2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Közvetlenül a jegyzőnek alárendelt szervezeti egységek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Humánpolitikai Csoport

Az csoport vezetője: Vargháné Kun Henrietta
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 46.
Tel.:(+36) 76/513-554; Fax: (+36) 76/513-538
E-mail: human@kecskemet.hu

A Csoport feladatai:

• Ellátja, illetve közreműködik a humán erőforrás menedzsmenttel és stratégiával, valamint a minőségirányítással összefüggő feladatok végrehajtásában. Ezen belül kiemelten végzi, illetve előkészíti:

a) a munkakörelemzést és munkakörtervezést,

b) a humán erőforrás tervezését, kiválasztását,

c) az ösztönzésmenedzsment technikák kidolgozását, alkalmazását,

d) a teljesítményértékeléssel összefüggő koordinációt,

e) a humán erőforrás fejlesztést, képzést,

f) az érdekegyeztetést.

• Ellátja a hatályos munkajogi jogszabályokból a hivatalra háruló humánpolitikai ügyintézési és nyilvántartási feladatokat.

• Ellátja a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat.

• Előkészíti és koordinálja az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben a munkáltató számára előírt kötelezettségek végrehajtását.

• Szervezi és előkészíti a lakáscélú munkáltatói támogatás iránti kérelmeket, a hivatal köztisztviselőiből kijelölt ad hoc bizottság közreműködésével javaslatot készít a döntési jogkörrel rendelkező tisztségviselők részére a támogatások odaítéléséről.

A kezelésében lévő adatfajták:

• vagyonnyilatkozatok

• személyi anyagok

A működésére vonatkozó jogszabályok:

• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

• a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet

• a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet

• a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet

• a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III.7.) Korm. rendelet

• a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet

• a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI.30.) KIM. rendelet

• a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet

• a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet

• a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet

• a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet

• a főbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és azok definícióiról szóló 3/2010. (IV.2.) KSH közlemény

• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei

• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

• a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény

• a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény

• a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

• a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

• a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII.27.) Korm. rendelet

• a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII.23.) Korm. rendelet

• az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

 
 
PROGRAMOK