Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése

Projekt címe: Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése

Azonosító szám: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001

Felhívás témaköre: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A felhívás címe/kódszáma: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése / TOP-6.5.1-16

Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatási összeg: 13.079.684,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

Közreműködő szervezet neve: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

Közreműködő szervezet elérhetősége:

H- 1054 Budapest, Hold u. 4.

Postacíme: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

www.szechenyi2020.hu

Az Akcióterv célja feltárni és bemutatni a település területéhez kötődő CO2-kibocsátás mértékét és forrásait, hogy a helyi adottságok figyelembevételével olyan energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat felhasználó megoldások kerüljenek meghatározásra, amelyekkel az önkormányzat elérheti a kitűzött célt. Az Akcióterv elemzi a különböző szektorok energiafogyasztását, a kapcsolódó üvegházhatású gázkibocsátást, valamint megfogalmazza az önkormányzat célkitűzéseit a fenntartható energiagazdálkodás területén.

A SECAP ismerteti az egyes intézkedések révén elérhető energia-megtakarítást, várható megújuló energiatermelést és szén-dioxid-kibocsátás csökkenést. Kijelöli a megvalósításért felelős személy(eke)t, szervezetet, szervezeti egységet. Ismerteti a beruházások várható költségét és az igénybe vehető finanszírozási eszközöket. Ezáltal az Akcióterv támpontként szolgálhat az önkormányzat beruházásainak tervezéséhez, pályázati anyagok összeállításához. A SECAP felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét; számba veszi a településen jelentkező legjellemzőbb, klímaváltozáshoz köthető természeti jelenségeket; megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás mérsékléséhez, és a káros klímahatások elleni védekezéshez; számszerűsíti a várható eredményeket.

Az Akcióterv objektív, statisztikai és tényadatokon alapuló áttekintést nyújt az önkormányzat számára a különböző szektorok (önkormányzati létesítmények, lakosság, közlekedés stb.) energiafogyasztásáról és szén-dioxid-kibocsátásáról. Ezáltal már rövidtávon is jó alapul szolgál beruházások tervezéséhez.