2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Humánszolgáltatási Iroda
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Társadalompolitikai Osztály

Az osztály vezetője: Csonka Imre

Elérhetősége:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 41.

Telefon: (+36) 76/512-220

E-mail: tarspol@kecskemet.hu


Ügyfélszolgálat helye és ideje:

Ügyfélszolgálat:

Kecskemét, Kossuth tér 1. (Városháza, volt Tourinform Iroda)

Önkormányzati hatáskörbe tartozó egészségügyi alapellátási, szociális és gyermekjóléti intézményi, ifjúsági, idősügyi, civil, bűnmegelőzési és esélyegyenlőségi ügyek.

Telefon: (+36) 76/513-513/2184-es mellék)

kedd: 7.45 – 12 óra

csütörtök: 13-16 óra

A Társadalompolitikai Osztály feladatai:

Az osztály alapvető feladata a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint az egészségügyi, ifjúságpolitikai, bűnmegelőzési, drogprevenciós, idős- és civil ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok szervezése és koordinálása.

Az osztály felépítése:

Csoportszervezethez nem tartozó munkatársak.

Elérhetőségek, feladatok, jogszabályok:

Elérhetőségek:

MUNKAKÖRELÉRHETŐSÉG
osztályvezető513-595
szociális intézmények felügyelete, szociális tárgyú előterjesztések készítése,512-210
egészségügyi igazgatás, egészségügyi tárgyú előterjesztések készítése,512-229
ifjúságpolitika, bűnmegelőzés, civil kapcsolatok, drogprevenciós ügyek512-229
ifjúságpolitika, civil kapcsolatok, idősügy,esélyegyenlőség512-210
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása, gyermekjóléti intézmények felügyelete, gyermekjóléti tárgyú előterjesztések készítése512-210
titkársági feladatok512-220

Feladatok:

Az osztály munkatársai

a) szervezik, előkészítik és végrehajtják az önkormányzat fenntartásában működő, személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti, valamint egészségügyi intézmények létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével és ellenőrzésével kapcsolatos döntéseket,

b) előkészítik és végrehajtják a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokkal, valamint a védőnői körzetekkel kapcsolatos döntéseket,

c) a pályázati kiírás megjelenését követően közreműködnek az intézményvezetők megbízásával kapcsolatos eljárásokban,

d) közreműködnek a szociális és egészségügyi intézmények működési költségeinek megtervezésében, továbbá felülvizsgálják az állami támogatás igényléséhez és elszámolásához az intézmények mutatószámokról készített adatait,

e) ellátják az önkormányzat egészségügyi és szociális intézményeivel kapcsolatos adatszolgáltatást;

f) közreműködnek az egészségügyi és szociális intézmények dolgozói részére nyújtandó munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos döntések előkészítésében,

g) szervezik, előkészítik és végrehajtják az ifjúságpolitikával, bűnmegelőzéssel, drogprevencióval, idős- és civil ügyekkel kapcsolatos döntéseket,

h) közreműködnek a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, az Idősügyi Tanács, az Ifjúsági Tanács, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal feladatainak ellátásában,

i) elkészítik a szociális, egészségügyi, ifjúságpolitikai és bűnmegelőzési rendszer fejlesztésével, megújításával, modernizációjával kapcsolatos javaslatokat,

j) előkészítik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással kapcsolatos döntéseket,

k) közreműködnek az önkormányzat közfoglalkoztatási feladatainak szervezésében,

l) szervezik az önkormányzat közterületi rágcsálómentesítéssel kapcsolatos közegészségügyi feladatait.

Az osztály feladatkörébe tartozó stratégiai dokumentumok előkészítése során gondoskodnak különösen:

a) az esélyegyenlőségi terv és program,

b) a szociális szolgáltatástervezési koncepció,

c) az ifjúsági cselekvési terv,

d) a városi drogprevenciós stratégia,

e) az idősügyi koncepció,

f) a középtávú civil koncepció,

g) a városi egészségügyi dokumentumok elkészítéséről.

Jogszabályok

Szociális ágazatot érintő jogszabályok

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2012. évi CXCII. törvény egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról
 • 2009. évi LXXIV. törvény az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről
 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
 • 2005. évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról
 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (64-65. §)
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (65-66. §)
 • 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről
 • 2016. évi CLXXX. törvény a Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról
 • 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
 • 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
 • 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (30-37. §)
 • 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (56-62. §)
 • 169/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási adatbázisról
 • 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
 • 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
 • 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
 • 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 • 340/2007. (XII.5.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról
 • 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról
 • 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
 • 489/2013. (XII.18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról
 • 369/2013. (IX.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
 • 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
 • 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról
 • 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 392/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról
 • 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról
 • 381/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
 • 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
 • 494/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről
 • 383/2017. (XII.12.) Korm. rendelet a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról
 • 390/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
 • 178/2018. (X.2.) Korm. rendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól
 • 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról
 • 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról
 • 81/2004. (IX.18.) ESzCsM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről
 • 5/2013. (I.8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
 • 27/2016. (IX.16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
 • 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
 • 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó személyek adatainak működési nyilvántartásáról
 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • 82/2013. (XII.29.) a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről
 • 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről
 • 20/2017. (IX.18.) EMMI rendelet a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni felügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről
 • 40/2018. (XII.4.) EMMI rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • Gyermekvédelmi ágazatot érintő jogszabályok

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
 • 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
 • 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
 • 2017. évi CLXXVIII. törvény a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • 513/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
 • 381/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
 • 471/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről
 • 40/2018. (XII.4.) EMMI rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • Egészségügyi ágazatot érintő jogszabályok

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosításról
 • 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 • 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
 • 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
 • 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
 • 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról
 • 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
 • 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
 • 89/1995. (VII.14.) Korm. rend. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 • 284/1997. (XII.23.) Korm rend. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
 • 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
 • 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
 • 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
 • 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
 • 422/2016. (XII.14.) Korm. rendelet a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól
 • 381/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
 • 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatainak ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
 • 386/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről
 • 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
 • 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
 • 13/2002. (III.28.) EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
 • 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
 • 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
 • 27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 • 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 • 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről (36. §-tól rágcsálóirtás)
 • 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
 • Esélyegyenlőségi feladatokat érintő jogszabályok

 • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
 • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 381/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
 • Civilügyi feladatokat érintő jogszabályok

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 • Egyéb jogszabályok

 • 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 • 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
 •  
   
  PROGRAMOK