Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Pályázati felhívás – Csokor u. 11. szám alatti (kivett orvosi rendelő) ingatlan értékesítésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
52/2020. (VI.30.) VPB. sz. határozata 4. számú melléklete

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)
52/2020. (VI.30.) VPB. sz. határozata alapján
nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki


 

a kecskeméti 8003/3 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Csokor u. 11. szám alatt lévő, 1201 m2 alapterületű, „kivett orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan értékesítése érdekében

 

A pályázat kiírása és értékelése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) meghatározott formában történik.

 

Az ingatlan minimális értékesítési ára bruttó 16.900.000,- Ft.

 

A pályázat részletes feltételeit és követelményrendszerét a pályázati kiírás tartalmazza.

 

A pályázatokat legkésőbb 2020. augusztus 10. napján 9 óráig személyesen kell egy eredeti és két másolati példányban benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) Nagytemplom felőli ügyfélszolgálati irodájába (volt Tourinform Iroda).

 

A pályázatokat zárt borítékban, a borítékon kívül „8003/3 hrsz-ú ingatlan” jeligével lehet benyújtani. Részletes pályázati kiírás igényelhető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 10. tel: 76/513-513/2325-ös mellék), vagy letölthető Kecskemét Megyei Jogú Város honlapjáról.

 

A pályázat kiírója a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

Kecskemét, 2020. június 30.

 

 

 

 

2020. július 7.