Ugrás a tartalomra

Tájékoztató a második féléves helyi adók befizetésével kapcsolatban

A második félévben esedékes helyi adók befizetési határideje 2021. szeptember 15. (szerda).

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy az előző évekhez hasonlóan a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók esetében az I. félévre postázott egyenlegértesítő küldemény a II. féléves építményadó fizetési kötelezettséget tartalmazó készpénz-átutalási megbízásokat („csekk”) is tartalmazta. Ennek alapján az adóhatóság a II. félévi kötelezettségekről újabb értesítőt, készpénz-átutalási megbízást nem fog küldeni.

Amennyiben az egyenlegértesítő elkészítésétől eltelt időszakban adókötelezettséget érintő, fizetési kötelezettséggel járó változás történt, úgy ezen adózók esetében az újabb határozatokhoz mellékeltünk készpénz-átutalási megbízás(oka)t („csekk(ek)et”), amelyeken fizetési kötelezettségeiknek eleget tudnak tenni.

Természetesen a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózóinknak továbbra is lehetőségük van adófizetési kötelezettségeiket teljesíteni otthonról bankkártyával a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  honlapon (ügyfélkapus azonosítás után az „Adók, díjak, illetékek befizetése” csempét választva) vagy banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízással.

Javasoljuk, hogy éljenek valamelyik otthonról indítható elektronikus fizetés lehetőségével.

 Adóbeszedési számlaszámunk:

Építményadó beszedési számla

11732002-15337544-02440000

Átutalásnál kérjük, hogy az adót adózónként, illetve adószámlánként utalják el, a közleményben az adózó adóazonosító jelét feltüntetve.

Amennyiben valamilyen okból nem áll rendelkezésükre a befizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízás („csekk”), és befizetésüket más módon nem tudják teljesíteni, úgy jelezzék azt munkatársaink felé. Ügyintézőink telefonszámait honlapunkon találhatják meg: www.kecskemet.hu.

Az E-önkormányzat Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az önkormányzati adószakrendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az adóegyenlegét ellenőrizni. A Portál használatára vonatkozó részletes tájékoztatót elérhetik itt: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Javasoljuk, hogy a befizetést megelőzően tekintsék meg az aktuális egyenlegüket. Fontos, hogy az adószámla-adatok feldolgozása, könyvelése időt vesz igénybe, ezért nem érdemes olyan tételt keresni, amit a kivonat készítése vagy a lekérdezés előtti néhány nappal korábban nyújtott be, illetve fizetett meg az adózó.

Ismételten felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést az állami adóhatóság (NAV) látja el, így a második féléves gépjárműadót a NAV határozata szerint, az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni. Felhívjuk figyelmüket, hogy az önkormányzat gépjárműadó számlájára tévesen befizetett adót, csak az adózó külön kérelmére lehet visszautalni vagy átvezetni más adószámlára. A tévesen befizetett összeget az önkormányzati adóhatóság nem jogosult hivatalból, a hatáskör változására tekintettel a NAV felé továbbutalni.

 

Köszönjük, hogy befizetésükkel hozzájárulnak városunk fejlődéséhez!

 

Dr. Mayer Endre
jegyző

2021. szeptember 3.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje