2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Szervezési és Jogi Iroda
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Jogi Osztály

Az osztály vezetője: Dr. Patay Balázs
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Félemelet 7. ajtó
E-mail: patay.balazs@kecskemet.hu
jogi@kecskemet.hu

Ügyfélfogadás helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) Ügyfélszolgálati Iroda (Nagytemplom felőli oldal, volt Tourinform Iroda)

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 7.45-12.00 és 13.00-16.00, szerda 13.00-18.00

Jogi Osztály feladatai:
1. Ellátja az önkormányzat és a hivatal peres és peren kívüli jogi képviseletét, a szerződések önkormányzati érdekeknek való megfelelőségének és jogszerűségének előzetes kontrollját.
2. Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában, a kifejezetten jogi szakértelmet igénylő vagy komplex feladatok előkészítésében.
3. Segíti a választások során a választási bizottságok munkáját.
4. Ellátja az önkormányzati vagyongazdálkodással, az üzleti vagyon hasznosításával, az önkormányzati ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
5. Ellátja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal és az önkormányzat által alapított vagy részvételével működő alapítványokkal és közalapítványokkal kapcsolatos alapító döntések előkészítését és végrehajtását.

Az osztály felépítése
Jogi Csoport
Vagyongazdálkodási Csoport
Ügytípus leírás
Letölthető nyomtatvány

Jogi Csoport

A csoport vezetője: Dr. Simon Szabolcs
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 10. ajtó
Tel.: (+36) 76/513-513 2417 mellék; Fax: (+36) 76/513-538
E-mail: simon.szabolcs@kecskemet.hu

Jogi Csoport feladatai:
1. Közreműködik a hivatal belső szabályzatainak elkészítésében és véleményezésében.
2. Ellátja az önkormányzat és a hivatal jogi képviseletét a bírósági ügyekben, elkészíti a polgármester negyedévenkénti beszámolóját az önkormányzat peres ügyeiről
3. Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az önkormányzat és a hivatal által kötött szerződéseket.
4. Ellátja a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét.
5. Előkészíti és végrehajtja az önkormányzat által alapított közalapítványokkal, valamint az önkormányzat által alapított vagy részvételével működő alapítványokkal kapcsolatban meghozandó alapítói döntéseket.

Elérhetőségek, feladatok, jogszabályok

Ügykör megjelölése Telefonszám
A Jogi Csoport elérhetősége valamennyi feladatköréhez tartozó ügyben 06-76-513-513
2417, 2259, 3555, 2325 mellékek

A Jogi Csoport ellátja az önkormányzat jogi ügyeivel, törvényességi feladataival kapcsolatos feladatokat.

Főbb jogszabályok:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

Vagyongazdálkodási Csoport

A csoport vezetője: Dr. Tóbiás Erika
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 7. ajtó
Tel.: (+36) 76/513-513 2380 mellék; Fax: (+36) 76/513-538
E-mail: tobias.erika@kecskemet.hu

Vagyongazdálkodási Csoport feladatai:
1. Előkészíti az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja a döntések végrehajtását.
2. Előkészíti a vagyonhasznosítási, befektetési koncepciókat, az éves költségvetés készítésekor összeállítja az értékesítésre kijelölendő ingatlanok listáját, értékbecslést készíttet azokról.
3. Koordinálja a lakásgazdálkodási feladatokat, előkészíti a közérdekű feladatellátáshoz szükséges lakásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket, előkészíti a lakáshasznosítási javaslatot elfogadásra, a lakásokat nyilvántartja, kapcsolatot tart a lakásgazdálkodási feladatokkal megbízott KIK-FOR Kft-vel az önkormányzati tulajdonú lakás céljára szolgáló ingatlanokkal kapcsolatban.
4. A Polgármester meghatalmazása alapján ellátja a tulajdonosi képviseletet a kizárólagos, többségi és a részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál.
5. Elkészíti az előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elé az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság féléves- és számviteli törvény szerinti éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet, az üzleti terv, a szervezeti és működési szabályzat, a felügyelő bizottság ügyrendje tárgyában.
6. Előkészíti a Közgyűlési előterjesztést az önkormányzati ingatlanok vagyonkezelői szerződésével kapcsolatban, a megkötött szerződés(ek) alapján a vagyonkezelői beszámolókat és folyamatosan kapcsolatot tart a vagyonkezelőkkel.
7. Előkészíti a vonalas létesítményekkel (vízszolgáltatás, áramszolgáltatás, gázszolgáltatás, optika) kapcsolatos szerződéseket.
8. Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát, a hatályos jogszabályok alapján vezeti az ingatlanvagyon katasztert és a vagyonkataszteri nyilvántartásból adatokat szolgáltat a kérelmezők részére.
9. Egyezteti az önkormányzati ingatlanállományt a földhivatali nyilvántartással, továbbá a földhivataltól az önkormányzathoz érkező valamennyi döntésről tájékoztatja az illetékes irodákat.
10. Eljár az önkormányzati ingatlanok tulajdon- és vagyoni értékű jogok rendezése ügyében.
11. Ellátja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat (pl. intézményi, ipari területek, foghíjtelkek, telek-kiegészítések, külterületi ingatlanok értékesítése, szerződések előkészítése).
12. Előkészíti és lebonyolítja a vagyonhasznosítással kapcsolatos pályázatokat.
13. Előkészíti a tulajdonosi jognyilatkozatokat az önkormányzat vagyonával kapcsolatban.
14. Előkészíti a vagyonhasznosítási, befektetési koncepciókat és közreműködik az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő helyi rendelet-tervezetek előkészítésében.
15. Közreműködik az értékpapír-állomány kezelésében, értékelésében, hasznosítási javaslatokat dolgoz ki.
16. Figyelemmel kíséri, értékeli és intézi az önkormányzati vagyon-és felelősségbiztosítást, kivéve a gépjárművek kötelező és casco biztosításával kapcsolatos feladatokat.
17. Közreműködik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításában, üzemeltetésében.
18. Kezdeményezi az önkormányzati ingatlanok kezelését (így az épület állagának megóvását, területek rendezését).
19. Nyilvántartja az önkormányzati vagyonhasznosítás során megkötött szerződéseket.
20. Nyilvántartja a vagyongazdálkodás működési és felhalmozási kiadásait.
21. Előkészíti a közterület-használati szerződéseket.
22. Közreműködik a kisajátítási ügyekben.

Elérhetőségek, feladatok, jogszabályok

Ügykör megjelölése

Telefonszám

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

06-76-513-513

2197 mellék

Közterület-használat

06-76-513-525

Ingatlanvagyon-kataszter

06-76-512-203

Vonalas létesítmények

06-76-513-589

Telekalakítás, ingatlan értékesítés, tulajdonosi

jognyilatkozatok

06-76-513-513

2381 mellék

Lakásokkal kapcsolatos ügyintézés

06-76-513-513

3588 mellék

Vagyonkezelés, nem lakás céljáró szolgáló helyiségek

hasznosítása

06-76-513-513

2197 mellék

A Vagyongazdálkodási Csoport ellátja az önkormányzati vagyongazdálkodással, a vagyon hasznosításával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

Főbb jogszabályok:
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 
 
PROGRAMOK