Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

HIRDETMÉNY - Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) rendelete 2021. évi módosításáról

2021. október 21-i ülésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 34/2021. (X.21.) önkormányzati rendeletével módosította Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet és a magasabb szintű jogszabályok jogharmonizációja érdekében történt a módosítás. A településképi eljárások a jegyző hatáskörébe kerültek áthelyezésre, mivel ezen hatáskörök a településképpel összefüggő építésügyi típusúak, illetve elsősorban hatósági típusú ügyeket érintenek. A helyi védelem alá helyezés, a megszüntetés kérelmének benyújtására, valamint a védett elemek nyilvántartására vonatkozó szabályok pontosításra kerültek. A településképi bejelentés hatálya 2 év volt korábban, mely a magasabb szintű jogszabályok módosulása miatt 6 hónapra változott. Szintén jogszabályi módosulások következtében a rendeltetésmódosítások kapcsán immár minden esetben településképi bejelentést kell tenni, így a Rendelet erre vonatkozó részét is módosítani kellett.

A hulladékgyűjtő edényzet tárolására alkalmas építmény közterületen történő elhelyezése kapcsán eljárási duplikáció elkerülése miatt a főépítészi szakmai vélemény beszerzésén túlmenően a szakmai konzultáció és a településképi bejelentés nem kötelező a módosítás értelmében.

Végezetül az okos város szemléletű szolgáltatási alkalmazások folyamatos bevezetése érdekében merült fel az igény az infokommunikációs eszközök közterületen történő elhelyezésére. Emiatt szükséges volt az utcabútorok fogalmának, felsorolásának felülvizsgálata, az okosváros képernyő fogalmának bevezetése, továbbá az ide vonatkozó önkormányzati rendeletek pontosítása, összhangjuk megteremtése.

A Rendelet hatályos állapota a

https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozgyules/rendeletek-egyseges-szerkezetben

linken érhető el a 2017-es fülre kattintva.

 

Kecskemét, 2021. november 11.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

2021. november 16.