2019-12-23 15:53:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-12-20 12:03:00 | Bővebben...
 
 
 
 
Február
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2019.05.29. szerda
 

Ösztöndíj pályázata

 

Kecskemét város felnőtt és gyermek háziorvosi ellátásának megújulását biztosító pályakezdő, az alapellátásában elhelyezkedni kívánó háziorvos jelöltek számára

I. A Pályázat célja

Az Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a pályakezdő fiatal szakorvosjelöltek tehetségüket kibontakoztathassák és szorgalmukkal, elkötelezettségükkel hozzájáruljanak a város egészségügyi alapellátásának további eredményes működéséhez.

II. A Pályázat feltételei

II.1. A pályázatra jogosultak

Az Ösztöndíjra az a magyar állampolgár pályázhat, aki hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, az adott szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik és pályakezdőként

 az első szakorvosi szakképzését még nem kezdte meg, de a háziorvosi pályát kívánja választani, vagy

 az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében elsőként megszerzendő háziorvosi szakképzését már megkezdte, de még nem fejezte be.

II.2. A pályázat beadásához szükséges dokumentumok

 hiánytalanul kitöltött Pályázati Adatlap és mellékletei,

 végzettséget igazoló dokumentum másolata (hiánypótolható, legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig, hiánya esetén a támogatási szerződés nem írható alá és a támogatás nem folyósítható),

 a pályázat benyújtásakor még támogatott szakképzésben részt nem vevő Pályázó esetén nyilatkozat arról, hogy legkésőbb az Ösztöndíjszerződés megkötéséig az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet alapján megkezdi szakorvosi képzését,

 megállapodás Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásban alapellátási körzettel és praxisjoggal rendelkező orvossal arról, hogy a pályázat odaítélése esetén a pályázót az orvos a körzetében legalább az ösztöndíj idejére alkalmazza, annak érdekében, hogy a háziorvosi szakképesítés megszerzése után a pályázó részére értékesítse az adott praxist,

 motivációs levél,

 önéletrajz.

Ösztöndíj pályázat

.

III. Ösztöndíj

III.1.1. Az ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.

III.1.2. Az ösztöndíj pályázatára a képzési rendszerbe belépett fiatal pályakezdő rezidensek számára van lehetőség.

III.1.3. Az ösztöndíj tartalma:

 az ösztöndíj havi összege: 100.000,- Ft/hó vissza nem térítendő támogatás,

 az ösztöndíj folyósításának kezdete: az Ösztöndíjszerződés megkötését követő hónap 1. napja,

 az ösztöndíjfizetés tartama maximum 36 hónap,

 az ösztöndíj folyósításának vége a háziorvosi szakképesítés megszerzése, amelyről a végzettséget igazoló dokumentum másolatát a teljesítéstől számított 15 napon belül be kell nyújtani az ösztöndíj folyósítójának,

Amennyiben az ösztöndíjas nem tesz eleget az Ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeinek (különösen a záróvizsga eredményességére), úgy szerződésszegést követ el, és az ösztöndíj folyósítójának felszólítására 15 napon belül a számára folyósított ösztöndíj teljes, jegybanki alapkamattal növelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles.

IV. A pályázó kötelezettségei

IV.1. A pályázónak vállalnia kell:

 a Pályázó a szakképzése során aktívan bekapcsolódik a városi alapellátás munkájába, a 28 hónapos törzs- és 8 hónapos szakképzési időben tutor irányítása mellett egyre önállóbb és kompetensebb munkát végez,

 a Pályázó az átalakuló alapellátási struktúrában tevékenyen kiveszi a részét a formálódó praxisközösségek kibővített kompetenciái, ill. azok ellátása vonatkozásában,

 a Pályázónak vállalnia kell, hogy a szakképesítésének megszerzése után Kecskemét Megyei Jogú Városban a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál (az átvett praxisban) teljes munkaidejű tevékenységet folytat, amely bármely területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet lehet,

V. Az ösztöndíj pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók

A pályázatot az erre a célra készült Pályázati Adatlap kitöltésével, és a pályázati felhívás II.2. pontjában felsorolt mellékletekkel kell benyújtani. A pályázat meghirdetésére évente egy alkalommal kerül sor. A magyar nyelven kitöltött és aláírt pályázatot postai úton vagy személyesen lehet beküldeni a pályázatkezelő címére:

Kreatív Tudás Központ Közalapítvány,

Levélcím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Ösztöndíj pályázat

.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Pályázat Kecskemét Egészségügyi Alapellátásáért Ösztöndíjra”

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A postai úton elküldött pályázati anyag benyújtási határidejének a postára adás napja számít.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Kecskemét lehet az alábbi elérhetőségeken:

Kreatív Tudás Központ Közalapítvány

- Telefon: 06-76/501-965

- e-mail: radics.renata@uni-neumann.hu

A pályázatok elbírálására a beadási határidőt követő 30 napon belül kerül sor.

Az Ösztöndíjat elnyerők neve Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján kerül kihirdetésre.

A pályázatok elbírálását követően az Ösztöndíjszerződés megkötésére 30 napon belül kerül sor.

VI. A pályázat elbírálásának szempontjai

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

- aki tanulmányi előmenetelében jobb eredményt mutat fel,

- aki szakdolgozata témájául az alapellátást, vagy ahhoz közelálló témát választott,

- akinek kutatási területe kapcsolódott az alapellátáshoz.

Kecskemét, 2019. május 6.

Dr. Fülöp Tamás

a KKTK elnöke

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
 
PROGRAMOK