Ugrás a tartalomra

Közszolgáltatásba bevont ingatlanok csomagolási hulladékgyűjtése

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projektet a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, amelynek egyik célja a közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtés még nem biztosított. A papír, műanyag, fém anyagáramok házhoz menő gyűjtésének fejlesztését a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.  

Az önkormányzat ezúton tájékoztatja a lakosságot arról, hogy Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az edényzetek rendelkezésre állásával egyidejűleg megkívánja szűntetni a sárga színű cserezsákok alkalmazását. Ezzel is ösztönözni kívánja a lakosságot arra, hogy az egyébként már rendelkezésre álló edényeket minél nagyobb számban vegyék át.

Közös érdek, hogy mostantól kezdve a csomagolási hulladék gyűjtése során a fent említett projekt keretében rendszeresített edényzetbe történjen a csomagolási hulladék kihelyezése, mert ez jelentős környezetkímélő lépést jelent annak következtében, hogy a külön zsákok elhagyása számottevően csökkenti a hulladék mennyiségét.

Fontos követelmény, hogy az edényekbe a lehető legkisebb térfogattal kerüljenek a műanyag palackok, flakonok, dobozok.

A fenti lépések elősegítik, hogy az edényekbe több csomagolóanyag férjen, s így a gyűjtőjárművek teljes térfogata kihasználható legyen.

Mindez több hasznos anyag (kevesebb levegő) elszállítását teszi lehetővé, ami által a hulladékszállító járműveknek kevesebb fordulóra van szükségük, ez pedig kíméli a környezetet és csökkenti a szolgáltató üzemeltetési költségeit.

Végül az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a keletkezett szelektív hulladék mennyisége mégis meghaladja az edény mértékét, abban az esetben a csomagolási hulladék áttetsző zsákban is kihelyezhető.

2022. június 29.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei