Ugrás a tartalomra

Tájékoztató – egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítás az „új kata” törvény hatályba lépését követően

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi kata”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik. A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új kata”) hatálya alá tartozókra vehető igénybe 2022. szeptember 1-jétől. Tehát minden érintett vállalkozásnak el kell döntenie, hogy milyen szabályok szerint adózik 2022. szeptember 1-jétől, legyen az a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), vagy az önkormányzati adóhatóságnál.

I. A „régi kata” alanyiság megszűnésének hatása

 A Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján adóhatóságunknál egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott katás adózóinknak az adónem megszűnése miatt a változást nem kell külön űrlapon bejelenteni, azt nyilvántartásunkon hivatalból átvezettük. A „régi kata” megszűnése okán - mivel ez önmagában nem jelenti egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését – nincs szükség évközi (záró) bevallás benyújtására sem.
A tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség időtartamával arányos. Ennélfogva a már előírt, 2022. szeptember 15-ig esedékes helyi iparűzési adókötelezettségre jutó adó is csak időarányos összegben, 2022. augusztus 31-ig számítva kell megfizetni az iparűzési adószámlára. Az adóév 2022. szeptember 15-ig előírt adóból az időarányos részt az önkormányzati adóhatóság az egyéni adófolyószámlákon letörölte. (122 nap/365 nap * 2 500 000 Ft * 1%, tehát 8.356 Ft-tal csökkent általános esetben a II. félévi adókötelezettség.)

II. Új kata választása esetén a tételes adómegállapítás feltételei

Azok a katás egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az „új kata” feltételeinek, nem válnak automatikusan az „új kata” alanyává. Ha az „új kata” szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a NAV-hoz, illetve ha tételes adómegállapítással kívánnak adózni a helyi iparűzési adóban, az önkormányzati adóhatóság felé is.
A Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által központilag rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.
A nyomtatvány az Elektronikus Önkormányzati Portálon ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ) keresztül elektronikusan nyújtható be. A benyújtás határideje 2022. október 15-e! A bejelentésre alkalmas „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" nevű űrlap a Portál honlapján elérhető.
A határidő elmulasztása esetén már csak a 2023. év egészére tehető bejelentés, 2023. február 15-éig.
Az (időarányos) iparűzési adót az érintetteknek az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni függetlenül az új kata bejelentésétől.

A 2022. szeptember 15-i határidőig a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jutó időarányos adóját kell befizetni, azaz 8.356 Ft-ot (122 nap/365 nap x 2 500 000 Ft x 1%)
Ha az „új Kata" szerint adózó 2022. szeptember 15-én az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazza és aszerinti adót fizet, de az egyszerűsített adóalap-megállapításról szóló bejelentést csak 2022. október 15-ig teszi meg a jelzett módon az önkormányzati adóhatósághoz, akkor nem követ el jogsértést.
Amennyiben viszont az adót csak 2022. szeptember 15-ét követően fizeti meg, akkor az adófizetési kötelezettsége elkésettsége miatt - csekély összegű - késedelmi pótlék terheli, amelyet az önkormányzati adóhatóság 2022. szeptember 16-ától kezdődően felszámítani köteles. Ez független attól, hogy az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás választásának bejelentésére 2022. október 15-ig jogszerűen jogosult.

III. Bevallás-benyújtás és adóelőleg

Abban az esetben, ha az „új kata” az adóalany számára már nem választható, de korábban a helyi iparűzési adóban tételes adómegállapítást alkalmazott, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtania. E bevallás benyújtása során az adóalany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e: átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy kiva alanyként. Amennyiben ezekre nincs lehetőség, úgy az általános szabályok szerinti adóalap megállapítást kell alkalmaznia.

A „régi kata” alanyiság megszűnése miatt a 2022. szeptember 1. és 2023. június 30. közötti adóelőleg fizetési időszakra adóelőleget nem kell bejelenteni, bevallani.
Adóelőleget akkor kell bevallani, ha az adózó már nem lehet az „új kata” alanya, vagy ugyan lehetne az „új kata” alanya”, de nem kívánja az egyszerűsített adóalap-megállapítást választani, Az adóelőleget a 2023. július 1. és 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra köteles bevallani, mégpedig a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról szóló, 2023. május 31-éig benyújtandó bevallásban.

Amennyiben kérdésük merül fel az adókötelezettségek teljesítésével összefüggésben, úgy jelezzék azt munkatársaink felé. Ügyintézőink telefonszámait és az adóbeszedési számlaszámokat honlapunkon találhatják meg: https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak .
Folyószámla-egyenlegüket nyomon követhetik az E-Önkormányzat Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ). A Portál használatára vonatkozó részletes tájékoztatót elérhetik itt: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Előre is köszönjük közreműködésüket.

Dr. Temesvári Péter
jegyző

2022. szeptember 1.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei