Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Bemutatkozás, történeti áttekintés

A kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 1994. április 22-én tartotta alakuló ülését. Az Országos Szövetség akkori alelnöke, dr. Lapp Jenő bemutatta a küldötteknek Eöry Kálmánt és Nádas Jánost, a szövetség létrehozóit. A szövetség első elnöke Eöry Kálmán lett.

A megalakuló szervezet a következő célkitűzést fogalmazta meg: „A szövetség civil szervezet, nem kötődik egyik párthoz vagy más társadalmi szervezethez sem. A szövetség nyitva áll minden magyar állampolgár részére. Tagja lehet nemre, nemzetiségre, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül mindenki. A nyugdíjasok, időskorúak érdekeinek védelme, képviselete, megbecsülésük erősítése, egészségi és kulturális szükségleteik kielégítése.”

A szövetséget a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1995. március 9-én jegyezte be egyesületként. Eöry Kálmán rövid idő elteltével megbetegedett, így az elnökséget dr. Lapp Jenő vette át, aki 1999. decemberi lemondásáig irányította a szervezetet.

A 2000. május 3-i rendkívüli közgyűlés küldöttei a vezetést megbízott elnökként dr. Harsányi Ernőre testálták, aki 1997 óta alelnökként már részt vett az irányításban.

A kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége kezdetekben a Kápolna utca 24. szám alatti ún. „civil házban” – szegényes költségvetéséhez képest igen magas bérleti díj ellenében – működött.

A rendre megtartott beszámolók egyre gazdagabb klubéletről tudósítottak, valamint a csatlakozó klubok száma is egyre gyarapodott. A klubvezetők igényelték a naprakész tájékoztatókat, az információkat. Ezek főképpen a két országos szervezettől, a NYOK-tól és a NYOSZ-tól érkeztek, amelyeknek a szövetség a kezdetektől tagja. Egyre több lett a városi szintű rendezvény is.

A 2005. november 16-i küldöttgyűlésen dr. Harsányi Ernő lemondott az elnökségről, s a jelölő bizottság javaslatára Berente Károlyt választották a szervezet élére. Irányítása alatt sokat fejlődött a szervezeti struktúra, elkészültek az addig hiányzó belső szabályzatok. Ugyanakkor a szövetség anyagilag annyira ellehetetlenült, hogy még az iroda rezsijének a fedezése is nehézségekbe ütközött.

A bizonytalan helyzetre tekintettel Berente Károly lemondott a vezetésről, s a 2007. december 14-re összehívott küldöttgyűlés Gódor Józsefet választotta elnöknek.

Jelentős fordulatot hozott a szövetség életébe az, hogy a Kápolna utcából bekerült a Városháza épületébe, de leginkább az a jelentős segítség, amit az önkormányzat dr. Zombor Gábor, majd Szemereyné Pataki Klaudia polgármester irányításával nyújtott és nyújt a mai napig a szervezetnek.

Az újjáalakult elnökség a feladatok egyénre szabott elosztásával, a programok széles körben való megismertetésével, a közös végrehajtás megszervezésével lendületet adott a klubéletnek. A működési költségek az új helyen jelentősen csökkentek. Kiemelten fontos lépcsőfokot jelentett, hogy amikor a város elnyerte az „Idősbarát Önkormányzat” megtisztelő címet, a szövetség támogatása külön tételként bekerült a város költségvetésébe.

Időközben létrejött a Kecskeméti Idősügyi Tanács, mely évente többször ülésezik a polgármester elnökletével. Ez a szerveződés érdemben tudja képviselni az idősebb korosztály érdekeit. Az egyes klubok városi pályázati lehetőségeket kaptak fontos céljaik megvalósításához. Rohamosan szaporodott a klubok száma, jelenleg 36 szervezet él és dolgozik a szövetség „ernyője” alatt, s ez mintegy 1500-1700 nyugdíjasnak nyújt teljesebb életet. Jó kapcsolat alakult ki a klubok és a szövetség elnöksége között, valamint egyre jobb az együttműködés a klubok és a részönkormányzatok között. Különösen erősíti az összetartozás érzését a klubközi rendezvények egyre nagyobb száma. A szövetség évente 10-12 nagy rendezvényre hívja és várja valamennyi tagját. Ilyenek: szavalóverseny; „Aranyfürt”népdaléneklési verseny (dalkörök, egyéni ének); évente három alkalommal „Mozdulj!” sportvetélkedő; „Idősek tornája” több csoportban, alkalmanként 100 fő fölötti résztvevővel; „Séta az egészségért” a Benkó-domb körül; előadássorozatok több témában (pl. bűnmegelőzés, fogyasztóvédelem stb.).

Jogsegély szolgálatunkkal igen sok nyugdíjas kérését teljesítjük.

Fontosnak érezte a szövetség, hogy tegyen a generációk közötti árok betemetése érdekében is. Kezdeményezte e cél érdekében az „Egy iskola – egy klub” mozgalom kibontakoztatását. Ennek egyik szép példája, hogy a Kodály Iskola művésztanárai évente két alkalommal hangversenyt adnak a nyugdíjas klubok tagjainak, s a hozzájuk kapcsolódó iskolák diákjainak. Ugyancsak a generációk együttműködésére épít a „Bibliaismereti vetélkedő”, ugyanis két klubtag mellett két iskoláskorú is szerepel a csapatokban, s együtt vetélkednek immár több éve az egyházak szakmai irányítása mellett, felkészülve a „Könyvek könyve” egy-egy fejezetéből. A „Mozdulj!” sportvetélkedőkön is mindig megjelenik az ifjú korosztály sportbemutatóval és technikai segítséggel.

Az utóbbi esztendőkben az elnökség évi egy-két alkalommal kirándulást is szervez a klubvezetők részvételével. Ennek célja egyrészt a klubvezetők – s ezáltal a klubok – és az elnökség közötti együttműködés erősítése informális keretek között a közös élmények által. Másrészt ezek az együttlétek lehetőséget kínálnak a klubok vezetőinek az egymás közötti tapasztalatcserére is, mely eredője a klubok közötti kapcsolatépítésnek.

Az elnökség keresi a módot más települések nyugdíjas szervezeteinek megismerésére is. Az említett kirándulások során találkozhattak a klubvezetők – az elnökséggel együtt – Miskolc, Gyöngyös, Baja, Sopron, Szarvas nyugdíjas szervezeteinek vezetőivel, s kaphattak tájékoztatást tevékenységükről. Rendszeres az együttműködés Kecskemét testvérvárosai közül Galánta és Balatonfüred nyugdíjas szervezetével, s ebben az évben sikerült a kapcsolatot felvenni a palicsi nyugdíjas egyesülettel.

Több éven át zajlott a Kecskeméten és környékén élő nyugdíjasok számára meghirdetett Harmadik Kor Egyeteme, amit dr. Tiba István elnöksége alatt a szövetség kezdeményezett. A nagy sikerű előadássorozat a Pécsi Tudományegyetem, a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezésében, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg. A résztvevők zöme klubtagjaink közül került ki, mint ahogy a 2018 tavaszától a Neumann János Egyetem által szervezett, szintén a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával beindított, nagyon nagy érdeklődésre számot tartó Hírös Szabadegyetem rendezvényeinek hallgatósága is.

Hozzásegítette a szervezet a klubok nyugdíjasait, hogy alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamon vegyenek részt. Ennek a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár adott és ad helyet, biztosítva az oktatókat is.

Fontos az alkotó idősek számára, hogy munkáikat az évente megrendezett „Kézimunka-kiállítás” formájában megtekintheti a város nagyközönsége is.

Az eddig végzett munkának az eredményességét az is fémjelzi, hogy a város vezetése a klubtagok részére heti egyszeri ingyenes belépést biztosított a városi termálfürdőbe.

A szövetség 2012. december 15-től dr. Tiba lstván irányításával végezte munkáját. Irányítása alatt a korábban megkezdett tevékenységek még magasabb szinten folytatódtak, erősödött az idősek bevonása a város életébe. Elmondható, hogy a város vezetésének az időseket, azok szervezeteit segítő tevékenysége, a nekik nyújtott anyagi és erkölcsi támogatás országosan is példaértékű.

Az elnökség megbízatása 2017. november 10. napjával lejárt, s a küldöttgyűlés az addigi egyik elnökhelyettest, Szalókiné dr. Kiss Katalint választotta elnöknek.

Szalókiné – aki két cikluson keresztül elnökhelyettesként, egy cikluson át elnökként vett részt a szövetség munkájában – újabb ciklust már nem vállalt. A 2022. február 11-i küldöttgyűlésen a küldöttek Kormányosné Makai Eszter elnökségi tagot választották meg elnöknek.

A szervezet 2023. november 22-től Kecskeméti Nyugdíjasszövetség néven folytatja tevékenységét.
 

2019. március 7.