2017-05-22 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2017-05-19 11:33:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-04-24 15:11:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-03-27 14:37:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-03-14 12:15:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 
 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Közérdekű közlemények
A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a szükséges hatósági engedélyek birtokában az alábbi faápolási munkák elvégzését tervezi, mely munkák ideje alatt kéri a lakosság megértését és türelmét
Bővebben »
2017.02.16.
 
Tájékoztatom a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. üzletszabályzata a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 7. § (1) bekezdése szerint 2015. augusztus 25. napján jóváhagyásra került.
Bővebben »
2015.08.28.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 319/2014. (XII.18.) határozatával döntött a város Településrendezési Terve 2015. évi teljeskörű felülvizsgálatának elindításáról. A teljeskörű felülvizsgálat keretében a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan mind a településszerkezeti terv, mind az építési szabályzat és melléklete, a szabályozási terv teljeskörű átdolgozásra, aktualizálásra kerül.
Bővebben »
2015.08.05.
A Kecskeméti Járási Hivatal egyes szervezeti egységeinek ügyfélfogadási ideje 2015. június 08-tól változik.
 
Bővebben »
2015.06.12.
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 319/2014. (XII.18.) határozatával döntött a város Településrendezési Terve 2015. évi teljeskörű felülvizsgálatának elindításáról. A teljeskörű felülvizsgálat keretében, a lakossági módosítási kezdeményezések között 75. sz. tételként szerepel a Petőfi park övezethatárának módosítása. Ezen módosítást a teljeskörű felülvizsgálattól elkülönítve, előrehozva kívánja végrehajtani az önkormányzat, ennek megfelelően kidolgoztatta a véleményezési dokumentációt.
Bővebben »
2015.06.04.
Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 7. cikk (1) bekezdése, és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi összevont jelentést teszi közzé a 2014. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről:
Bővebben »
2015.05.28.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét-Matkó gazdasági területekre vonatkozóan kidolgoztatta a szabályozási tervi módosítási tervezetét és véleményezési dokumentációját.
Bővebben »
2015.05.05.
Az emberi erőforrások minisztere 2015. április 22-én hatályba lépett 22/2015. (IV.21.) EMMI rendelete értelmében az a szülő, aki a 2015/2016. nevelési évtől gyermekének a kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentését kéri, 2015. április 30-ig nyújtja be kérelmét a felvételi körzet szerinti óvoda vezetőjének a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek címezve. Ha a szülő egyházi, vagy magán fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a felmentési kérelmet az adott óvoda fenntartójához nyújtja be, a kérelem másolatát pedig megküldi a jegyzőnek.
Bővebben »
2015.04.27.
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője tájékoztatása az ebzárlat időtartamáról és szabályairól.
Bővebben »
2015.03.26.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 313/2007. (VI.28.) KH sz. határozatában döntött a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a „kis-ISPA projekt” megvalósításáról. A beruházás keretein belül az István utcában önkormányzati támogatással szennyvízcsatorna építés valósult meg.
Bővebben »
2015.02.23.
Kecskemét Megyei Jogú Város a tervezett intermodális pályaudvar megvalósítása és az ahhoz kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése érdekében a város településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében.
Bővebben »
2015.02.09.
A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) felhatalmazására a Honvédelmi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.) (a továbbiakban: Árvereztető) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai, valamint a tulajdonosi joggyakorló szervezet MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján nyilvános árverés keretében értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket (a továbbiakban: Ingatlanok):
Bővebben »
2014.12.17.
A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) felhatalmazására a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Árvereztető), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai, valamint a tulajdonosi joggyakorló szervezet MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján nyilvános árverés keretében értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemet (a továbbiakban: Ingatlan):
Bővebben »
2014.12.17.
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője közhiteles hatósági nyilvántartást vezet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közigazgatási területén működő üzletekről és telepekről.
Bővebben »
2014.11.26.
A MÁV Zrt. tulajdonában, ill. kezelésében lévő lakóingatlanok esetében jelenleg több településen csak MÁV belső közüzemi hálózatán keresztül megoldott a víz- és csatornaszolgáltatás biztosítása. Különös tekintettel arra, hogy a MÁV Zrt. nem minősül közszolgáltatónak, illetve a közeljövően nem várható az erre vonatkozó szabályozások változása, ezen lakások esetén a lakossági fogyasztók felé történő rezsicsökkentés érvényesítése érdekében külön intézkedések megtétele vált szükségessé.
Bővebben »
2014.09.25.


Régebbiek »«Újabbak
 
 
 
PROGRAMOK