Ugrás a tartalomra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – projektmenedzser munkakör betöltésére (2022.11.25)

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Fejlesztéspolitikai Iroda Pályázati és Közbeszerzési Osztályára


projektmenedzser
munkakör betöltésére.
 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023. november 30 –ig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós és hazai finanszírozású projektjeinek tervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása. Fejlesztéspolitikai tervezésben történő közreműködés. Nyertes projektek menedzsment feladatainak ellátása. Támogatások lehívása, pénzügyi nyomon követése. Kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók összeállítása, előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése. Kapcsolódó közgyűlési előterjesztések elkészítése. A projektek pénzügyi feladatainak koordinálása, részvétel az éves költségvetés tervezésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, közgazdász, vagy egyéb felsőfokú és pénzügyi-, vagy projektmenedzseri végzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • legalább 1 év releváns szakmai tapasztalat, kommunikációképes angol nyelvtudás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Motivációs levél, fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berente Ágnes osztályvezető nyújt, a 76/513-574 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1.990-41/2022., valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • www.kecskemet.hu - 2022. november 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu felületen) ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján

2022. november 25.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei