Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

HIRDETMÉNY Kecskemét Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítása II. ütem

HIRDETMÉNY

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 79/2020. (VII.2.) határozatával (a továbbiakban: Határozat) döntött a város településrendezési eszközeinek 2020. évi felülvizsgálatának elindításáról. A felülvizsgálat egyeztetési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. (a továbbiakban: Rendelet) 36-40. §-ai szerinti teljes eljárásban, két körben zajlik. Az I. körben, ez év május és június hónapban beérkezett véleményeiket köszönöm.

A véleményeztetés II. körében az önkormányzat kidolgoztatta a Határozat 1. melléklete szerinti, római számokkal (I-XIII) is jelölt tételeket, illetve az I. körben le nem zárt módosítási tételeket. A felülvizsgálat II. körének véleményezési dokumentációja a

http://kecskemet.hu/uploads/TRT2020-II.zip

linken érhető el.

A településfejlesztési, településrendezési és településképi véleményezési eljárások partnerségi szabályairól szóló 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet értelmében a véleményező államigazgatási szervek megkeresésével egyidejűleg, azonos határidővel a város lakosságának véleményezési lehetőségét is biztosítani kell.

Az elkészült tervezethez írásos észrevételeket és javaslatokat benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) címezve vagy elektronikus úton a varostervezes@kecskemet.hu e-mail címre a közzétételtől számított 15 napon belül lehet.

A munkaközi tájékoztató lakossági fórumon történő ismertetését és közterületi hirdetőfelületen történő kihelyezését a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak megfelelően elektronikus úton, a fent említett tárhelyen való közzététellel, összefoglaló szakmai tájékoztatóval, illetve a véleményezési határidőn belül a fenti e-mail címen kérdésfeltevési lehetőség biztosításával folytatja le az önkormányzat.

 

Kecskemét, 2021. december 22.

 

Tisztelettel:

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

2022. január 10.