2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Városstratégiai Iroda
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály

A Városstratégiai Iroda vezetője: betöltetlen

Az osztály vezetője: Balogh Zoltán
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. emelet 14. számú iroda
Tel.: (+36) 76/513-523; Fax: (+36) 76/513-540
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
balogh.zoltan@kecskemet.hu

Az ügyfélfogadás helye és ideje a Városi Támogatási Program és a Paktum Iroda („Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című projekt) ügyeiben:

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. (a Városháza Nagytemplom felőli oldala, volt Tourinform Iroda)

hétfő:  7.45 – 12.00               13.00 – 16.00
kedd:7.45 – 12.00               13.00 – 16.00
szerda:  7.45 – 12.00               13.00 – 16.00
csütörtök: 7.45 – 12.00               13.00 – 16.00
péntek:   7.45 – 13.30

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 76/ 481-065

A Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály feladatai:
(1) Ellátja az önkormányzat pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat.
(2) Ellátja az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai, pályázatfigyelési és pályázatírási teendőit.
(3) Ellátja a Városi Támogatási Programmal kapcsolatos feladatokat.
(4) A társosztályok közreműködésével ellátja a közbeszerzésekkel és a központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatokat.
(5) Figyelemmel kíséri az éves költségvetésben jóváhagyott feladatokkal összefüggő pályázatokat, s azok eredményéről, illetve nyertes pályázat esetén annak végrehajtásáról tájékoztatja a közgyűlést.

Az osztály tevékenységét meghatározó jogszabályok:
- - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
- A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Az osztály felépítése
Projektkoordinációs Csoport
Közbeszerzési Csoport

Projektkoordinációs Csoport

A csoport vezetője: Berente Ágnes
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1, 1. emelet 14. számú iroda
Tel.: (+36) 76/513-574; Fax: (+36) 76/513-540
E-mail: berente.agnes@kecskemet.hu

Ügykör megjelölése Telefonszám
Városi Támogatási Program76/513-513 / 2169
76/513-513 / 2153
Általános projektmenedzseri feladatok76/513-511


Projektkoordinációs Csoport feladatai különösen:
(1) Kapcsolatot tart a pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó külső szervezetekkel. Így különösen:
a) közreműködik a pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó külső szervezetek munkájával kapcsolatos közgyűlési előterjesztések, a pályázati dokumentációk, szerződések előkészítésében,
b) részt vesz a tevékenységhez kapcsolódó munkacsoport megbeszélésein,
c) folyamatosan koordinálja a pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó külső szervezetek és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a hivatal közti munkafolyamatokat.
(2) Pozitív döntést követően feladatkörében ellátja az önkormányzat egyéb kormányzati, illetve Európai Uniós pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat, így különösen:
a) kapcsolatot tart a szakértőkkel, a közreműködő szervezetekkel, irányító hatóságokkal,
b) közreműködik a különböző ellenőrzési, monitoring folyamatokban,
c) jelentést tesz a különböző hatóságok felé,
d) előkészíti a támogatási szerződés megkötését,
e) szakmai igazolást készít a kifizetésekkel kapcsolatban,
f) közreműködik a projekt előrehaladási jelentések elkészítésében,
g) intézkedik az önrész utalása érdekében,
h) ellátja az önkormányzat részvételével működő társulások pályázataival kapcsolatos feladatokat, előkészíti a vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket; folyamatosan kapcsolatot tart a társulások egyéb tagjaival, szakértőkkel és a szakminisztériumokkal.
(3) A pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó külső szervezetekkel együttműködve figyelemmel kíséri az Európai Uniós és egyéb pályázati kiírásokat, valamint azok elbírálását és eredményét.
(4) A pályázati lehetőségekről tájékoztatja a hivatal belső szervezeti egységeit és az intézményeket.
(5) Közreműködik az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében, általános adatszolgáltatásban, ide nem értve a pályázatok szakmai tartalmának meghatározását, amely a pályázat tárgya szerinti szakosztály feladata. Nyilvántartja az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokat, azokról rendszeres időközönként tájékoztatja a közgyűlést.
(6) A pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó külső szervezetekkel együttműködve működteti a Projekt és Pályázatinformációs Rendszert.
(7) Ellátja a Városi Támogatási Programmal kapcsolatos feladatokat.
(8) Vezeti a vállalkozásoknak nyújtott önkormányzati támogatásokról az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet szerinti nyilvántartást, továbbá bejelenti a vállalkozásoknak nyújtott önkormányzati támogatás-tervezeteket a Támogatásokat Vizsgáló Irodához.
(9) Ellátja a társulási tanácsok munkaszervezeti feladatait.
(10) Ellátja a „Megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól II.2.2. pontjában meghatározott programmenedzsment feladatokat:
a) a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja (továbbiakban: TOP) végrehajtása vonatkozásában napi szintű kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a TOP kedvezményezettekkel és a Magyar Államkincstárral,
b) kidolgozza mind a programmenedzsment, mind a műveletek kiválasztása tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat és belső eljárásrendeket,
c) részt vesz a csalás ellenes stratéga kialakításában és végrehajtásában,
d) működteti a hivatalon belül az Integrált Területi Program végrehajtására létrehozott munkacsoportot,
e) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást,
f) adatot szolgáltat az irányító hatóságnak a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, az éves fejlesztési keretet véleményezi,
g) éves munkatervet készít,
h) beszámolót készít és megküldi az irányító hatóságnak:
      ha) a többéves nemzeti keret, az éves fejlesztési keret és az éves munkaterv       megvalósításában történt előrehaladásról,
      hb) az egyes felhívások előrehaladásáról és
      hc) a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról,
i) koordinálja az Integrált Területi Program keretében megvalósuló fejlesztések szakmai, műszaki, pénzügyi tervezését- előkészítését,
j) koordinálja a végrehajtást (közbeszerzési eljárások bonyolítása, soft tevékenységek és az infrastrukturális beavatkozások, kivitelezés koordinációja),
k) elvégzi a programvégrehajtás folyamatos monitoringját, kezdeményezi az irányító hatóságnál a program szükséges módosítását,
l) szükség esetén közreműködik az operatív program végrehajtását érintő ellenőrzésekben.


Közbeszerzési Csoport

A csoport vezetője: Tamás Ditta
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1, 1. emelet 24/1. számú iroda
Tel.: (+36) 76/513-567; Fax: (+36) 76/513-540
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu


Ügykör megjelölése Telefonszám
Közbeszerzések lebonyolítása76/513-567

Közbeszerzési Csoport feladata különösen:
(1) Koordinálja az önkormányzati intézmények következő évi fejlesztési, felújítási igényeit, a tervezői és kivitelezői számlák szakmai igazolásait, a befejezett beruházások üzembe helyezését, valamint kapcsolatot tart a Kecskeméti Városfejlesztő Kft-vel.
(2) Közreműködik a fejlesztési és felújítási feladatokkal összefüggő előterjesztések előkészítésében.
(3) A társosztályok közreműködésével ellátja a közbeszerzésekkel és a központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatokat.
(4) A társosztályok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján állásfoglalást készít a tervezett beszerzések eljárásrendjéről, valamint azokról nyilvántartást vezet az egybeszámítási szabályok alkalmazása érdekében.
(5) Ellátja az önkormányzat és a hivatal, mint ajánlatkérők részére a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatással és közzététellel kapcsolatos feladatokat.
(6) Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai ellátása során együttműködik a társosztályokkal, az önkormányzat és a hivatal által megbízott közbeszerzési tanácsadóval és egyéb közreműködővel, valamint pályázatból megvalósuló közbeszerzés esetén a projektmenedzserrel.
(7) Nyilvántartja a közbeszerzési és a központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadásokat.
(8) Előkészíti az önkormányzat éves közbeszerzési tervét és annak módosításait.

 
 
PROGRAMOK