Ugrás a tartalomra

Gyermekétkeztetés és szociális ellátások térítési díjai, kedvezmények

Intézményi térítési díjak

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja ÁFA nélkül
    Normál étkezés térítési díja (nyersanyagnorma, Ft/fő/nap) Diétás étkezés térítési díja (nyersanyagnorma, Ft/fő/nap)
1.1 Bölcsőde
1 reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna 496,06 535,43
2.1 Óvoda
1 Tízórai 74,80 78,74
2 Ebéd 255,91 275,59
3 Uzsonna 66,93 74,80
4 Összesen 397,64 429,13
3.1 Általános iskola
1 Tízórai 90,55 98,43
2 Ebéd 326,77 350,39
3 Uzsonna 86,61 94,49
4 Összesen 503,94 543,31
4.1 Középfokú intézmények
1 Reggeli 110,24 118,11
2 Tízórai 94,49 102,36
3 Ebéd 362,20 385,83
4 Uzsonna 102,36 114,17
5 Vacsora 133,86 141,73
6 Összesen 803,15 862,20

 2. Szociális alapszolgáltatások térítési díja
2.1 szociális étkeztetés 410 Ft/fő/nap
2.2 házi segédnyújtás
2.2.1 szociális segítés 500 Ft/fő/óra
2.2.2 személyi gondozás 500 Ft/fő/óra
2.3 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100 Ft/fő/óra
2.4 támogató szolgálat
2.4.1 személyi segítés 300 Ft/fő/óra
2.4.2 szállítási díj 50 Ft/km
2.5 nappali ellátást biztosító intézményi ellátások
2.5.1 idősek nappali ellátása 0 Ft/fő/nap
2.5.2 fogyatékosok nappali ellátása 0 Ft/fő/nap
2.5.3 fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel 410 Ft/fő/nap
 
3. Szociális szakosított ellátások térítési díja
3.1 idősek otthona 3000 Ft/fő/nap
3.2 demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 3000 Ft/fő/nap
3.3 idősek gondozóháza 3000 Ft/fő/nap

4. Gyermekjóléti alapellátások térítési díja
bölcsődei gondozás 0 Ft/fő/nap

5. Szociálisan rászorulónak nem minősülő személy által fizetendő térítési díjak
5.1 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100 Ft/fő/nap
5.2 demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 3000 Ft/fő/nap
5.2.1 személyi segítés 1200 Ft/fő/óra
5.2.2 szállítási díj 150 Ft/km

2022. szeptember 2.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei