Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

HIRDETMÉNY - Kecskeméti Megyei Jogú Város településképének védelméről szóló 16/2018. (IX.21.) rendelete 2020. évi módosításáról

2020. szeptember 17-i ülésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendeletével módosította Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet módosításával döntött a közgyűlés a helyi egyedi védelemmel érintett elemek védelmének megszüntetésére irányuló kérelmek kapcsán 15 db ingatlan tekintetében, valamint helyi egyedi védelem alá helyezett 5 db épületet.

A Rendelet és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) sz. rendelete jogharmonizációja érdekében a Rendelet szövegében is történt módosítás. Ennek legjelentősebb részeként a helyi építési szabályzatban foglalt, a kerítésekre és a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozó előírások felülvizsgálata és a Rendeletbe való áthelyezése megtörtént.

Végezetül a településképi véleményezési, bejelentési eljárásokhoz, valamint a főépítészi szakmai konzultációhoz kötött építési tevékenységek listája további elemekkel egészült ki.

A Rendelet hatályos állapota a

https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozgyules/rendeletek-egyseges-szerkezetben

linken érhető el a 2017-es fülre kattintva.

 

Kecskemét, 2020. szeptember 25.

 

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

 

2020. október 5.