2019-06-21 10:31:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-06-18 15:17:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05-29 15:14:00 | Bővebben...
 
 
Szeptember
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Aktuális álláspályázatok
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - Pályakezdő fiatalok ösztöndíjas foglalkoztatására (környezet- és zöldfelületrendezési gyakornoki feladatokra)

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pályakezdő fiatalok ösztöndíjas foglalkoztatására.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás nem azonos a köztisztviselői munkavégzéssel, de lehetőséget teremt a fiataloknak arra, hogy az adott szervezet feladatait megismerjék és a tanultakat a gyakorlatban hasznosítsák.

Az ösztöndíjas tevékenységének irányítását, ellenőrzését a hivatal kijelölt szakmai segítője végzi.

Az ösztöndíjas jogviszony létesítésének általános feltételei:

A 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdése szerint:

• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,

• magyar állampolgárság

A 2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés 6. pontja alapján az pályázhat, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában:

• a 30. életévét még nem töltötte be,

• a diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra,

• munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.

Az ellátandó feladatokban való közreműködés: a 2004. évi CXXIII. törvény szabályozása szerint az ösztöndíjas foglalkoztatott önálló, köztisztviselői feladatkörbe tartozó munkát nem végezhet, ezért az iskolai végzettséghez igazodó munkatapasztalat-szerzés egyéni programban foglalt feladatokat kell ellátni:

• Zöldfelületekkel, faállománnyal kapcsolatos lakossági igények/panaszok ügyintézése, fasor leváltások, rekonstrukciók és új telepítések; fakivágások és pótlási előírásaik ügyintézése; meglévő zöldfelületek rekonstrukciója, növénypótlásai és új növényfelület telepítések; egynyári, hagymás és kétnyári virágfelületekkel kapcsolatos ügyek intézése; út- és közműfejlesztésekhez zöldfelületi ügyintézés.

• Komplex (burkolatokkal, épített elemekkel együttes) környezetrendezési és kertépítészeti feladatok ügyintézése (pl. közösségi terek, játszó-és labdaterek, ill. sportpályák létesítésének, rendezésének és fejlesztésének ügyintézése); építéshatóság felé kertészeti szakvélemények ügyintézése; közterületi berendezések, alkotások és emléktáblák ügyintézése.

Az ösztöndíjas foglalkoztatására a hivatal Várostervezési Osztályán, az alábbi végzettségekkel kerülhet sor:

• Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc)

• Tájépítészmérnök (MSc, MA)

• Településmérnök (MSc)

Az ösztöndíjas foglalkoztatás szerződéssel jön létre, időtartama maximum 1 év.

Az ösztöndíj mértéke: bruttó havi 173.300,-Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a pályázó motivációját a közigazgatás iránti elhívatottságáról,

• elképzeléseit a megpályázott állás ellátásáról,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázathoz csatolni kell:

• a pályázó személyi adatait, rövid önéletrajzot,

• az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatot Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez kell benyújtani. (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) A borítékon kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatási pályázat környezet- és zöldfelületrendezési gyakornoki feladatokra”

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek:

• a kecskeméti kötődésű,

• kiemelkedő minősítésű bizonyítvánnyal rendelkező pályázók,

• felhasználó szintű számítástechnikai ismerettel rendelkezők.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK