2016-11-28 11:59:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Január
 
 
 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Részletek...

 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Közérdekű közlemények
Csorba János 6041 Kerekegyháza, Kun u. 56. szám alatti lakos építési engedély iránti kérelmet terjesztett elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kerekegyháza, belterület 1695/7 hrsz-ú ingatlanon lakóépületre vonatkozóan.
Bővebben »
2017.01.12.
BARCOMP Kft. 6600 Szentes, Attila u. 3. szám alatti székhelyű gazdasági társaság építési engedély iránti kérelmet terjesztett elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Jakabszállás, Sánta major 1. szám alatti 0158/129 hrsz-ú ingatlanon baromfinevelő épület átalakítására, bővítésére vonatkozóan.
Bővebben »
2016.11.25.
Jóljárt Sándor és Jóljártné Szivák Edit 6000 Kecskemét, Szent István krt. 2. II/12. szám alatti lakosok (építtetők) fennmaradási (egyben használatbavételi) engedély iránti kérelmet terjesztettek elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kecskemét, 18309/18 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul kialakított lakóépületre vonatkozóan.
Bővebben »
2016.10.04.
Farkas János 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 77/D. szám alatti lakos használatbavételi engedély iránti kérelmet terjesztett elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kecskemét, külterület 0343/132 hrsz-ú ingatlanon lakóépületre vonatkozóan.
Bővebben »
2016.09.14.
Lázár János 6041 Kerekegyháza, Szilágyi u. 1/c. szám alatti lakos módosított építési engedély iránti kérelmet terjesztett elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kerekegyháza, külterület 0168/182 hrsz-ú ingatlanon gazdasági épületekre vonatkozóan.
Bővebben »
2016.09.12.
Kecskeméti Ildikó 6000 Kecskemét, Szarkás tanya 29/1. szám alatti lakos fennmaradási, egyben továbbépítési engedély iránti kérelmet terjesztett elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kecskemét, külterület 01025/24 hrsz-ú ingatlanon gazdasági épületre vonatkozóan.
Bővebben »
2016.08.25.
UNIVER PRODUCT Zrt. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35. székhelyű gazdasági társaság megbízásából Pászti László 6000 Kecskemét, Forrás u. 2/b. szám alatti lakos használatbavételi engedély iránti kérelmet terjesztett elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kecskemét, külterület 01654/25 hrsz-ú ingatlanon raktár épület bővítésével kialakuló vetőmag kinyerő kisüzemre vonatkozóan.
Bővebben »
2016.06.28.
Bimbó Antal 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 194/C. szám alatti lakos használatbavételi engedély iránti kérelmet terjesztett elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kecskemét, külterület 0619/157 hrsz-ú ingatlanon gazdasági épületre vonatkozóan.
Bővebben »
2016.06.28.
Markacz Endre és Markacz Ilona 6041 Kerekegyháza, Akácfa u. 25. szám alatti lakosok építési engedély iránti kérelmet terjesztettek elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kerekegyháza, külterület 0194/329 hrsz-ú ingatlanon 2 ütemben megvalósuló melléképületre vonatkozóan.
Bővebben »
2016.05.18.
Zhou Xiangming és Dong Xuelian 6000 Kecskemét, Bagi László utca VI. em. 16. ajtó szám alatti lakosok megbízásából Zhou Xiangming meghatalmazott építési engedély iránti kérelmet terjesztett elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kecskemét, Katona József tér és Batthyány utca sarkán lévő 183 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület átalakítására (étterem kialakítására) vonatkozóan.
Bővebben »
2016.04.27.
 
Gyula Város Címzetes Főjegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó I. fokú általános építésügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 80. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetmény útján közli néhai Domokos Lajos, valamint néhai Bakos Sándorné született Szabó Erzsébet ügyfél jogutódjával, – tekintettel arra, hogy jogutódjuk nem ismert -, hogy a Gyula, külterület 0556/5 hrsz-ú ingatlanon meglévő állattartó épület bővítése, trágyatároló tálcák építése-bővítése, akna építése engedélyezésére vonatkozó építési engedélyezési eljárásban döntést hozott a III. 94-30/2016. számú, 2016. március 5. napján kelt határozatban (építési engedély).
Bővebben »
2016.03.11.
Tájékoztatom a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. üzletszabályzata a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 7. § (1) bekezdése szerint 2015. augusztus 25. napján jóváhagyásra került.
Bővebben »
2015.08.28.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 319/2014. (XII.18.) határozatával döntött a város Településrendezési Terve 2015. évi teljeskörű felülvizsgálatának elindításáról. A teljeskörű felülvizsgálat keretében a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan mind a településszerkezeti terv, mind az építési szabályzat és melléklete, a szabályozási terv teljeskörű átdolgozásra, aktualizálásra kerül.
Bővebben »
2015.08.05.
A Kecskeméti Járási Hivatal egyes szervezeti egységeinek ügyfélfogadási ideje 2015. június 08-tól változik.
 
Bővebben »
2015.06.12.
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 319/2014. (XII.18.) határozatával döntött a város Településrendezési Terve 2015. évi teljeskörű felülvizsgálatának elindításáról. A teljeskörű felülvizsgálat keretében, a lakossági módosítási kezdeményezések között 75. sz. tételként szerepel a Petőfi park övezethatárának módosítása. Ezen módosítást a teljeskörű felülvizsgálattól elkülönítve, előrehozva kívánja végrehajtani az önkormányzat, ennek megfelelően kidolgoztatta a véleményezési dokumentációt.
Bővebben »
2015.06.04.
Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 7. cikk (1) bekezdése, és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi összevont jelentést teszi közzé a 2014. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről:
Bővebben »
2015.05.28.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét-Matkó gazdasági területekre vonatkozóan kidolgoztatta a szabályozási tervi módosítási tervezetét és véleményezési dokumentációját.
Bővebben »
2015.05.05.
Az emberi erőforrások minisztere 2015. április 22-én hatályba lépett 22/2015. (IV.21.) EMMI rendelete értelmében az a szülő, aki a 2015/2016. nevelési évtől gyermekének a kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentését kéri, 2015. április 30-ig nyújtja be kérelmét a felvételi körzet szerinti óvoda vezetőjének a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek címezve. Ha a szülő egyházi, vagy magán fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a felmentési kérelmet az adott óvoda fenntartójához nyújtja be, a kérelem másolatát pedig megküldi a jegyzőnek.
Bővebben »
2015.04.27.


Régebbiek »
 
 
 
PROGRAMOK