2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Köznevelés
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Óvodai beiratkozás 2020

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel változik az önkormányzati óvodai beiratkozás rendje a 2020/2021. nevelési évre!

FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
a 2020/2021. nevelési évre valamennyi önkormányzati fenntartású köznevelési
intézmény esetében

Értesítem a város lakosságát, hogy
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv - Kecskeméti Járási Hivatal (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, az emberi erőforrások miniszterének a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata szerint változik a beiratkozás rendje.

1. Amennyiben a szülő a kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvodába szeretné gyermekét beíratni, abban az esetben NINCS TEENDŐJE.

A kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda 2020. április 21-ig felveszi a körzetlista alapján a felvételi körzetbe tartozó gyermekeket.

2. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító (nem körzetes) óvodába szeretné gyermekét beíratni, jelentkezni csak SZÁNDÉKNYILATKOZAT beküldésével lehet.

Az óvodai szándéknyilatkozat beküldésének határideje: 2020. április 17. napja

Jelentkezni 2020. április 17. napjáig kizárólag elektronikus úton lehetséges, a www.kecskemet.hu honlapról letölthető szándéknyilatkozat kitöltésével.

Menete:

· A www.kecskemet.hu főoldalon kattintson az „óvodai jelentkezés” banner-re.

· A szándéknyilatkozat szerkeszthető pdf dokumentum, gépen töltse ki és mentse le.

· A kitöltött és lementett szándéknyilatkozatot e-mailben küldje el a választott intézmény székhelyének e-mail címére:

Corvina Óvoda: corvinaovivez@gmail.com

Ferenczy Ida Óvoda: intvez.ferenczyida@gmail.com

Kálmán Lajos Óvoda: titkarsag@kalmanlajos.hu

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

3. A kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda vezetője a hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételéről 2020. április 30-ig hoz döntést. Az óvoda vezetője a felvételi döntésről írásban értesíti a szülőt.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.

Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

A szándéknyilatkozat megtételére a járványügyi helyzetre tekintettel, kivételes esetben telefonon is van lehetőség 2020. április 16-17. napján 8-16:00 óra között a választott óvodában.

Corvina Óvoda

cím

telefonszám

Székhely: 6000 Kecskemét, Csokor u. 9.

414-258, 504-240

1. sz. Mártírok Úti Óvodája

6000 Kecskemét, Mártírok útja 31.

414-364

2. sz. Mártírok Úti Óvodája

6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.

06/20/423-0871

1. sz. Katonatelepi Óvodája

6000 Kecskemét, Platán u. 1.

471-015

2. sz. Katonatelepi Óvodája

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1.

471-045

Matkói Óvodája

6000 Kecskemét-Matkó, Fő u. 32.

328-686

Ceglédi Úti Óvodája

6000 Kecskemét, Ceglédi út 5-7.

484-681

Forradalom Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Forradalom u. 3.

505-179

Ifjúság Úti Óvodája

6000 Kecskemét, Ifjúság útja 1.

480-712

Kandó Kálmán Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14.

06/20/230-1600

Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája

6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán körút 30.

484-606

Nyitra Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Nyitra u. 4.

487-408

Ferenczy Ida Óvoda

cím

telefonszám

Székhely: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8.

320-617

Mátis Kálmán Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Mátis K. u. 4.

322-941

Juhász Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Juhász u. 1.

322-495

Szabadkai Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Szabadkai u. 1/a

326-108

Csigabiga Óvodája

6000 Kecskemét, Tóth László sétány 1.

322-383; 504-623

Csongrádi Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Csongrádi u. 39.

321-368

Aranytulipán Óvodája

6000 Kecskemét, Klapka u. 14.

480-688

Hosszú Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Hosszú u. 3.

483-320;504-630

Szent Miklós Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16.

328-750

Kálmán Lajos Óvoda

cím

telefonszám

Székhely:6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17.

509-261

Egyetértés Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15.

493-108

Tündérkert Óvodája

6000 Kecskemét, Bíró Lajos u. 22.

493-905

Pajtás Utcai Óvodája

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás u. 2.

472-765

Kossuth Utcai Óvodája

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth u.17.

472-649

Boróka Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Boróka u. 2-4.

470-170;470-043

Ménteleki Óvodája

6008 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41.

413-101

Széchenyi Sétányi Óvodája

6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1.

478-649

Juhar Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Juhar u. 11.

478-484

Lánchíd Utcai Óvodája

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16.

475-622

Dr. Határ Mária s.k.
Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzője

 
 
PROGRAMOK