2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Bizottsági meghívók 2014. október 22-től
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

M E G H Í V Ó - Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2019. február 19-én (kedd) 10.00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 2.

NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztések:

1. A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról

szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 2. sorszámmal szerepel.)

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson

kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott

támogatásokról szóló 28/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete, valamint Kecskemét

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi

értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. (XII. 15.)

önkormányzati rendelete módosítása

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 3. sorszámmal szerepel.)

3. Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 6. sorszámmal szerepel.)

4. Városi Támogatási Program

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 7. sorszámmal szerepel.)

5. A Kecskemét, Széchenyivárosban található 10576/375 helyrajzi számú építési telek és a

városföldi 082/7 helyrajzi számú volt vendégház értékesítése érdekében kiírt

pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 9. sorszámmal szerepel.)

6. A Kecskemét, Törökfái, Daimler körforgalom mellett található 8701/38 és 8701/39

hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében pályázat kiírása

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 10. sorszámmal szerepel.)

7. A nagykőrösi 13602 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 11. sorszámmal szerepel.)

8. A kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt található

ingatlanból (volt Rudolf laktanya) telekalakítással kialakítható 10208/20 hrsz-ú

ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 12. sorszámmal szerepel.)

9. A Kecskemét Batthyány u. 2. szám alatti, 184/A/3 hrsz-ú ingatlan 2. számú

irodahelyiségének ingyenes használatba adása

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 14. sorszámmal szerepel.)

10. Alapítványi források átadásáról szóló döntések meghozatala

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 16. sorszámmal szerepel.)

11. A Messzi István Sportcsarnok és a Mercedes-Benz Sport Akadémia térítésmentes

igénybevétele

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

12. A Kecskemét, Lóverseny utca 5. X/28. szám alatti önkormányzati tulajdonú

ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

13. A Kecskemét, Csokor utca 11. szám alatt található ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

14. A kecskeméti 26501/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

15. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által illetve közreműködésével

létrehozott közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

16. Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: Leviczky Cirill VPB elnök

17. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2019. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: Leviczky Cirill VPB elnök

Beszámoló:

18. Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Leviczky Cirill VPB elnök

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 33. sorszámmal szerepel.)

Tájékoztatók:

19. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. február havi finanszírozási

ütemterve

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

20. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. március havi finanszírozási

ütemterve

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

21. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. február-március havi likviditási

ütemterve

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Zárt ülés

22. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 133/2018. (VI. 21.)

határozatának módosítása

(Zárt ülés tartható.)

Előterjesztő: Gaál József alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 26. sorszámmal szerepel.)

23. Folyamatban lévő végrehajtási eljárásban kötendő egyezséggel kapcsolatos döntés

meghozatala

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

Kecskemét, 2019. február 14.

Leviczky Cirill s.k.

elnök

A kiadmány hiteléül:

Dr. Ábrahámné Berta Andrea

bizottsági referens

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK