2017-03-14 12:15:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-02-17 10:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Március
 
 
 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Közérdekű közlemények
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője tájékoztatása az ebzárlat időtartamáról és szabályairól.
Bővebben »
2015.03.26.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 313/2007. (VI.28.) KH sz. határozatában döntött a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a „kis-ISPA projekt” megvalósításáról. A beruházás keretein belül az István utcában önkormányzati támogatással szennyvízcsatorna építés valósult meg.
Bővebben »
2015.02.23.
Kecskemét Megyei Jogú Város a tervezett intermodális pályaudvar megvalósítása és az ahhoz kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése érdekében a város településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében.
Bővebben »
2015.02.09.
A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) felhatalmazására a Honvédelmi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.) (a továbbiakban: Árvereztető) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai, valamint a tulajdonosi joggyakorló szervezet MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján nyilvános árverés keretében értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket (a továbbiakban: Ingatlanok):
Bővebben »
2014.12.17.
A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) felhatalmazására a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Árvereztető), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai, valamint a tulajdonosi joggyakorló szervezet MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján nyilvános árverés keretében értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemet (a továbbiakban: Ingatlan):
Bővebben »
2014.12.17.
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője közhiteles hatósági nyilvántartást vezet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közigazgatási területén működő üzletekről és telepekről.
Bővebben »
2014.11.26.
A MÁV Zrt. tulajdonában, ill. kezelésében lévő lakóingatlanok esetében jelenleg több településen csak MÁV belső közüzemi hálózatán keresztül megoldott a víz- és csatornaszolgáltatás biztosítása. Különös tekintettel arra, hogy a MÁV Zrt. nem minősül közszolgáltatónak, illetve a közeljövően nem várható az erre vonatkozó szabályozások változása, ezen lakások esetén a lakossági fogyasztók felé történő rezsicsökkentés érvényesítése érdekében külön intézkedések megtétele vált szükségessé.
Bővebben »
2014.09.25.
2014. szeptember 1-én új felnőtt háziorvosi körzet nyílik Kecskeméten, a Győzelem utca 11. szám alatt.
Bővebben »
2014.08.15.
A Szerbiában, Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában pusztító árvíz károsultjainak megsegítésére bárki közvetlenül nyújthat segítséget az elöntött településeken élő embereknek.
Bővebben »
2014.06.02.
Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 7. cikk (1) bekezdése, és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi összevont jelentést teszi közzé a 2013. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről:
Bővebben »
2014.05.29.
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője közhiteles hatósági nyilvántartást vezet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közigazgatási területén működő üzletekről és telepekről.
Bővebben »
2014.04.25.
Májusi lakossági nyílt napok és más lakossági rendezvények a megyében.
Bővebben »
2014.04.18.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal sajtóközleménye.
Bővebben »
2014.04.18.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Kecskeméti Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Járási Főállatorvosa a 2014. február 09-ig meghosszabbított ebzárlatot ismételten, 2014. április 17-ig meghosszabbította.
Bővebben »
2014.02.07.
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélfogadási rendjének változása.
Bővebben »
2013.12.02.
Dr. Vaslóczki Ferenc és Dr. Vaslóczkiné Bihari Adrienn 6034 Helvécia, Kecskeméti út 24.. szám alatti lakosok fennmaradási engedély iránti kérelmet terjesztettek elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Helvécia 030/149 hrsz-ú ingatlanon tervezett melléképületre vonatkozóan.
Bővebben »
2013.11.14.


Régebbiek »«Újabbak
 
 
 
PROGRAMOK