Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Gyermekétkeztetés és szociális ellátások térítési díjai, kedvezmények

Intézményi térítési díjak és kedvezmények
1  A gyermekétkeztetés térítési díja ÁFA nélkül
1.1. bölcsőde 388 Ft/fő/nap
1.2. óvoda (normál és diétás)
1.2.1. tízórai 58 Ft/fő/nap
1.2.2. ebéd 198 Ft/fő/nap
1.2.3. uzsonna 54 Ft/fő/nap
1.2.4. összesen 310 Ft/fő/nap

1.3. általános iskola
1.3.1. tízórai 71 Ft/fő/nap
1.3.2. ebéd 255 Ft/fő/nap
1.3.3. uzsonna 67 Ft/fő/nap
1.3.4. összesen 393 Ft/fő/nap
1.4. gimnázium, szakközépiskola, szakiskola
1.4.1. tízórai 74 Ft/fő/nap
1.4.2. ebéd 282 Ft/fő/nap
1.4.3. uzsonna 82 Ft/fő/nap
1.4.4. összesen 438 Ft/fő/nap
1.5. kollégiumi és diákotthoni ellátás
1.5.1. reggeli 84 Ft/fő/nap
1.5.2. tízórai 74 Ft/fő/nap
1.5.3. ebéd 282 Ft/fő/nap
1.5.4. uzsonna 82 Ft/fő/nap
1.5.5. vacsora 104 Ft/fő/nap
1.5.6. összesen 626 Ft/fő/nap
1.6. nyári napközis otthoni ellátás (egész napos ellátás): 831 Ft/fő/nap
1.7. speciális szakiskola
1.7.1. tízórai 74 Ft/fő/nap
1.7.2. ebéd 282 Ft/fő/nap
1.7.3. uzsonna 82 Ft/fő/nap
1.7.4. összesen 438 Ft/fő/nap
2. Szociális alapszolgáltatások térítési díja
2.1. szociális étkeztetés 410 Ft/fő/nap

2.2. házi segítségnyújtás
2.2.1. szociális segítés 500 Ft/fő/óra
2.2.2. személyi gondozás 500 Ft/fő/óra

2.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 100 Ft/fő/nap

2.4. támogató szolgálat:
2.4.1. személyi segítés 300 Ft/fő/óra
2.4.2. szállítási díj 50 Ft/km

2.5. nappali ellátást biztosító intézményi ellátások:
2.5.1. idősek nappali ellátása 0 Ft/fő/nap
2.5.2. fogyatékosok nappali ellátása 0 Ft/fő/nap
2.5.3. fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel 410 Ft/fő/nap
3. Szociális szakosított ellátások térítési díja
3.1. idősek otthona 3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó
3.2. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó
3.3. idősek gondozóháza 3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó
4. Gyermekjóléti alapellátások térítési díja
4.1. bölcsődei gondozás 0 Ft/fő/nap
5. Szociálisan rászorulónak nem minősülő személy által fizetendő térítési díjak
5.1. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100 Ft/fő/nap
5.2. támogató szolgálat
5.2.1. személyi segítés 1200 Ft/fő/óra
5.2.2. szállítási díj 150 Ft/km
6. Kedvezmények
A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és az 1993. évi III. törvény 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem figyelembevételével a polgármester csökkenti vagy elengedi oly módon, hogy, ha a havi jövedelem a nyugdíjminimum
• 150-250 %-a között van, a fizetendő térítési díj összege a megállapított személyi térítési díj 50%-a,
• 150 %-a alatt van, az ellátás ingyenes.
A csökkentésre vagy elengedésre irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézményvezető a kérelmet megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. A csökkentésre vagy elengedésre irányuló kérelemről a polgármester határozattal dönt. Az ellátásban részesülő személy a kedvezményre a személyi térítési díj következő felülvizsgálatáig jogosult. A személyi térítési díj felülvizsgálatakor a csökkentésre vagy elengedésre vonatkozó kérelmet ismételten be kell nyújtani az intézményvezetőhöz.

2023. február 1.