2020-03-10 14:55:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-02-28 11:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
Március
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Aktuális
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

A projekt jelenlegi státusza

Kecskemét önkormányzata sikeres pályázat útján 35.772.992 forint uniós és hazai támohgatást nyert a „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című projektre.

Előzmények: a pályázati fázisban 2013. februárjában megtörtént a a pályázat megírásához szükséges információgyűjtés, amely a város fejlesztési terveire terjedt ki, a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusra, figyelemmel az uniós célkitűzésekre. A megkeresett szervezetek: polgármesteri hivatal osztályai, szomszédos települések, Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat, önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek ( pl. kamarák, önkormányzati tulajdonú cégek, civilszervezetek.

2013. március 11-én megtörtént a pályázati dokumentáció benyújtása, április 18-án pedig megérzetett a ámogatói okirat. A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2013. május 2., a megvalósítás határideje 2014.szeptember 30.

A megvalósítandó tevékenység rövid leírása: a projekt keretében megtörténik Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata, átdolgozása, valamint elkészül az a Megalapozó Vizsgálat, amely tartalmazza a területi stratégiai dokumentumok alátámasztását szolgáló helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészeket. A jelzett dokumentumok a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal készülnek el, figyelembe véve a Tervezési Segédlet, illetve az Irányító Hatóság (IH) szakértő szempontjait és ajánlásait. A dokumentumok elkészítése megfelelő szakmai és társadalmi egyeztetések, fórumok mellett történik, amelyek alapját képezhetik egy széleskörű konszenzuson alapuló tervezésnek.

A megvalósítási fázisban, a Támogatói Okirat aláírását követően elkezdődött a projekt megvalósítása, amelynek keretében megtörtént a projekttel kapcsolatos szakmai (együttműködő partnerek meghatározása és felkérése, a tervezés ütemtervének elkészítése, adatgyűjtés, szakmai napokon történő részvétel, Partnerségi és Kommunikációs Terv elkészítése) és adminisztrációs feladatok (pl. a beszerzési eljárások és a közbeszerzési eljárás előkészítése, szerződések megkötése, a mentorral történő kapcsolatfelvétel) előkészítése, a megvalósító szervezetek kiválasztása. A vállalt feladatok megfelelő színvonalú ellátása és előkészítése érdekében, a város elkezdte a szakmai egyeztetéseket az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezettel, a projektmenedzsment szervezet képviselőivel és a város számára kijelölt mentorral.

A megvalósításhoz szükséges szervezetek kiválasztása, a szerződések előkészítése és megkötése május eleje és augustus közepe között történik az alábbiak szerint:

 • Kötelező nyilvánosságot biztosító szervezet kiválasztása, a szerződés megkötése: 2013. június 19. (Kiválasztott szervezet: Kecskeméti Városfejlesztő Kft.)
 • Projektmenedzsment szervezet kiválasztása, a szerződés megkötése: 2013. június 19. (Kiválasztott szervezet: Advocata Kft.)
 • Közbeszerzést lebonyolító szervezet kiválasztása, a szerződés megkötése: 2013. június 21. (Kiválasztott szervezet: S&G Kft.)
 • A stratégiai dokumentumokat készítő szervezet (tervező) kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében. A közbeszerzési ajánlattételi határidő: 2013. július 29.
 • A közbeszerzési eljáráson nyertes szervezettel történő szerződéskötés várható időpontja: 2013. augusztus 15.

A stratégiai dokumentumok elkészítéséhez szükséges elsőkörös adatgyűjtés június végén befejeződött. A megkeresett szervezetek: a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti szakigazgatási szervek, a polgármesteri hivatal osztályai, egyéb adatszolgáltatók (pl. rendőrség, országos meteorológiai szolgálat), szomszédos települések. Május elejétől szakmai egyeztések zajlottak aVárosi fejlesztések szakmai nap keretében Budapesten, a Belügyminisztériumban, a Regionális Műhelytalálkozó keretében Szegeden, a DARFÜ székházban, valamint két alkalommal a Partnerségi és Kommunikációs Terv megbeszélésen KMJV Polgármesteri Hivatalában. A. Partnerségi és Kommunikációs Terv jóváhagyatása és leadása július 31-én megtörtént.

Június 10-től zajlott a Helyi Intézkedéscsoportok (Stratégiai és Ágazati Munkacsoportok) felállítása az alábbiak szerint:

 • Helyi intézkedéscsoportok összeállítása (A lehetséges tagok listája a 314/2012 (XI.8) Korm. rendelet és a 4/2013.(II.14.) KH. számú határozat alapján került meghatározásra)
 • A Stratégiai és Ágazati Munkacsoportok (összesen 6 db) feladatainak meghatározása
 • A felkérő levelek kiküldése a Munkacsoporti tagok részére (2013.07.15-18.)
 • A munkacsoportok meghirdetett első ülései: (2013. 08.21., 08.23., 09.02.)

Július vége óta zajlik a partnerségi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok szervezése az alábbiak szerint:

 • Munkacsoporti ülések szervezése
 • Városrészi fórumok szervezése
 • Lakossági ötletvásár szervezése (lakossági kérdőívezés)
 • IH mentor városlátogatásának előkészítése
 • Kommunikációs feladatok egyeztetése és szervezése
Közreműködő szervezet neve: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Közreműködő szervezet elérhetősége: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
www.darfu.hu 
 
PROGRAMOK