöztetni” lehetne. Például bójákat lehetne körbe rakni 3

méteres átmérővel, vagy pedig 8 m3 sódert, vagy földet szegélyezni körbe. Kitennék a jeleket az

oszlopra, hogy körforgalom. Így meg van oldva az ideiglenes körforgalom, s nem kellenek

milliárdok. Nagyváradon ez a megoldás működik, amely Kecskeméten is jól működne.

2

- A városban öt-hat helyen le van zárva az út a forgalom elől, amely bonyodalmat okoz.

Megkérdezte, hogy ezt nem lehetne fokozatosan megvalósítani? Véleménye szerint egyszerre

csak egy-két utat kellene lezárni, nem pedig hatot.

- Megkérdezte, hogy a Rákóczi úton miért akarják leállítani a buszforgalmat. Az út felújítása

nem minőségi anyagból készült el, amely így nem bírja el a forgalmat hosszú távon.

- Végezetül elmondta, hogy a mostani autóbuszmegállókat nem buszöböllel valósítják meg. Az

út közepén állnak meg a buszok, s ha sokáig állnak ott, akkor leáll az egész forgalom.

Véleménye szerint buszöböllel kellene kialakítani a buszmegállókat.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az

elmúlt években képviselői és lakossági kérésekre, kezdeményezésekre már több alkalommal

kezdeményeztük a vasút üzemeltetőjénél a Halasi úti felüljáró mellett a gyalogos, a kerékpáros

szintbeni átjáró kialakítását. Helyszíni szemlét hívtunk össze, illetve levélben megkereséssel

fordultunk a MÁV Zrt. felé. Sajnálatos módon érdemi eredményt nem tudtunk elérni, a vasút

üzemeltetője biztosítás nélküli átjáró kialakítását nem támogatta.

- A közvilágítási hálózat bővítésével kapcsolatos feladatok ellátására az önkormányzat az NKM

Zrt-vel áll szerződéses kapcsolatban, közösen kialakított célok mentén történik meg a hálózat

fejlesztése. Az elkövetkező időszak egyik kiemelt fejlesztési iránya a város belterületi részein a

gyűjtőutak közvilágításának a korszerűsítése, a közvilágítással nem ellátott szakaszokon a

közvilágítás kiépítése, melynek a feltételeit jogszabály és szabvány írja elő: úttípustól függően

határozza meg a megvilágítás szükséges mértékét. A felszólaló által felsorolt útszakaszok a

gyűjtőutak körébe tartoznak, melyek esetében, az előírás figyelembevételével a napelemes

lámpák nem megfelelőek.

- A Mindszenti körúton, a Matkói út és az 5. számú főút közötti szakaszon az önkormányzat az út

déli oldalán elkészíttette a gyalog- kerékpárút terveit. A terv építési engedéllyel rendelkezik,

megvalósítása a mindenkori éves költségvetés függvénye.

- A Szent László körutat Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) gyűjtőút kategóriába sorolja.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM

rendelet mellékletében szereplő Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat vonatkozó előírásai

szerint a Szent László körúton forgalomcsillapító szigetek nem jelölhetők ki.

- A körforgalmakra és más útügyi létesítményekre vonatkozóan szigorú szabályok vannak

érvényben, melyeket az Útügyi Műszaki Előírások tartalmaznak. Ezeket minden tervezésnél be

kell tartani, amit a hatósági engedélyezésnél ellenőriznek és a hatósági határozatban előírják. A

felszólaló által javasolt megoldást sem az út kezelője, sem a közlekedési hatóság nem

engedélyezi és nem is engedélyezheti.

- Kecskemét városában nagyszabású útépítési és útfelújítási munkálatok folynak, és a jövőben is

folytatódnak, amelyek óhatatlanul forgalomkorlátozással járnak, amelyek kötelező előírások

alapján készített terv szerint vannak kijelölve. Természetesen elkerülhetetlen, hogy ennek

kapcsán torlódások alakulnak ki, azonban a végeredmény egy megújult útszakaszon, vagy egy

korszerű csomópontban való közlekedést eredményez.

- A Rákóczi út ideiglenes, 2012-ben történt rekonstrukciója idején már megfogalmazódott az a

cél, hogy a belvárost fokozatosan és a lehetőségekhez mérten tehermentesíteni kell a

gépjárműforgalomtól. Az út kereskedelmi oldala a különböző vendéglátóegységekkel, a középső

sétánnyal korzóhoz hasonló jelleget öltött, de a gépjárművek kiszorítására nem mutatkozott

lehetőség. A júliusban zajló burkolati helyreállítás idejére a közösségi közlekedést a DAKK Zrt.

új útvonalra terelte, a változás pedig semmilyen fennakadást nem okozott. Az önkormányzat a

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottsággal egyetértésben ezért arra kérte a szolgáltatót,

3

hogy kísérleti jelleggel az őszi időszakban, a tanév kezdete után is az ideiglenes útvonalon

közlekedtesse a járatokat. A közgyűlés 2018. november 22-i ülésén úgy döntött, hogy a helyi és a

helyközi menetrend szerinti autóbuszközlekedés hálózatában bevezetett változások kapcsán

felmerülő jogos munkáltatói és lakossági észrevételek hatékony és megnyugtató rendezése

érdekében a menetrend szerinti közszolgáltatást nyújtó társaság bevonásával 2019. március 31-

ig alternatív javaslatok kidolgozására kerüljön sor.

- A buszöblök kiépítése csak országos közutak mentén kötelező. Ahol a forgalom nagysága

indokolja, és elegendő hely áll rendelkezésre, ott az önkormányzat igyekszik, hogy az öböl

megépüljön. Egy komplett autóbusz öböl kiépítése - peronszigettel, buszváróval,

járdakapcsolattal - mintegy 25 M Ft forrást igényel. Ezt figyelembe véve jól látható, hogy

buszöböl építése, tekintettel annak jelentős költségére, csak indokolt esetben történhet meg.

2.) Piroska Ferenc Kecskemét, Március 15. utca 44. szám alatti lakos a Március 15. utca 28.

és 46. szám alatti lakók nevében kérte a házak előtt található parkolók korszerűsítését a

Lóverseny utcához hasonlóan, térkövezéssel megvalósítani.

- A fák gondozását is kérte, mivel sok a letöredezett, elhalt ág, amely balesetveszélyes.

- Problémaként vetette fel, hogy a parlagfű a parkolókban, és azok környéken is előfordul.

- Kifogásolta, hogy a közterületeken egyre több a királydinnye, ami köztudottan egy

gyomnövény. Példaként a Kristály tér környékét említette (7. és 9. szám előtti területeket), ahol

még ebben az időben is, ha arra jár valaki, tele lesz a cipő talpa királydinnyével. Sajnos hiába

nyírják a füvet, a királydinnyét így nem lehet kiirtani, sőt ezzel még inkább szétszóródik a magja

és még nagyobb területen fog elszaporodni.

- Továbbá kifogásolta, hogy a kerékpárosok a Március 15. utca páros oldalán található

kerékpárút helyett sokszor a járdán közlekednek. Egyre több az elektromos kerékpár is, akik

szintén előszeretettel használják a járdát. A buszvárókban állók sokszor alig tudnak félre állni a

kerékpárosok elől.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Lóverseny utca 28-46. szám alatt jelenleg murvás parkoló térköves kiépítése szerepel az

önkormányzat parkolóépítési tervei között. Amennyiben az éves költségvetés arra fedezetet

biztosít, akkor lehetőség nyílik annak a megvalósítására.

- A Március 15. utcán található fák gondozásával, valamint a Kristály téren található

királydinnyével kapcsolatos észrevételeit továbbította az önkormányzat tulajdonában álló

zöldfelületek kezelését végző Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek.

- A növényvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok hivatali ellátása idényjellegű, az egészségre

ártalmas gyomnövények vegetációs időszakától függ. A polgármesteri hivatal ügyintézője minden

év májusától a pollenszezon végéig végzi a növényvédelmi eljáráshoz kapcsolódó helyszíni

ellenőrzéseket. Amennyiben parlagfűvel fertőzött területet talál, akkor eljárást kezdeményez a

tulajdonosok ellen, illetve közérdekű védekezést rendel el. Azokban az esetekben, ahol gyomos és

nem parlagfüves ingatlant talál, a gyommentesítésre irányuló felhívásban 8 napos határidőt tűz

ki a gyommentesítésre. A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén belterületen a települési

önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. Ezekben az esetekben bírságot a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növényés

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya szabja ki. Kecskemét Megyei Jogú

Város közigazgatási területén a zöldfelület gazdálkodási feladatokat - beleértve a fű- és

gyepterületek fenntartását - a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi éves

ütemtervének megfelelően.

- Dr. Homoki Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a közúti

közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban:

KRESZ) 54. § (10) bekezdése alapján: „A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos

4

forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti”. A Március 15. utca páros oldalán a

kerékpárosok részére van kijelölt kerékpárút, mely a kerékpárosok közlekedésére szolgál. A

közmeghallgatást követően felvettük a kapcsolatot a Magyar Kerékpárosklub Kecskeméti Területi

Szervezetével (a továbbiakban: Szervezet), hogy megoldást találjunk a felszólaló által felvetett

problémára. Egyeztetésünk eredményeként az a megoldási javaslat született, hogy a Kecskeméti

Városrendészet munkatársai rendszeresen ellenőrzik a kerékpárosok közlekedését a fent nevezett

területeken, és figyelmeztetik a kerékpárosokat a KRESZ szabályainak a betartására, a Szervezet

pedig az általuk szervezett rendezvények, programok során hívja fel tagjait a szabályok fokozott

betartására.

3.) Papp Emil Kecskemét, Pákozdi csata utca 25. szám alatti lakos a felszólalása során a

Pákozdi csata utca és az E 5-ös autóút közötti részre zajvédő fal építését kérte a zajterhelés

csökkentése érdekében.

- Problémaként említette, hogy 5-6 éve nincs játszótér a környéken. Kérte az ott lakók nevében,

hogy lehetőség szerint a jövőben kerüljön sor egy ilyen beruházásra is.

- Továbbá kérte, hogy a környezetükben élő kutyákra tekintettel hulladékgyűjtő edényeket

helyezzenek ki.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az 5.

számú országos közút kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei

Igazgatósága. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a

zajvédő fal építése - indokolt esetben - az útkezelő faladata, ezért felszólaló kérését

illetékességből továbbítottuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága

felé.

- Kecskemét Megyei Jogú Város vezetése az említett lakóterületen a játszótér hiányból adódó

probléma megoldását, azaz új játszótér létesítését kiemelt feladatként kezeli. 2018. évben az

Irinyi utca - Forradalom utca által határolt teljes közterületi tömbbelsőre egy komplex -

játszóteret is tartalmazó - környezetrendezési-kertépítészeti tervdokumentáció készült, amelyben

a rögzített közterület-fejlesztés megvalósítását az önkormányzat több ütemben tervezi

megvalósítani. A játszótér megvalósítása önkormányzati költségvetési forrásból 1-2 éven belül,

míg a további fejlesztési elemek (közösségi kert, teljes gyalogos sétaúthálózat, pihenőpadok,

tematikus pihenőkertek, növényzetrekonstrukció és fatelepítés, közvilágítás fejlesztés stb.)

kivitelezése 2-3 éven belül európai uniós pályázati forrás igénybevételével várható.

- Hulladékgyűjtő edények jellemzően a kijelölt kutyafuttatók közvetlen környezetében

találhatóak. A közmeghallgatáson elhangzott felvetés alapján a rendelkezésre álló források

függvényében törekszünk továbbiak kihelyezésére. Ennek megvalósulásáig, mivel a kutyaürülék

nem minősül veszélyes hulladéknak, gyűjtőzacskó használatával az elhelyezhető a kommunális

hulladékgyűjtő edényekben is.

4.) Uram János Kecskemét, Közép utca 31. szám alatti lakos a felszólalása során elmondta,

hogy a nyár folyamán kéményvizsgálatot kért, amelynek során megállapították, hogy olyan

szinten lerakódott a szennyeződés a kéményben, hogy a probléma megoldása csak

kéménybéleléssel oldható meg. A tüzelést a hiba elhárításáig megtiltották. Véleménye szerint a

Nemzeti Eszközkezelő Zrt-nek kötelessége lenne a hibát elhárítani, de hiába jelentette be a

problémát az előírt nyomtatványon, a hiba elhárítása nem történt meg.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy

önkormányzatunk a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt ingatlanok vonatkozásában nem

5

gyakorol tulajdonosi jogokat és nem terhelik a bérbeadás, a felújítás, a karbantartás, vagy a

korszerűsítés kapcsán felmerülő kötelezettségek.

A közmeghallgatáson felvetett probléma elhárításának kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát,

jelen esetben a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-t terheli, ezért kérte a felszólalót, hogy a megadott

elérhetőségek valamelyikén a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. munkatársait keresse meg.

5.) Hámori József Kecskemét, Magyar utca 28. szám alatti lakos a felszólalása során kérte,

hogy a belvárosi zöldség-gyümölcs piac környékén a heti piaci napokon az átmenő forgalmat

hajnaltól 16 óráig tiltsák ki. Véleménye szerint már rég ki kellett volna telepíteni a KTE pályára,

vagy a Rudolf laktanya területére. Kérte, hogy erre az intézkedésre minél előbb kerüljön sor.

- Kifogásolta, hogy sem kerékpárút, sem járda nem vezet a Juniperus Parkerdészethez. A

Klebelsberg Kuno utcáig ugyan van járda, de az olyan rossz állapotban van, hogy a gyalogosok

és a kerékpárosok nem ott, hanem az úton közlekednek.

- Problémát jelent az is, hogy a járda itt alacsonyabban van, mint a mellette levő füves terület. Az

összes víz így a járdára és az épületek fala alá folyik. Esős időben a járdán nem lehet közlekedni.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

belvárosi zöldség-gyümölcs piac környékén lévő közúthálózat átmenő forgalomként szolgál, a

Budai és a Kaszap utca felé biztosítja a továbbhaladást, így a forgalomtól való elzárása még

átmeneti időre sem javasolható. A lezárás egyébként is leginkább a piacra igyekvő vásárlók

részére jelentene egyes forgalmi irányokból jelentős többlet útvonalat.

- A Juniperus Parkerdészetnél a kerékpárút és a járda kivitelezését a szükséges források

rendelkezésre állásának függvényében tervezzük. Kecskeméten a volt Kuruc téri Általános Iskola

környezetében meglévő járdaszakaszok vízelvezetésével, valamint a Mártírok útján, a

Klebelsberg Kuno utca és a Mártírok útja 84. házszám között meglévő járdaszakaszok

állapotjavításával kapcsolatos észrevételeket továbbítottuk az önkormányzat tulajdonában álló

járdák fenntartását végző Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére.

6.) Varga Józsefné Kecskemét, Ungvári utca 19/A. szám alatti lakos a felszólalása során

elmondta, hogy a Halasi út és a Kiskőrösi út között van egy kerékpárút rész az Agroker Áruház

oldalánál, amely járhatatlan még gyalogosan is, nemhogy kerékpárral. Kérte, hogy tegyenek

azért valamit, hogy ott kerékpárút legyen.

- Továbbá megjegyezte, hogy a párja, aki mozgáskorlátozott és tolókocsival közlekedik,

könnyebben tudna közlekedni, ha lenne világítás a Halasi úti felüljáró alatt, a síneknél.

- Problémaként említette a nagybani piacnak a takarítását is. A párja rokkantkocsival jár,

melynek rendszeresen kilyukad a kereke az üvegtörmelékek miatt.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Könyves Kálmán körút Halasi út és Izsáki út közötti szakaszán létesítendő kerékpárút tervei már

az önkormányzat rendelkezésére állnak, azonban maga a kivitelezés becsült költsége több száz

millió forint. Tekintettel a rendkívül magas költségekre az önkormányzat saját forrásból ezen

létesítményeket nem tudja megvalósítani. Keressük azon pályázati lehetőséget, amely ezen

projektekre támogatást nyújt.

- A felüljáró környezetében lévő önkormányzati kezelésű útszakaszokon a közvilágítás ki van

építve, egyéb területek megvilágítása akkor lesz lehetséges, ha a vasút üzemeltetője az átjáró

kiépítéséhez hozzájárul.

- Gaál József alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az Intézmény- és

Piacfenntartó Szervezet vagyonkezelésében lévő piacok, köztük a Szent László körúti nagybani

piac takarítását egy külsős vállalkozás látja el. A területen minden nap dolgoznak takarító

6

munkatársak, akik a piac zárása után elvégzik a szemétszedést és a külső területek takarítását,

melynek minősége a korábbi évekhez képest jelentősen javult.

Az intézmény vezetése folyamatosan törekszik arra, hogy a terület - rendkívüli nagysága ellenére

is - tisztán legyen tartva. Felszólaló által jelzett problémát az intézmény vezetése jelezte a

takarító cég képviselője felé, aki elmondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a

terület takarítási feladatait kifogástalanul végezzék el.

7.) Mihályné Kontra Erika Kecskemét, Kiskőrösi út 43. szám alatti lakos a felszólalása

során elmondta, hogy a Kiskőrösi út - Könyves Kálmán körút kereszteződésénél jó lenne, ha

kihelyeznének egy közlekedési lámpát, vagy valamilyen módon szabályozzák a forgalmat, mivel

nem tudnak onnan kihajtani. Bedugul az a rész, hiszen a Mercedes Gyár miatt az utak terhelése

megnövekedett.

- A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a Rákóczi úti terelés nagy

visszhangot váltott ki. Szeretné, ha elgondolkodnának azon, hogy azoknak a buszjáratoknak,

amelyek a Széchenyi térről indulnak - a 4-es, a 12-es, a 18-as, a 23-as buszok -, biztosítanák a

lehetőséget, hogy maradjanak a Rákóczi út páros oldalán, mert nagymértékben megnövekedett

az utazási idő és a környezetszennyezés. Ne a buszokat tereljék el az útról, hanem inkább az

autók forgalmát csökkentsék. Véleménye szerint az embereknek a tömegközlekedést kellene

inkább igénybe venniük.

- Végezetül megkérdezte, hogy tervezik-e a Kiskőrösi út mellett járda vagy kerékpárút

kialakítását, mert az nagyon balesetveszélyes, mivel a babakocsikat ott tolják az út szélén.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Kiskőrösi út - Könyves Kálmán körút kereszteződés közlekedési problémája előttünk is ismert. Az

önkormányzat fejlesztési koncepciójában, a kereszteződés tekintetében balra kanyarodó sávval

kiépített jelzőlámpás csomópont szerepel. Ennek becsült minimális költsége mintegy 225 millió

forint, melyet pályázati forrásból kíván az önkormányzat előteremteni.

- A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatban a közgyűlés 2018. november 22-i ülésén úgy döntött,

hogy a helyi és a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés hálózatában bevezetett

változások kapcsán felmerülő jogos munkáltatói és lakossági észrevételek hatékony és

megnyugtató rendezése érdekében a menetrend szerinti közszolgáltatást nyújtó társaság

bevonásával 2019. március 31-ig alternatív javaslatok kidolgozására kerüljön sor.

- Kecskemét Megyei Jogú Város kerékpárút fejlesztési koncepciója tartalmazza az Ipoly utca-

Kiskőrösi út nyomvonalon gyalog- és kerékpárút létesítését az 52. számú főúttól a Könyves

Kálmán körútig. Ugyanígy tartalmazza a Könyves Kálmán körút mentén gyalog- és kerékpárút

létesítését a Wéber Ede utcától a Halasi útig, melyek vonatkozásában a tanulmánytervek

rendelkezésre állnak. A megvalósításhoz szükséges engedélyezési és kiviteli terveket készíteni. A

tanulmányterv alapján készült költségbecslés szerint a Kiskőrösi úti létesítmény becsült költsége

340 millió forint, a Könyves Kálmán körúti 280 millió forint. Tekintettel a rendkívül magas

költségekre az önkormányzat saját forrásból ezen létesítményeket nem tudja megvalósítani.

Keressük azon pályázati lehetőséget, amely a tervezett projektekre támogatást nyújtanak.

8.) Jakab Lászlóné Kecskemét, Csáktornyai utca 25. szám alatti lakos a felszólalása során

elmondta, hogy a Csáktornyai utcán lakik, és amióta ott a DAKK Zrt. rendbe hozta a garázs

kijáratát, azóta a páratlan oldalra folyik a csapadék. Kérte, hogy változtassanak ezen, mert az

udvarukba is befolyik a víz.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az

önkormányzat kezelésében álló közutak, kerékpárutak, járdák és zöldfelületek fenntartási és

7

javítási munkáinak elvégzéséről közfeladat-ellátási szerződés alapján, éves közszolgáltatási

feladatterv szerint a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mint közszolgáltató

gondoskodik. A jelzett útszakasz csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó észrevételt nevezett

közszolgáltatónak továbbítottuk azzal, hogy azt vizsgálja ki, és indokolt esetben a szükséges

intézkedéseket tegye meg, melyről felszólalót is tájékoztassa.

9.) Szénási József Kecskemét, Szolnoki út 8. szám alatti lakos a felszólalása során elmondta,

hogy a zsinagóga környékén lévő galambokkal valamit kellene kezdeni. Véleménye szerint a

helyi vadásztársaságot, vagy egy solymász egyesületet kellene megkeresni, mert egy sólyommal

távol lehetne tartani a galambokat. Ez olcsóbb megoldás lenne, mint a középületek

körbehálózása.

- A víztoronnyal kapcsolatban félő, hogy mivel az aluljárónál felújítás van, nehogy az

megsérüljön. Állítólag megvizsgálták, és nem lesz olyan probléma, hogy le kelljen bontani a

víztornyot.

- Kifogásolta, hogy a piaccsarnok külső részén bezárták a mellékhelyiséget, a csarnok környékét

nyilvános WC-nek használják.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a vad

védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 8. § (2)

bekezdés a) pontja értelmében a település közigazgatási belterülete nem minősül

vadászterületnek, ezért ebből adódóan Kecskemét belvárosában vadászati tevékenységet nem

lehet végezni. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására

vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a tartalmazza a

solymászatra vonatkozó szabályokat. A solymászati célú tevékenység engedélyhez kötött, amely

lehet tartási, hasznosítási, és bemutatási engedély kultúrtörténeti hagyományápolás céljából. A

felszólaló által felvetett javaslat, miszerint egy vadásztársaság, vagy solymász közreműködésével

lehetne a galambokat (melyek nem minősülnek vadnak) a középületekről elriasztani, Kecskemét

közigazgatási belterületén jogszabályi feltételek hiányában nem lehetséges.

- A Bem utca - Kuruc körút - Szolnoki út csomópontban a körforgalom építése kapcsán a

tervezési és engedélyezési szakaszban a környező épületek, többek között a víztorony

állagmegóvásának érdekében a kivitelezésre vonatkozóan olyan megoldások és technológiák

alkalmazását írták elő, amelyek a biztonságot növelik.

- Gaál József alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a piaccsarnok külső

részén található mellékhelyiség több éve üzemen kívül van. Az újbóli üzembe helyezést az

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet vezetése egyelőre nem tartja indokoltnak, mivel a

piaccsarnok épületében található nyilvános illemhely kiszolgálja az igényeket. A mosdó

elhelyezkedésére a piaccsarnok több pontján is információs táblák hívják fel a figyelmet.

10.) Horváth Ferencné Kecskemét, Petőfi Sándor utca 16. V/512. szám alatti lakos

felszólalását a lakóközösség nevében tette meg. A Petőfi Sándor utcai garzonházban lakik

bérlőként. Elmondta, hogy a X. emelettől az I. emeletig beáztak a lakások.

Továbbá megjegyezte, hogy a lépcsőházuk folyosóján körülbelül egy hete nincs világítás.

- Kifogásolta továbbá, hogy a garzonház előtti buszmegállóban másfél éve nincs ülőrész.

Jelezték ezt a KIK-FOR Kft. felé, de nem reagáltak rá.

- Kérte, hogy a környező utcák, parkok valamelyikébe helyezzenek ki egy szőnyegporolót, mivel

a társasházban lakók egymás erkélyére, ablakába rázzák a port.

- Problémaként jelezte, hogy a külterületekről a kispiacnál lévő konténerekbe hordják

zsákszámra a szemetet. Hoznak ágyat, WC tartályt, széket, asztalt stb.

8

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló

lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete (a

továbbiakban: Lakásrendelet) 1. § (4) bekezdése alapján a lakás bérbeadásához fűződő jogokat és

kötelezettségeket közszolgáltatási szerződés alapján a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.

gyakorolja és teljesíti. A jelzett káresemény biztosító felé történő bejelentése önkormányzatunk

részéről a KIK-FOR Kft. megkeresése alapján megtörtént, azonban az önkormányzat

vagyonbiztosítása terhére csak az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és vagyontárgyak (a

biztosítási szerződésben rögzített biztosított épületelemek, szerkezetek) kárait van lehetőség

rendezni. A biztosító álláspontja szerint ebbe nem tartozik bele a felszólaló által bérelt ingatlanban

a káresemény következtében végzett bármilyen felújítás (pl. festési munkálatok) költsége, vagy a

károsodott saját tulajdonú vagyonelemek pótlásának a költsége. Az ilyen jellegű károk biztosító által

történő rendezésére az önkormányzat felelősségbiztosításának terhére, az önkormányzat részére

benyújtott pontos összegű, és dokumentumokkal alátámasztott kárigény alapján, a biztosításban

meghatározott önrész mértékét (káreseményenként minimum 50.000,- Ft) meghaladó kár esetén van

lehetőség. Fentiek alapján felszólalót kértük, hogy amennyiben ilyen jellegű kárigénye keletkezett, a

pontos összeg meghatározásával és dokumentumokkal alátámasztva jelezze önkormányzatunk felé,

hogy a szükséges lépéseket meg tudjuk tenni. A lépcsőház folyosóján lévő világítás rendbetétele

érdekében jelzéssel éltünk a KIK-FOR Kft. felé.

- A felszólalásban jelzett hiányzó pad pótlása 2018. november 28-án elvégzésre került az érintett

buszváróban.

- Az Árpádváros következő években lehetséges közterület fejlesztéseinek keretében megvizsgálandó,

hogy az igényelt szőnyegporoló funkció településképileg illeszkedő megvalósítása milyen

berendezéssel valósulhat meg.

- Dr. Homoki Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy amennyiben a

közterület-felügyelő észleli, hogy valaki engedély nélkül települési hulladékot helyez el közterületen,

úgy köztisztasági szabálysértés miatt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (3) bekezdése alapján helyszíni bírságot

szabhat ki. Sajnálatos módon nem könnyű az illegális hulladékot elhelyező személyeket tetten érni,

mivel azokban az esetekben, amikor a közterület-felügyelők a helyszínen tartózkodnak, e személyek -

tartva a helyszíni bírságtól - nem helyeznek el illegális hulladékot a közterületen.

A Kecskeméti Városrendészet közterület-felügyelőinek visszatérő jellegű ellenőrzései mellett

szükséges lenne a kommunikáció és példamutató magatartás elterjesztésére is.

11.) Kovácsné Tóth Anna Kecskemét, Gesztenyefa utca 2. III/10. szám alatti lakos a felszólalása

során elmondta, hogy a Műkertvárosban felújították a Csokor utcai óvodát, azonban az óvoda

kerítésénél két elem nagyon csúnya, tiszta rozsda. Megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy ez nem

lett kicserélve, vagy lefestve.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az

önkormányzat 2017. június 14. és október 13. között a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002

azonosítószámú „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekt keretében elvégezte

a Kecskemét, Csokor utca 9. szám alatti Corvina Óvoda Csokor Utcai Óvodájának a felújítását.

Ezzel egyidőben megtörtént a további szükséges felújítási munkák felmérése is. Az önkormányzat az

intézményhez kapcsolódó tervezett felújítási munkák során figyelemmel lesz az óvoda korrodálódott

kerítésének a festésére, amely 2019. évben megtörténik.

9

12.) Bíró Attila Kecskemét, Teleki László utca 15. szám alatti lakos a felszólalása során a

következőket mondta el:

- A merőleges parkolás a városban mindenhol problémát jelent. Példaként a Kápolna és a Teleki

László utcákat említette. Ezekben az utcákban a parkoló autónak közvetlenül a nagy forgalom elé

kell kitolatnia. Véleménye szerint ezeken a helyeken mindenhol ferde, fésűs parkolást kellene

kialakítani, illetve parkolási ütközőket alkalmazni. Az országban több helyen alkalmazzák ezt a

megoldást, és meg tudják ezzel akadályozni a járdára való felparkolást. Erre az egyik legjobb példa a

Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola bejárata, ahol

gyakorlatilag a járda 80 %-át szokták a parkoló autók elfoglalni.

- Megkérdezte, hogy a Nyíri út külső szakasza miért olyan keskeny. Ez azért is problémás, mert

ugyanakkor az útpadka balesetveszélyes és tönkre teszi az esetlegesen lehúzódó autó kerekét.

Továbbá ez a padka semmilyen szabványnak nem felel meg.

- Problémát okoz a közlekedésben az útkereszteződésben található növényzet is az alábbi helyeken:

Széchenyi körút-Jókai utca, Dobó körút-Batthyány utca, Ady Endre utca-Bihar utca, Szent Imre

utca-Faragó Béla fasor-Teleki László utca, Zengő utca-Mathiász utca. Ez nagyon sok helyen zavaró,

mivel nem lehet belátni a kikanyarodásnál a forgalmat.

- Kettő kutyaparkról tud a városban. Megkérdezte, hogy miért nincs több. Városrészenként legalább

egyet javasol és jobb feltételekkel. Nincs, vagy gyér a közvilágítás és nincs víz sem. Kettő

hulladékgyűjtőt tud megemlíteni, ahova a kutyaürüléket lehet tenni. A Városgazdasági Kft-nek

jelezte, hogy már péntek délután tele van a kutyaürüléknek kihelyezett hulladékgyűjtő. Javasolta,

hogy helyezzenek ki a kutyaürülék gyűjtő mellé egy háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló

edényt is, és akkor abba teszik az ilyen jellegű hulladékot.

- Megkérdezte, hogy miért nincs buszközlekedés a Rákóczi út városközpont felé közlekedő oldalán.

Mi ennek a műszaki oka? Ő egyértelműen útfenntartási és városüzemeltetési hiányosságot lát a

probléma mögött, mert a burkolatnak alkalmasnak kellene lennie erre a teherforgalomra. Véleménye

szerint itt hiba, mulasztás történt és sajnálatosan ismét azt tapasztalja, hogy a kövek mozognak. A

másik probléma, hogy nincs gyalogosátkelőhely, vagy legalábbis nem észrevehető a burkolaton.

- A kerékpáros forgalommal kapcsolatban kifogásolta, hogy a Nyíri úton, a nem szabványos

szélességű járdán a kétirányú gyalogosforgalom mellett még kétirányú kerékpáros forgalom is ki van

jelölve.

- Emlékezete szerint korábban ígéretet kapott arra, hogy webes felület készülne a város honlapján,

ahol a lakosság az észrevételeit megoszthatná mindenkivel. Erre már létezik gyakorlat. Véleménye

szerint ez rendkívül hasznos lenne mindkét félnek, a városnak és a polgároknak is.

- Végezetül megjegyezte, hogy a Gázló utcán csak szakaszosan vannak járdák hol a jobb, hol a bal

oldalon, mivel a járdák egy részét a tulajdonosok az általuk ültetett növényzettel elzárják a gyalogos

forgalom elől.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Kápolna és Teleki Pál utcák kétirányú forgalmú utak, melyek környezetében merőleges és

párhuzamos parkolási rend van érvényben. A merőleges parkoló kialakítás a leginkább

alkalmazott és leggazdaságosabb típus, míg a ferde típusú parkolónak nagyobb a helyigénye.

Kétirányú forgalmú úton a parkolókkal szembeni forgalmi irányból nehéz a beállás a ferde

parkolóba, ugyanakkor a parkolóhely hossza ugyanaz. A ferde parkoló kialakítása egyirányú

forgalmú úton jellemző. A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és

Szakközépiskola bejárata környezetében a járdafelületen történő parkolások visszaszorítása

érdekében a Kecskeméti Városrendészet fokozott ellenőrzését kértük az elkövetkező időszakban, és

a várakozási rendet megsértőkkel szembeni intézkedések megtételét.

10

- Az önkormányzat kidolgozott egy koncepciót burkolatszélesítésre, megerősítésre, gyalog- és

kerékpárút, valamint közvilágítás létesítésére a 445. számú főút és a III. Béla körút közötti

szakaszra. Ennek becsült költsége 850 millió forint. Tekintettel a rendkívül magas költségekre az

önkormányzat saját forrásból ezen létesítményeket nem tudja megvalósítani. Keressük azon

pályázati lehetőséget, amely ezen projektekre támogatást nyújt. Az útpadka állapotával

kapcsolatos észrevételt továbbítottuk a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felé.

- A Széchenyi körút - Jókai utca, Dobó körút - Batthyány utca, Ady Endre utca - Bihar utca, Szent

Imre utca - Faragó Béla fasor - Teleki László utca, Zengő utca - Mathiász utca találkozásánál

található útkereszteződésekben a közúti közlekedést, a csomópontok beláthatóságát zavaró

növényzettel kapcsolatos észrevételt továbbítottuk a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

felé.

- Kecskemét város területén jelenleg 13 kutyafuttató van, melyek pontos helyszínét Kecskemét

Megyei Jogú Város Közgyűlésének a zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb

zöldfelületek) védelméről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről szóló 14/1999. (V.25.)

önkormányzati rendeletének 1. számú függeléke tartalmazza. A kutyafuttatók területének

közműfejlesztése tárgyában tett javaslat megvalósításáról a rendelkezésre álló források

függvényében lehetőség szerint intézkedünk. A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM

rendelet 2. számú melléklete szerint az állati ürülék nem minősül veszélyes hulladéknak, így

amennyiben a külön erre a célra kihelyezett edényben arra nincs lehetőség, úgy gyűjtése - az

alapvető higiéniai követelmények betartása mellett- a közterületen, de akár az állat tulajdonosának

ingatlanán elhelyezett hulladékgyűjtő edényben is lehetséges.

- A Rákóczi út 2012-ben történt rekonstrukciója idején már megfogalmazódott az a cél, hogy a

belvárost fokozatosan és a lehetőségekhez mérten tehermentesíteni kell a gépjárműforgalomtól. Az út

kereskedelmi oldala a különböző vendéglátóegységekkel, a középső sétánnyal korzóhoz hasonló

jelleget öltött, de a gépjárművek kiszorítására nem mutatkozott lehetőség. A júliusban zajló burkolati

helyreállítás idejére a közösségi közlekedést a DAKK Zrt. új útvonalra terelte, a változás pedig

semmilyen fennakadást nem okozott. Az önkormányzat ezért - a Városrendezési és Városüzemeltetési

Bizottsággal egyetértésben - arra kérte a szolgáltatót, hogy kísérleti jelleggel az őszi időszakban, a

tanév kezdete után is az ideiglenes útvonalon közlekedtesse a járatokat. A közgyűlés 2018. november

22-i ülésén úgy döntött, hogy a helyi és a helyközi menetrend szerinti autóbuszközlekedés

hálózatában bevezetett változások kapcsán felmerülő jogos munkáltatói és lakossági észrevételek

hatékony és megnyugtató rendezése érdekében a menetrend szerinti közszolgáltatást nyújtó társaság

bevonásával 2019. március 31-ig alternatív javaslatok kidolgozására kerüljön sor.

- A Nyíri úton régóta ki van jelölve „Gyalog- és kerékpárút” közlekedési táblával a

kerékpárosforgalom, mely a kijelöléskori előírásoknak megfelelt. A kerékpáros hálózat folyamatosan

alakult ki a városban, és a kerékpárutak építését a jövőben folytatjuk.

- Jelenleg az ügyfélszolgálati referens kezeli az ugyfelszolgalat@kecskemet.hu elektronikus

levélcímet, valamint 2011 novemberétől üzemelteti a hivatal ügyfélszolgálatának online

kommunikációs rendszerét (Skype). A hivatal ingyenesen hívható zöld száma 80/203-737. A

megújuló honlap előkészítése során megvizsgáljuk a lehetőséget a lakossági észrevételek

megosztásával kapcsolatos felvetésre.

- Dr. Homoki Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a közterület-felügyelők

ellenőrzést tartottak a felszólaló által említett területen, és felszólították az érintett ingatlanok tulajdonosait

a szükséges intézkedések megtételére.

11

13.) Péter Zsuzsanna Kecskemét, Felsőszéktó 27/A. szám alatti lakos a felszólalása során a nyári

buszközlekedéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy nagyon sok esetben az autóbuszon melegebb

van, mint azon kívül. A klíma nincs bekapcsolva, ugyanakkor függöny sincs az ablakokon és ki sem

lehet nyitni azokat. Kérte, hogy a problémát vizsgálják meg.

- Kifogásolta, hogy a Téglás utca - Izsáki út elején táblával jelzik a buszmegállót, de nincs buszváró.

Sok kisgyermekes anyuka és idős nyugdíjas közlekedik ezeken a járatokon, így nagy segítség lenne

egy fedett buszváró.

- Problémát jelent, hogy a buszmegállókban a táblák rendkívül magasan vannak elhelyezve, így

nehezen olvashatóak.

Megjegyezte továbbá, hogy az Izsáki úton a kerékpárút - főleg a Halászcsárdától kifelé - rendkívül

rossz állapotban van.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az

autóbuszközlekedés lebonyolításához a szolgáltató DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által

üzemben tartott autóbuszállomány jelentős része ma már az utastér levegő hőmérsékletének

javítására képes hűtő-fűtő készülékekkel felszerelt. azonban ez a szolgáltatási minőség még nem

minden autóbuszon áll rendelkezésre. Kérte felszólalót, hogy amennyiben a későbbiekben az

utazásai során hasonló kellemetlenséget tapasztal, akkor azt a szolgáltató felé írásban a pontos

vonalszám, időpont és rendszám megjelölésével jelezni szíveskedjen a forgalom@dakk.hu e-mail

címen, vagy pedig a 6000 Kecskemét Fuvar utca 1. postai címen.

- A Téglás utca jelzett szakaszán meglévő autóbuszmegálló területén autóbuszváró kihelyezés

lehetőségét megvizsgáljuk. Amennyiben elegendő terület áll rendelkezésre a peron és a kerítés

között, úgy az autóbuszváró telepítésére a 2019. évben a költségvetési lehetőségek függvényében sor

kerülhet.

- Az autóbusz megállóhelyek oszlopain elhelyezett statikus menetrendi tájékoztató táblák magassága

több tényezőtől függ, így például az adott megállóhely forgalmi viszonyaitól, az adott helyen lévő

közúti forgalom nagyságától és a megállóhelyet érintő helyi, regionális és országos autóbuszvonalak

és járatok számától is. Így sajnos előfordul, hogy a kihelyezett tájékoztató táblák közül néhány az

átlagos testmagasságot is figyelembe véve magasabban kerül kihelyezésre. Alapvető célunk az

autóbuszközlekedés területén is, hogy a kor technikai színvonalának megfelelő megoldásokat

nyújtsunk az autóbusszal közlekedőknek. Bármilyen informatikai eszközről elérhető a

menetrend.kecskemet.hu internetes alkalmazás, ahol minden számozott helyi autóbuszvonalra és

megállóhelyre vonatkozóan statikus és dinamikus információk is elérhetők a nap 24 órájában.

- Az önkormányzat kezelésében álló közutak, kerékpárutak, járdák és zöldfelületek fenntartási és

javítási munkáinak elvégzéséről közfeladat-ellátási szerződés alapján, éves közszolgáltatási

feladatterv szerint a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mint közszolgáltató gondoskodik.

A jelzett kerékpárút-szakasz javítására vonatkozó észrevételt továbbítottuk nevezett

közszolgáltatónak azzal, hogy azt vizsgálja ki és indokolt esetben a szükséges intézkedéseket tegye

meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, és

döntésüket a határozat-tervezet szerint meghozni.

Kecskemét, 2019. február 11.

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK