Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Telepekről vezetett nyilvántartás

2013. február 28-án lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, melynek 8. § (1) bekezdése alapján „a jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul – a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi”.

Üzletek és kereskedők nyilvántartása az Országos Kereskedelmi Nyilvántartó Rendszerben


 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. §-a értelmében a kereskedelmi hatóság a kereskedőkről, valamint a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről nyilvántartást vezet. A törvény 6/I. §-a szerint a kereskedelmi hatóság a nyilvántartási kötelezettségét az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzéssel teljesíti. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a nyilvántartást az interneten, ingyenesen, naprakészen közzé kell tenni.
 

Eltérő nyitvatartási engedélyek nyilvántartása

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet alapján vezetett nyilvántartás az eltérő nyitva tartási engedélyekről.

Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a hatóság a rendezvénytartási engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. Ez a nyilvántartás a jogszabály értelmében nyilvános, honlapon való megjelentetése kötelező.
 

Vásárok, piacok, helyi termelői piacok és bevásárlóközpontok nyilvántartása az Országos Kereskedelmi Nyilvántartó Rendszerben


 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. §-a értelmében a kereskedelmi hatóság a bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról nyilvántartást vezet. A törvény 6/I. §-a szerint a kereskedelmi hatóság a nyilvántartási kötelezettségét az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzéssel teljesíti. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a nyilvántartást az interneten, ingyenesen, naprakészen közzé kell tenni.
 

Üzletszerű ingatlanközvetítők, valamint üzletszerű ingatlanvagyon-értékelők és -közvetítők nyilvántartása az Országos Kereskedelmi Nyilvántartó Rendszerben


 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/D. § (1) bekezdése értelmében az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről az átláthatóság, valamint a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása érdekében nyilvántartást vezet. A hatóság a nyilvántartási kötelezettségét az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzéssel teljesíti. A nyilvános adatok megismerését az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság ingyenesen, bárki számára nyilvánosan hozzáférhető úton biztosítja. A nyilvántartás közhiteles.