Ugrás a tartalomra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – közbeszerzési ügyintéző munkakör betöltésére (2022.11.25)

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Fejlesztéspolitikai Iroda Pályázati és Közbeszerzési Osztályára


közbeszerzési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2024. október 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közbeszerzési, valamint központosított közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolításában közreműködés; Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolításában közreműködés; közbeszerzési eljárások során bíráló bizottsági részvétel; közbeszerzési értékhatár alatti úgynevezett "három árajánlatos" eljárások teljes körű lebonyolítása; közbeszerzési tervek készítése; közbeszerzési szempontú állásfoglalások készítése; beszerzéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos önkormányzati rendeletek és szabályzatok készítse, módosítása, véleményezése, felülvizsgálata.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Egyetem, jogász, közgazdász, vagy egyéb felsőfokú végzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • közbeszerzési referens végzettség, vagy közbeszerzési szakjogász végzettség, vagy közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Motivációs levél, fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berente Ágnes osztályvezető nyújt, a 76/513-574 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3.664-28/2022., valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • www.kecskemet.hu - 2022. november 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu felületen) ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján.

2022. november 25.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei