2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2020.07.10. péntek
 

Tájékoztató a fúrt kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet, vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel, vagy annak építésére jogosító hatsági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

A fennmaradási engedélyezési eljárás kiterjed valamennyi engedély nélkül létesített ásott, vert és fúrt kútra.

Amennyiben a kút ivóvízigény kielégítésére szolgál, úgy szakhatóságként be kell vonni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: népegészségügyi szakhatóság). A szakhatóság az eljárása során kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén szakhatósági hozzájárulást ad.

Amennyiben az ingatlanon vezetékes ivóvíz van, és a kút kizárólag pl. nem gazdasági célú locsolásra, vagy állatok itatására szolgál, akkor nem szükséges a népegészségügyi szakhatóság bevonása.

A vízgazdálkodási bírság

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv. mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített, vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31. napjáig kérelmezi.

A Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után.

Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet-, vagy természetvédelmi szempontból káros és az átalakítással sem szüntethető meg, úgy a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani, és az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumok, nyilatkozatok benyújtása szükséges:

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja alapján:

- kérelmező neve, lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje,

- a vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni)

- a kút helye: irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi szélesség, hosszúság vagy EOV),

- a vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény,

- ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye,

- a kút műszaki adatai:

- talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben)

- csak fúrt kút esetében:

- iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,

- csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,

- szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, típusa,

- csak ásott kút esetében a kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m), vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat);

- a kút felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka,

- kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga;

- csak vert kút esetében a csövezet anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m), vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat);

- a használat során keletkezett szennyvíz mennyisége, elhelyezése;

- fényképek a kútról és környezetéről;

- fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása;

 nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

A felszín alatti vízkivételt segítő vízilétesítmények engedélyezési eljárás mentes a díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Az elektronikus ügyintézés a www.kecskemet.hu honlapon keresztül az e-ügyintézés menüponton keresztül érhető el az alábbi elérési útvonalon keresztül:

e-ügyintézés/Elektronikusan indítható ügyek/Kommunális ügyek/A helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött kutak létesítéséhez (fennmaradásához) szükséges terv tartalma

Amennyiben kérelmét személyesen kívánja benyújtani, arra ügyfélfogadási időben (a Katona József Színház felőli ügyfélfogadó helyiségben) hétfőn 7:45-12:00 és 13.00-16:00 között, valamit szerdán 13:00-18:00 között teheti meg.

 
 
 
PROGRAMOK