2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Hatósági Iroda
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Szociálpolitikai Osztály

A Hatósági Iroda vezetője: Dr. Bodóczky Judit
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. félem: 38. sz.
tel.: (+36) 76/513-513; fax: (+36) 76/513-545
e-mail: hatosagi.iroda@kecskemet.hu

Az osztály vezetője: Csonkáné Panek Andrea
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Rákóczi úti Telephely
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: (+36) 76/512-226 fax: (+36) 76/512-288
E-mail: szocialis@kecskemet.hu

Ügyfélfogadás helye és ideje
Kecskemét, Rákóczi út 3.
hétfő, kedd, szerda: 7.45 – 12.00 óra; 13.00 – 16.00 óra
csütörtök: 13.00 – 18.00 óra
péntek: 7.45 – 13.30 óra

A Szociálpolitikai Osztály feladatai
A Szociálpolitikai Osztály gondoskodik a szociális és gyermekvédelmi önkormányzati és jegyzői feladatok ellátásáról.
- Döntésre előkészíti és végrehajtja a közgyűlés, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális - elsősorban pénzbeli és természetbeni ellátások, szociális rászorultság, illetve személyi térítési díjak megállapításával, felülvizsgálatával, behajtásával kapcsolatos - ügyeket.
- Döntésre előkészíti a gyermekvédelmi törvényben meghatározott támogatások megállapításával, felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági ügyeket, valamint a jogszabályban előírt eseti pénzbeli és természetbeni támogatási ügyeket.
- Döntésre előkészíti a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmeket.
- Vezeti a csoport feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét érintő hatósági statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat.

Az osztály felépítése
Szociális Ellátások Csoport
Ügytípus leírások
Letölthető nyomtatványok

Szociális Ellátások Csoport

Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Rákóczi úti Telephely
Kecskemét, Rákóczi út 3.
Tel.: (+36) 76/512-226; Fax: (+36) 76/512-288
E-mail: szocialis@kecskemet.hu

A csoport feladatkörében elbírálja:
- a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket,
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez benyújtott kérelmeket,
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy települési támogatás iránti kérelmét,
- a gyógyszerkiadások viseléséhez igényelt települési támogatás iránti kérelmeket,
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy által igényelt települési támogatás iránti kérelmeket,
- köztemetés iránti kérelmeket,
- házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása iránti kérelmeket,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló kérelmeket,
továbbá
- intézi a személyi térítési díjak megállapításával, felülvizsgálatával, behajtásával kapcsolatos ügyeket,
- intézi a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat lebonyolítását,
- koordinálja a szünidei gyermekétkeztetés folyamatos biztosítását,
- elkészíti a környezettanulmányokat.

Ügykör megjelölése Telefonszám
Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére512-227
Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez512-226
Rendkívüli települési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szünidei gyermekétkeztetés512-217
512-211
512-221
Személyi térítési díjak megállapításával, felülvizsgálatával, behajtásával kapcsolatos ügyek
512-221
Bursa Hungarica Ösztöndíj512-217
512-227
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére, házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása512-234
Köztemetés512-211
Környezettanulmány512-223
512-228
Ügyfelezés512-228
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez512-226

Jogszabályok:

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

• 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

• 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

• 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

• 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

• 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

• 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet a szociális támogatásokról

• 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról

• 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 
 
PROGRAMOK