2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Közérdekű közlemények
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2020.06.03. szerda
 

FELHÍVÁS a növényi károsítók – különösen a parlagfű – elleni védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a termelő, illetve a földhasználó (pl. tulajdonos, termelő, bérlő, haszonélvező) köteles a növényi károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét. Az Éltv. 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A települési önkormányzat jegyzője – belterületen – közérdekű védekezést rendel el azon földhasználóval szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés elrendeléséről külterületen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya gondoskodik.

A közérdekű védekezéssel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a védekezési kötelezettségüket elmulasztókkal szemben, melynek mértéke 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A mentesítés, valamint az eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.

A hatóság a parlagfű elleni védekezési kötelezettség teljesítésére nem hívja fel a földhasználót, a jogsértés megállapításához, a közérdekű védekezés elrendeléséhez elegendő a kötelezettség elmulasztásának észlelése.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletének 6. § (1) bekezdése alapján aki – a termőföld kivételével – a tulajdonában álló ingatlanának, valamint az ingatlanát határoló zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot, a közterület –felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Ezúton is felkérem valamennyi földhasználót, hogy mind a kül-, mind a belterületi ingatlanokon rendszeresen védekezzenek a növényi károsítók – különösen a parlagfű – ellen, tartsák földterületeiket a vegetációs időszak végéig, folyamatosan gyommentes állapotban.

Dr. Határ Mária

jegyző

A bejelentéseket az alábbi telefonszámokon lehet megtenni:

• Belterületi magántulajdonú ingatlanok esetében:

- 76/ 512-268 vagy alt.igazgatas@kecskemet.hu (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály)

• Közterületek esetében:

- 76/ 503-220 (Kecskeméti Városrendészet), vagy

- 76/ 500-606 (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.)

• Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében:

- 76/ 487-522 (KIK-FOR Kft.), vagy

- 76/ 513-513 2197-es mellék (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály Vagyongazdálkodási Csoport) vagy 76/ 513-513 2123-as mellék (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály Városüzemeltetési Csoport)

• Külterületi ingatlanok esetében:

- 76/ 795-790 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.)

• Hivatali ZÖLD SZÁM, mely ingyenesen hívható: 06 80/ 203-737 állandóan elérhető

üzenetrögzítő

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK