2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2019.03.19. kedd
 

Közlemény általános iskolai beíratásról

 

Értesítem a Kecskeméti Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember l. és 2013. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2019/2020. tanév kezdetén tankötelessé válnak. Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint köznevelési feladatokat ellátó hatóság a járás valamennyi településére egységesen határozza meg:

A beiratkozás Kecskemét Járás összes általános iskolájában:

2019. április 11. napján 8-19 óráig (csütörtök)

2019. április 12. napján 8-19 óráig (péntek)

közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik (lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye van ott) - a kötelező felvételt biztosító iskolába-, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:

o a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára, lakcímét igazoló hatósági igazolványra

o a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra

(lakcímkártya)

o az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

az iskolaérettségről vagy a sajátos nevelési igény megállapításáról)

o nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

o nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az iskola felvételi körzetében lakik. A felvételről az iskolák 2019. április utolsó napjáig kötelesek dönteni és a szülőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülök felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani. az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

• az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatójának..

• a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve.

Amennyiben az elutasító döntés véglegessé válik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni. A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi ll. törvény 247.§ {!) bekezdés a) pontja szabálysértésnek minösíti, és a 7.§ (]) bekezdés b) pontja, valamint a 11.§ (1) bekezdése alapján 50-150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Kecskemét, 2019. március 7.

Cseh Tamás
Hivatalvezető 
 
 
PROGRAMOK