2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2013.10.25. péntek
 

Biológia-kémia oktatási szárnnyal bővült a Kecskeméti Református Gimnázium

 

Október 24-én délután ünnepélyes keretek között került sor a Kecskeméti Református Gimnázium biológia-kémia oktatási szárnyának átadására. A saját erőből megvalósított oktatási szárny a természettudományos tantárgyak oktatásának új fejezetét nyitja meg az intézmény életében és városi szinten is nagy előre lépés jelent az oktatás gyakorlat-orientáltságának megvalósításában.

 
 
 

Igen régóta nagy hagyománya van a Kecskeméti Református Gimnáziumban, hogy a diákok ne csak elméleti képzést kapjanak a természettudományok oktatása során, hanem a gyakorlatban is megtapasztalt élményeken alapuljon tudásuk. Évente 2-3 alkalommal visszük biológia-kémia tagozatos diákjaink az ország különböző nemzeti parkjaiba vagy a megye természetvédelmi oltalom alatt álló területeire, ahol növénytani, állattani és ökológiai megfigyeléseket végeznek. A Malom Központban a Foucault-féle ingakísérlettel bizonyítottuk diákjainknak, hogy a Föld forog. A fizikában jobban elmélyülő tanulóinknak lehetősége van arra, hogy az iskolában kialakított alternatív energiabázison vizsgálatokat, méréseket végezzenek; s megfigyeléseikből diákkonferenciákon előadásokat tartsanak.

 
 
 
 

A RefiKém sorozatunkban a kémia szakos tanáraink rendszeresen mutatnak be a város kémia iránt érdeklődő, kémiával továbbtanuló diákoknak a tananyaghoz kapcsolódó kísérleteket. Minden ilyen akciónknak az a célja, hogy élményszerűen mutassuk be a tanulóknak a természettudományokat és a virtuális térből kiszakítva át/visszahelyezzük őket a valós események, megtapasztalások világába. A Refiben már eddig is csak azokat a kísérleteket látták a digitális táblán kivetítve a diákok, amelyeket veszélyességük miatt nem lehet elvégezni egy előadóteremben.

 
 
 
 

Most újabb lépést tettünk előre. 2013.október 24-én ünnepélyes keretek között átadtuk a Kecskeméti Református Gimnázium megújított biológia-kémia oktatási szárnyát. Az ünnepségen részt vett Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester asszony, kormánymegbízott, főtiszteletű Varga László nyugalmazott főigazgató lelkész, a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány Kuratóriumának elnöke, országgyűlési képviselőink. Dr. Svébis Mihály, a megyei kórház főigazgatója, kormányhivatali, önkormányzati elöljárók, a város számos az oktatási intézmények képviselője, a Péterfalvi Líceum vendégdiákjai, az intézményt Kecskeméti Református Egyházközség fenntartó egyház elnöksége és tagjai, a tervezésben és kivitelezésben részt vevő szakemberek.

 
 
 
 

Az ünnepség nyitányaként Urbán Zoltán 11. osztályos és Urbán Boglárka 8. osztályos tanulónk adott elő citerán és énekszóval dél-alföldi népdalcsokrot. Ezután Varga Nándor az Igazgatótanács lelkész elnöke bibliai ige alapján tolmácsolta az üzenetet: „A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (I. Korintus 15.58) és kérte a további erőt a munka folytatásához.

 
 
 
 

Ezután Szenes Mártonné Durucz Anna igazgató az élményszerű, tapasztalaton alapuló tanulás fontosságát hangsúlyozta, szemben a ma mindnyájunkra zúduló információ áradattal szemben, mely befogadásának csak passzív alanyai vagyunk. Köszönetét fejezte ki a projekt szakmai vezetéséért, áldozatos munkájáért Labancz István kémia-földrajz szakos tanárnak, akivel az oktatási szárny kialakításának minden szereplője folytonos „forródrót kapcsolatban volt.”

 
 
 
 

Dr. Csupor Dezsőt, a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének kutatója, a Kecskeméti Református Gimnázium volt diákja a laboratórium szakmai jelentőségét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a világ megismerésének kísérleteken keresztül való megvalósítása nevelhet olyan embereket, akiket nem lehet áltudományos kijelentésekkel félrevezetni.

 
 
 
 

A 101 éve épült Újkollégium bölcs eleink korszerű gondolkodása és áldozata jóvoltából a maga korában a legmodernebb technikával felszerelt iskolának épült laboratóriumokkal, előadótermekkel. Akkor vagyunk méltók hozzájuk, ha az idők szavát meghallva mi is korunknak megfelelő körülményeket teremtünk az oktatáshoz. A Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége javaslatára a presbitériuma az elődök nyomán járva biztosított az új oktatási szárny kialakításához anyagi forrást, közel 29 millió forintot. A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány Kuratóriuma az eszközök beszerzését támogatta 4 millió forinttal.

 
 
 
 

A 65 m2-es laboratórium és a kiszolgáló helyiségei az épület egy részletének belső átépítésével épülhet meg, s egyszerre 24 diák dolgozhat benne. A laboreszközök összeválogatásánál figyelembe vettük, hogy az emelt szintű érettségire, vagy országos versenyek döntőire készülő tanulóink számára bármely szükséges kísérlet elvégzése elérhető legyen. Játékosabb kedvű, médiakreatív tanulóink akár filmet is forgathatnak majd a laboratóriumban a rendelkezésükre álló mikroszkópok és mikroszkópkamerák segítségével Jelenetek az amőbák életéből címmel. A nagy befogadó létszám és labor kiváló felszereltsége miatt alkalmas a hely az Irinyi János Megyei Kémiaverseny döntőinek lebonyolítására is. A laboratórium szakmai tartalommal való feltöltésében továbbra is számíthatunk az ELTE Kémiai Módszertani Intézetére és a Magyar Kémikusok Egyesületének Bács-Kiskun Megyei Területi Csoportjára. A működést, a kísérletek előkészítését, összeállítását és kipróbálását laboránstanár segíti.

 
 
 
 

Tanárainknak így lehetősége lesz biológia és kémia tantárgyakból a tanulókísérleti órák számának további növelésére, s a beruházás részeként megvalósuló új, biztonságos vegyifülke segítségével még több demonstrációs kísérlet bemutatására. A nemzetközi pedagógiai mérésekben a magyar diákok már több éve az európai átlag alatt teljesítenek a természettudományi mérések területén. Ezért a hagyományosan összeállított tanulókísérleteken túl IBST (Inquiry Based Science Teaching) szemléletet alkalmazó laborfeladatokat is összeállítunk a jelenlegi és a leendő diákjainak. Ennek lényege, hogy a tanuló úgy szembesül biológiai vagy kémiai problémával, hogy az annak megoldásához szükséges kísérletet ő maga tervezi meg, végzi a méréseit és mutatja be a mérések eredményeit.

 

Azoknak a diákoknak, akik látnak kísérleteket a középiskolában, nagyobb esélyük van az egyetem első éveinek sikeres teljesítésére, azoknak a diákoknak, akik maguk is kísérleteznek gimnáziumi éveik alatt, még nagyobb az esélyük erre. Iskolánk laborfoglalkozásokkal támogatott hat- és négyévfolyamos biológia-kémia tagozatáról a felsőoktatás következő szakjait célozhatják majd eséllyel diákjaink: általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, anyagmérnök, biológus, biomérnök, élelmiszermérnök, földtudományi, vegyész, vegyészmérnök, kertészmérnök, környezetmérnök, környezettan, mezőgazdasági mérnök, molekuláris bionika, pszichológia, szőlész-borász mérnöki, természetvédelmi mérnöki, erdőmérnök, agrármérnök, biofizikus, biotechnológia, élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnök, hidrobiológus, környezettudomány, mezőgazdasági biotechnológus, molekuláris biológus és egészségügyi főiskolai karok szakjai.

Szenes Mártonné Durucz Anna, Labancz István

Képek: Komlós József JR

 
 
 
PROGRAMOK