Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Közszolgáltatások

Jogszabályi háttér
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Kecskemét Megyei Jogú Város alábbiakban felsorolt rendeletei szabályozzák az egyes közszolgáltatásra vonatkozó helyi előírásokat:
- 14/1999.(V. 25.) önkormányzati rendelet a zöldfelületek (a parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről
- 23/2000. (VI. 5.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről
- 54/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról
- 28/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról
- 34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
- 33/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
- 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Az egyes közszolgáltatások bemutatása
Kecskemét Megyei Jogú Város területén az egyes közszolgáltatásokat az alábbi közszolgáltatók végzik:
Közüzemi ivóvíz és csatornaszolgáltatás
A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
A szolgáltató adatai:
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Tel.efon: 76/76/511-511
Zöldszám: 80/200-423
E-mail: ugyfelszolgalat@bacsviz.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
- Közüzemi szerződés és díjfizetés alapján bárki által igénybe vehető.
További információ, díjszabás:www.bacsviz.hu
Helyi közösségi tömegközlekedési közszolgáltatás
A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
A szolgáltató adatai:
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar utca 1.
Telefon: 76 / 484 - 394
Fax: 496 - 992
E-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
- Díjfizetés ellenében bárki által igénybe vehető
További információ, díjszabás: www.dakk.hu
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás
A szolgáltatást meghatározó jogszabályok:
2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
54/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról
A szolgáltató adatai:Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.
Telefon: 76/502-810
Telefax szám: 76/502-820
E-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu>
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
- Kötelező közszolgáltatás
További információ, díjszabás:www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
Távhőszolgáltatás
A szolgáltatást meghatározó jogszabályok:
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
54/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról
A szolgáltató adatai:
Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
Ügyfélszolgálat : 76/448-010
Hibabejelentés : 76/481-818 éjjel-nappal
Telefon: 76/504-040
Fax: 76/478-672
E-mail: kecskemet@termostar.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
- Távhőszolgáltatási közüzemi szerződés alapján, díjfizetés ellenében bárki számára igénybe vehető
További információ, díjszabás: www.termostar.hu
Közúti járművel történő várakozási szolgáltatás
A szolgáltatást meghatározó jogszabályok:
8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról
A szolgáltató adatai:
Kecskeméti Városrendészet
6000 Kecskemét, Budai u. 2/a.
Telefon: 76/503-220, 20/621-55-99
E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
- Közúti járművel díjfizetés ellenében vehető igénybe
További információ, díjszabás: www.kozteruletkecskemet.hu
Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
A szolgáltatók adatai:
× nem szelektíven gyűjtött hulladékok
Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
Tel.: 76/501-910
Fax: 76/501-915
E-mail: titkarsag@vg-kft.hu
További információ, díjszabás: www.vg-kft.hu
× szelektív hulladékgyűjtés
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
6000 Kecskemét, Kisfái 248.
E-mail: kecskemet@hiroshulladek.hu
Telefon. 76 / 329 229
További információ, díjszabás: www.hiroshulladek.hu
× hulladékdeponálás
Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248.
Tel.: +36 76 703-893
Fax: +36 76 498 656
E-mail: nincs adat
Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó - 6000 Kecskemét-Kisfái hrsz.: 0737/12
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
- Díjfizetés ellenében ingatlanok használói, tulajdonosai részére kötelező közszolgáltatás
Nem közüzemi szennyvízcsatornában gyűjtött szennyvíz összegyűjtése
A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
A szolgáltató adatai:
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Telefon: 76/76/511-511
Zöldszám: 80/200-423
E-mail: ugyfelszolgalat@bacsviz.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
- Díjfizetés ellenében ingatlanok használói, tulajdonosai részére kötelező közszolgáltatás
További információ, díjszabás: www.bacsviz.hu
Temetkezési kegyeleti közszolgáltatás
A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
- 33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
A szolgáltató adatai:
Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
Tel.: 76/501-910
Fax: 76/501-915
E-mail: titkarsag@kvu.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
- Díjfizetés ellenében bárki által igénybe vehető
További információ, díjszabás: www.kvu.hu
Közszolgáltatási díjak 2015.
 

2019. március 5.