2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Mérnöki Iroda
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Városüzemeltetési Osztály

A Mérnöki Iroda vezetője: Öveges László
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. emelet 34. sz. ajtó
Tel.: (+36) 76/512-218
E-mail: foepitesz@kecskemet.hu

Az osztály vezetője: Dr. Orbán Csaba
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 38.
Tel.: (+36) 76/513-533
E-mail: orban.csaba@kecskemet.hu

Ügyfélfogadás helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Kecskemét, Kossuth tér 1.) Színház felőli ügyfélszolgálati helyisége

Ügyfélfogadás ideje:
hétfő: 7.45-12.00 és 13.00-16.00,
szerda: 13.00-18.00

A Városüzemeltetési Osztály feladatai
- Előkészíti a városüzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja a döntések végrehajtását.
- Ellátja a közműfejlesztési feladatokat.
- Részt vesz a közterület kialakítási tervek egyeztetésében.
- Kapcsolatot tart a közüzemi közszolgáltatókkal.
- Közreműködik a városüzemeltetéssel, a közösségi közlekekdéssel, a kommunális, vízügyi igazgatással kapcsolatos önkormányzati és jegyzői feladatok ellátásában.
- Segíti a városüzemeltetési tanácsnok munkáját.

Az osztály felépítése

Csoportszervezethez nem tartozó munkatársak
Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport
Városüzemeltetési Csoport

Ügytípus leírások
Letölthető nyomtatványok

Csoportszervezethez nem tartozó munkatársak

Szabóné Pap Angéla

ügykezelő

osztályvezetői titkársági feladatok

Iroda: I. emelet 39. 76/512-212

E-mail: pap.angela@kecskemet.hu

Hári Ernő

főtanácsos

közlekedésszervezési feladatok

Iroda: I. emelet 37. 76/513-575

E-mail: hari.erno@kecskemet.hu

Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport

Csoportvezető: Novák Kornél
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. emelet 41. ajtó
Tel.: (+36) 76/512-283
E-mail: kozmucsoport@kecskemet.hu

- Ellátja az önkormányzat által a közlekedési beruházásokkal kapcsolatos tervezési és építtetői feladatokat, úgy, mint út, közlekedési csomópont, kerékpárút, járda, parkoló építések.
- Ellátja az önkormányzat által a közmű beruházásokkal kapcsolatos tervezési és építtetői, valamint azok üzemeltetésbe adásával vagy átadásával összefüggő feladatokat, úgy, mint ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gáz és egyéb közművek létesítése, kiváltása és üzemeltetésbe adása vagy átadása.
- Részt vesz a felhalmozási célú közlekedési és közmű kiadások költségvetési tervezésében.
- Gondoskodik a közlekedési és közmű tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatok ellátásáról.
- Előkészíti a közúti közlekedéssel, közlekedésfejlesztési és víziközmű fejlesztési (Gördülő Fejlesztési Terv) tervek kidolgozásával kapcsolatos döntéseket.
- Ellátja a lakossági önerős út, járda és közmű beruházások teljes körű bonyolítását, a lakossági hozzájárulások beszedésével kapcsolatos feladatokat. Adatot szolgáltat a Gazdálkodási Osztály részére a lakossági befizetésekről.
- Üzemelteti a város kezelésében lévő közlekedési jelzőlámpákat.
- Ellátja az önkormányzat, mint ellátásért felelős víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatait.
- Parkolóhely építési kötelezettség megváltásával összefüggésben:
a) véleményezi a parkolóhely építési kötelezettség megváltásról szóló kérelmeket, javaslatot tesz a megváltani kívánt parkoló helyének meghatározására, önkormányzat által kialakítandó parkolóhely esetén, annak építési költségére, valamint megépítésének várható idejére;
b) döntésre előkészíti a parkolóhely-építésre vonatkozó közterületi engedményre kötött megállapodásokból befolyt összegek felhasználására, a következő éves ütemtervre és a megelőző évben elvégzett munkálatokra vonatkozó előterjesztést;
c) nyilvántartást vezet a gépjárművek közhasználatú várakozóhelyeiről, valamint a parkolóhely-építési kötelezettség megváltására irányuló kérelmek jóváhagyását követően a megváltott parkolóhelyekről;
d) döntésre előkészíti a parkolóhely-megváltási összeg felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot.
- Részt vesz a közterület kialakítási tervek egyeztetésében, véleményezi, hogy a terv szakmai tartalma elfogadható-e, és megfelel-e a közlekedési és közműfejlesztési koncepciónak.
- Eljár az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének támogatásával, kémény felújítási program támogatásával kapcsolatos ügyekben.
- Gondoskodik a beérkező kérelmek alapján új tűzcsapok telepítéséről.
- Részt vesz közlekedési és közműfejlesztési tárgyú közbeszerzési eljárásokban.
- Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti adatokat szolgáltatja.
- Megállapítja a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás esetén fizetendő hozzájárulást.

Elérhetőségek, feladatok, jogszabályok

Ügykör megjelölése

Elérhetőség

magánszemélyek tűzcsap telepítés kezdeményezése

76/513-513/3506

új út- és közműépítésekkel kapcsolatos eljárás

76/513-513/2322

lakossági önerős útépítésekkel kapcsolatos eljárás

76/513-586

víziközmű hálózatra történő utólagos csatlakozás;

ISPA utáni útépítések lakossági önrészével kapcsolatos

eljárás

76/513-513/2367

víziközmű építések műszaki ügyei

76/513-513/2408

útépítések műszaki ügyei

76/513-513/2353

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény,
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartás szabályairól
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
- 93/2012. (V.10.) kormányrendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
- 20/1984. (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
- 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) a közúti közlekedés szabályairól
- Útügyi Műszaki Előírások
- 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről
- 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
- 33/2015. (XII.17.) sz. rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)
- 22/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a lakossági kezdeményezésű útépítésekről
- 24/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól

Városüzemeltetési Csoport

Csoportvezető: Kasza Gábor
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér félemelet 47/1. ajtó
Tel.: (+36) 76/513-513/2123
E-mail:varosuzemeltetes@kecskemet.hu

Elérhetőségek, feladatok, jogszabályok

A Városüzemeltetési Csoport feladatai:

- Eljár a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokkal kapcsolatosan.
- Előkészíti az önkormányzati hatósági jogkörbe tartozó kedvezményekről szóló döntést az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján.
- Ellátja a temetőfejlesztéssel és temetőfenntartással kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az utak és a közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja a kommunális hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a gyepmesteri tevékenységgel, valamint a szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítéssel kapcsolatos feladatokat.
- Felügyeli a gyepmesteri telep működését és az állat-egészségügyi feladatok ellátását.
- Ellátja külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a hulladékgazdálkodási feladatokat.
- Ellátja a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatosan jogszabályban a települési önkormányzat számára kötelezően ellátandó közszolgáltatásként előírt feladatok szervezését.
- Továbbítja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági panaszokat, együttműködve a tevékenységet folytató gazdasági társasággal.
- Gyakorolja az ejektoros kutak üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat.
- Ellátja a belvízvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
- Gondoskodik a csapadékcsatorna-hálózat karbantartásáról.
- Ellátja külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja az önkormányzati utak, járdák fenntartását, felújítását.
- Ellátja a közgyűlés hatáskörébe tartozó útkezelői feladatokat.
- Koordinálja és ellenőrzi a téli útüzemelést.
- Gondoskodik a közterületeket jelölő utcanév-táblák kihelyezéséről, pótlásáról.
- Vezeti a városüzemeltetéshez kapcsolódó nyilvántartásokat.
- Ellátja a játszóterek üzemeltetésével, a parkfenntartással, a véderdők ápolásával és fenntartásával, valamint az utcafásítással kapcsolatos feladatokat.
- Belterületi közterületen a parkfenntartási feladat ellátásával megbízott vállalkozó közreműködésével gyommentesítést végez.
- Ellátja a természetvédelmi feladatokat.
- Felügyeli a helyi természetvédelmi értékké nyilvánított területeket és intézkedik a védett fák gondozásáról.
- Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó fürdőhely kijelölési ügyekben.
- Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó vízügyi igazgatási ügyekben.
- Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt tűzszerészeti mentesítési feladatokat.
- Intézi az önkormányzat által szerződésen kívül okozott, elsősorban útkezelői, zöldfelület-gazdálkodási tárgykörben bekövetkezett károkkal kapcsolatos ügyeket.
- Részt vesz a közfoglalkoztatottak koordinálásában és ellenőrzésében, kapcsolatot tart a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel.
- Külön jogszabály szerint ellátja a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
- Külön jogszabály szerint ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
- Ellenőrzi és felügyeli a város közvilágítási szolgáltatását.
- Közreműködik a csoport feladatkörébe tartozó befejezett beruházások üzembe helyezésében.
- Elkészíti a csoport feladatköréhez kapcsolódó támogatások folyósításához szükséges támogatási szerződéseket és szakmai szempontból ellenőrzi a támogatások szerződésben meghatározott módon történő felhasználását.
- Előkészíti és végrehajtja a forgalomszervezéssel kapcsolatos feladatokat.

Ügykör megjelölése

Elérhetőség

500 m3/év hozam alatti kút bejelentése, létesítése

76/512-219

500 m3/év hozam alatti házi szennyvízszikkasztó műtárgy

létesítése

76/512-219

közútkezelői hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez

76/512-219

közútkezelői hozzájárulás közút egyéb nem közlekedési

célú igénybevételéhez

76/512-219

közútkezelői hozzájárulás közút mellett építmény

elhelyezéséhez

76/512-219

közútkezelői hozzájárulás közút területén közmű

építéséhez

76/512-219, 76/513-578

közútkezelői hozzájárulás közút területének

felbontásához

76/513-578

útvonalengedély, behajtási engedély

76/512-219

100 %-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

díjtámogatás

76/513-513/2123

90 %-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

díjtámogatás

76/513-513/2123

gépjárművel kapcsolatos káresemény bejelentése

76/513-513/2123

közvilágítás meghibásodásával kapcsolatos bejelentések

76/513-513/2123

Jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény,
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet,
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,
- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet,
- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet,
- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet,
- a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet,
- a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet,
- a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet,
- a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet,
- a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet,
- a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeiről szóló 40/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet,
- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet,
- a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (2007. október 23.),
- az Európai Parlament és a Tanács a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1071/2009/EK Rendelete (2009. október 21.),
- az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló 181/2011/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (2011. február 16),
- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
- az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet,
- a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet,
- a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet,
- a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet,
- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet,
- a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete,
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete,
- a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete,
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete,
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
- a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet,
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CCII. törvény,
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet,
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete,
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
- az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet,
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,
- a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet,
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 54/2007. (XII.20.) rendelete,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény,
- a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet.

 
 
PROGRAMOK