Ugrás a tartalomra

Kecskemét Megyei Jogú Város Levegőminőségi tervének felülvizsgálata 2020-2025

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)
székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
elérhetősége:
postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642
tel.: 76/795-870
e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/


értesíti az érintetteket


arról, hogy a környezetvédelmi hatóság elkészítette a „Kecskemét levegőminőségi tervének felülvizsgálata 2020-2025 (tervezet)” - című dokumentációt, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 1. melléklete szerinti tartalommal, figyelemmel az Lvr. 14. § (4) bekezdésére.


A fentebb hivatkozott dokumentációt az alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik meg:

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1720/-3529278366717812049/publicLink/Kecskem%C3%A9t%20Leveg%C5%91min%C5%91s%C3%A9gi%20Terv%202020.pdf


Az Lvr. 16. § (3) bekezdése alapján az érintett nyilvánosság a levegőminőségi terv és annak módosítása vagy felülvizsgálata tervezetére a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás közzétételétől számított 30 napon belül tehet véleményt, illetve észrevételt. A területi környezetvédelmi hatóság a levegőminőségi terv, valamint annak módosítása, illetőleg felülvizsgálata elfogadása előtt az érintett nyilvánosság által határidőben tett véleményeket, észrevételeket - tekintettel a környezetvédelmi érdekekre - kellő mértékben figyelembe veszi.

Az Lvr. 16. § (4) bekezdése szerint a figyelembe vett véleményekről, észrevételekről, vagy figyelmen kívül hagyásuk esetén annak indokairól a területi környezetvédelmi hatóság a saját és az érintett települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdetőtábláján, valamint a saját és a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján tájékoztatja az érintett nyilvánosságot. Egyúttal közzéteszi az elfogadott levegőminőségi tervet, és az elfogadás alapjául szolgáló indokokat.


A fentebb foglaltak, valamint az Lvr. 16. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk az érintett nyilvánosságot arról, hogy jelen közlemény közzétételétől számított 30 napon belül tehetnek véleményt, illetve észrevételt a környezetvédelmi hatóság irányába. Ezen kívül az érintett nyilvánosság a véleményét, vagy észrevételét a település helye szerint illetékes jegyzőhöz is előterjesztheti.

Kérjük, hogy az esetlegesen előterjeszteni kívánt észrevételeket írásban (postai úton, avagy e-papír szolgáltatás igénybe vételével elektronikusan) tegyék meg.


A kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeket jelen közlemény 1 oldala tartalmazza.


A közlemény közzétételének időpontja: 2021. február 15.


Kecskemét, 2021. február 12.


Kovács Ernő
kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Csókási Anita
főosztályvezető

2021. február 17.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei