Ugrás a tartalomra

Gyermekétkeztetés és szociális ellátások térítési díjai, kedvezmények

 Intézményi térítési díjak


1. A gyermekétkeztetés térítési díja ÁFA nélkül

 

 

A

Normál étkezés térítési díja (nyersanyagnorma, Ft/fő/nap)

B

Diétás étkezés térítési díja (nyersanyagnorma, Ft/fő/nap)

1.1.

Bölcsőde

413,39

444,88

1.

reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna

1.2.

Óvoda

 

 

1.

Tízórai

62,99

66,93

2.

Ebéd

212,60

228,35

3.

Uzsonna

55,12

62,99

4.

Összesen

330,71

358,27

1.3.

Általános Iskola

 

 

1.

Tízórai

74,80

82,68

2.

Ebéd

271,65

291,34

3.

Uzsonna

70,87

78,74

4.

Összesen

417,32

452,76

1.4.

Középfokú intézmények

 

 

1.

Reggeli

90,55

98,43

2.

Tízórai

78,74

86,61

3.

Ebéd

303,15

322,83

4.

Uzsonna

86,61

94,49

5.

Vacsora

110,24

118,11

6.

Összesen

669,29

720,47

 

2. Szociális alapszolgáltatások térítési díja

 

2.1. szociális étkeztetés                                                               410 Ft/fő/nap      

 

2.2. házi segítségnyújtás

2.2.1. szociális segítés                                                                    500 Ft/fő/óra

2.2.2. személyi gondozás                                                               500 Ft/fő/óra

2.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:                                 100 Ft/fő/nap

 

2.4. támogató szolgálat:

2.4.1. személyi segítés                                                                  300 Ft/fő/óra

2.4.2. szállítási díj                                                                          50 Ft/km

 

2.5. nappali ellátást biztosító intézményi ellátások:

2.5.1. idősek nappali ellátása                                                           0 Ft/fő/nap

2.5.2. fogyatékosok nappali ellátása                                                0 Ft/fő/nap

2.5.3. fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel                           410 Ft/fő/nap

 

 

 

3. Szociális szakosított ellátások térítési díja

         

3.1. idősek otthona                                                                             3000 Ft/fő/nap

3.2. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása            3000 Ft/fő/nap

3.3. idősek gondozóháza                                                                    3000 Ft/fő/nap              

 

 

 

4. Gyermekjóléti alapellátások térítési díja

 

4.1. bölcsődei gondozás                                                                0 Ft/fő/nap

 

 

 

5. Szociálisan rászorulónak nem minősülő személy által fizetendő térítési díjak

 

5.1. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                100 Ft/fő/nap

 

5.2. támogató szolgálat

5.2.1. személyi segítés 1200 Ft/fő/óra

5.2.2. szállítási díj                                                                       150 Ft/km

 

 

6. Kedvezmények

 

A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és az 1993. évi III. törvény 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem figyelembevételével a polgármester csökkenti vagy elengedi oly módon, hogy, ha a havi jövedelem a nyugdíjminimum

 

• 150-250 %-a között van, a fizetendő térítési díj összege a megállapított személyi térítési díj 50%-a,
• 150 %-a alatt van, az ellátás ingyenes.

A csökkentésre vagy elengedésre irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézményvezető a kérelmet megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. A csökkentésre vagy elengedésre irányuló kérelemről a polgármester határozattal dönt. Az ellátásban részesülő személy a kedvezményre a személyi térítési díj következő felülvizsgálatáig jogosult. A személyi térítési díj felülvizsgálatakor a csökkentésre vagy elengedésre vonatkozó kérelmet ismételten be kell nyújtani az intézményvezetőhöz.

2019. február 1.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei