2019-12-23 15:53:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-12-20 12:03:00 | Bővebben...
 
 
 
2019-12-17 11:03:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Január
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2019.02.12. kedd
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetője 2/2019. (II. 12.) HVI határozata a Kecskemét megyei jogú városban kialakított szavazókörök felülvizsgálatáról

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdésében, valamint a Ve. 79. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a szavazókörök felülvizsgálata tárgyában meghoztam a következő határozatot:

A szavazókörök száma, sorszáma, területi beosztása, a szavazóhelyiségek címe, valamint a kijelölt szavazókör megállapításáról szóló 1/2017. (XII.15.) HVI határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Az 1/2017 (XII.15.) HVI határozatban foglalt egyéb rendelkezéseket hatályában fenntartom.

Elrendelem a határozat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.kecskemet.hu), valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Kecskemét, Kossuth tér 1.) földszinten elhelyezett hirdetőtábláján tizenöt nap időtartamra történő közzétételét.

A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben. (6000, Kecskemét, Kossuth tér 1., fax:76/481-457, e-mail: valasztasiiroda@kecskemet.hu) A fellebbezést a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Iroda vezetője (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16. 00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezésnek a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A Ve. 77. §-a alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakítását a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség szerint módosítja a szavazóköri beosztást.

E felhatalmazás alapján a szavazókörök adatait áttekintettem és megállapítottam, hogy a 77. számú szavazókörbe tartozó választópolgárok számára korábban kijelölt szavazóköri helyiséget magában foglaló épület (Helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Osztály Kecskemét, Halasi út 36.) felújítása jelenleg tart, ezért a 77. számú szavazókörben elhelyezkedő utcák választópolgárai ezt követően a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája épületében, a Kecskemét, Cserhát utca 1. szám alatt kialakított szavazóköri helyiségben adhatják le szavazatukat.

Mindemellett néhány szavazóköri helyiséget biztosító intézmény elnevezése időközben módosult, illetve azoknak az utcáknak a körzetbe sorolása vált szükségessé, amelyekben az utóbbi időben lakcímet létesítettek.

A Ve. 80. §-a értelmében a választási iroda vezetője a szavazókörök felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzéteszi, ezért elrendelem a határozat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.kecskemet.hu), valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Kecskemét, Kossuth tér 1.) földszinten elhelyezett hirdetőtábláján történő kifüggesztését tizenöt nap időtartamra.

A határozat a Ve. 77. §-án, 79. §-án és 80. §-án alapul. Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül. A fellebbezés benyújtására vonatkozó feltételeket a Ve. 223.§-227. §-ai tartalmazzák.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Kecskemét, 2019. február 12.

Dr. Határ Mária
HVI vezető

Közzétételi záradék:

A határozat és melléklete a mai napon közzétételre került.

Kecskemét, 2019. február 12.

Dr. Határ Mária
HVI vezető 
 
 
PROGRAMOK