Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

HIRDETMÉNY - Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) rendelete módosításának tervezete - 2020. évi partnerségi véleményezés

HIRDETMÉNY

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelme és alakítása érdekében a 2017. évben megalkotta Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) rendeletét, melyben meghatározta a településképi követelményeket, a helyi védelem tárgyát és szabályait, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint a településkép védelmének eszközeit.

 

A rendelet készítésének időszakában és azt követően a helyi egyedi védelemmel érintett elem védelmének megszüntetésére vonatkozóan beérkezett kérelmek indokolttá tették az építészeti örökségvédelem tárgyának felülvizsgálatát. Továbbá a jogharmonizáció érdekében a jogszabályi környezetben a közelmúltban történt változások, valamint a zöldfelületekre vonatkozó településképi követelmények kapcsán a rendelet szövegében is szükséges módosításokat elvégezni.

 

2019. július 9-i hirdetményemben a tavalyi évben elkészült véleményezési anyagot véleményezésre bocsájtottam. A beérkezett vélemények és egy további épület védelem alá helyezése miatt azonban szükséges volt módosítani az akkori rendeletet-tervezetet.

 

A vélemények alapján átdolgozott rendelet-tervezet elkészült, melyet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) pontjának megfelelően ismételten partnerségi véleményezésre bocsájtom a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete szerint a partnerek számára.

 

A rendelet módosításának elkészült tervezete az alábbi linken érhető el:

 

www.kecskemet.hu/uploads/tkrmod20vel.zip

 

A partnerek észrevételeiket a 2020. szeptember 4-ig írásban tehetik meg, elektronikus úton a varostervezes@kecskemet.hu email-címen. A javaslatokat az erre a célra rendszeresített véleményezési űrlapon tudják megtenni, mely szerkeszthető formában a fenti linken elérhető.

A szerint a „A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően … az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton”.

Kecskemét, 2020. augusztus 12.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

 

A hirdetményről postai úton külön értesülnek:

Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara - 6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11
Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara - 6000 Kecskemét, Klapka u. 19.
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara - 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Kecskeméti Városszépítő Egyesület - 6000 Kecskemét, Halasi út 2.
Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete - 6000 Kecskemét, Balaton u. 5. II/8.
Római Katolikus Főplébánia - 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
Kecskeméti Református Egyházközség - 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Kecskeméti Evangélikus Egyházközség - 6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Kecskeméti Zsidó Hitközség - 6000 Kecskemét, Nagykőrösi út 5.
Kecskeméti Görögkatolikus Szervezőlelkészség - 6000 Kecskemét, Zimay László u. 4.

 

2020. augusztus 17.