Ugrás a tartalomra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – szakmai munkatárs munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - a „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című projekt keretében szakmai munkatárs munkakör ellátására

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létesített munkaviszony keretében történő foglalkoztatás céljából pályázatot hirdet a „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című projekt keretében szakmai munkatárs munkakör ellátására.

 

A munkaviszony időtartama: 2023. szeptember 30. napjáig szóló határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • A TOP-6.8.2-KE1-15-2016-00001 számú „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” elnevezésű projekt szakmai megvalósításában való részvétel.
  • Folyamatos rendelkezésre állás, kapcsolattartás, illetve együttműködés a projektben közreműködő vállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel, projektmendzsmenttel, szakmai megvalósításban résztvevőkkel.
  • Szakmai dokumentumok kidolgozása a szakmai vezető koordinálása alapján.
  • Továbbképzésen való részvétel.
  • A felhívás, az általános útmutató és a megvalósíthatósági tanulmány útmutatója, a projektben keletkezett dokumentumok, valamint a vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése és betartása.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Europass típusú szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, pályázó nyilatkozata: személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mile Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztéspolitikai Iroda Projektkoordinációs Osztály vezetője nyújt a 76/513-599-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • • postai úton: a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „szakmai munkatárs”.
  • • e-mailben: a következő e-mail címre: palyazat@kecskemet.hu

Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu felületen) ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.

2021. szeptember 17.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje