Ugrás a tartalomra

TÁJÉKOZTATÓ a HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV-nak minősülő vállalkozásoknak

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a értelmében a 2021. évben végződő adóévben a Korm. rendelet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozásoknak (KKV) a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék. Tekintettel arra, hogy a jogszabály szerint ez a kedvezmény a 2021. évben végződő adóévre vonatkozik, a mérsékelt adómértékkel majd a 2022. májusában benyújtandó helyi iparűzési adóbevallásban kell számolnia az érintetteknek.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a KKV-nak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A NAV honlapján elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, amelynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a KKV-k elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A nyilatkozatot a már működő adózók 2021. február 25-ig nyújthatják be.

A nyilatkozatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV-hoz.

A székhellyel és telephellyel (telephelyekkel) is rendelkező adózók csak egy darab 21NYHIPA jelű nyilatkozatot töltenek ki, így nagyon fontos, hogy a telephely bejelentésüket a NAV-nál tegyék meg, ugyanis csak azon önkormányzati adóhatóságoknak fogja a NAV megküldeni a nyilatkozatot, és az önkormányzati adóhatóság biztosítani az adóelőleg-kedvezményt, amelyekhez telephelyet jelentett be az adózó.
Amennyiben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 31. pontja szerinti telephelyeiről a bejelentését még nem tette meg a NAV-hoz, akkor ezt a NAV által rendszeresített és a rá irányadó szabályok szerinti adat- és változásbejelentő lap benyújtásával tehetik meg. Amennyiben további kérdésük van a nyilatkozattal, vagy telephely bejelentéssel kapcsolatban, keresse a NAV ügyfélszolgálatát a kitöltési útmutatóban található elérhetőségein!
A nyilatkozat és a kitöltéséhez az útmutató a NAV honlapján a https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/21NYHIPA.html?query=hipa elérhetőségen található meg.

 

dr. Határ Mária jegyző
tartós távollétében

dr. Mayer Endre
aljegyző

 

2021. február 5.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje