Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás a kecskeméti 10208/23 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
79/2022. (V.19.) határozata 5. számú melléklete
 
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
79/2022. (V.19.) határozata alapján
nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki
 
a kecskeméti 10208/23 hrsz-ú, 1510 m2 alapterületű, „kivett udvar és 1 egyéb épület” megnevezésű országos műemléki védettség alatt álló ingatlan (a volt Rudolf laktanya területén található egykori fogdaépület) értékesítése érdekében.
 
A pályázat kiírása és értékelése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) meghatározott formában történik.

A pályázó a Vagyonrendelet 25. § (3) bekezdésének megfelelően az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az általa készíttetett forgalmi értékbecslésre vagy más objektív szempontok szerint összeállított, visszaellenőrizhető értékadatokra épülő költség-haszon elemzésre alapozhatja. Az önkormányzat a benyújtott árajánlatokat és azokat alátámasztó forgalmi értékbecslést vagy költség-haszon elemzést felülvizsgáltatja.

Az ingatlan-nyilvántartásba önálló ingatlanként bejegyzésre kerülő felépítményekhez tartozó földterületre földhasználati jog lesz alapítva a nyertes pályázó javára, melynek a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértékét az árajánlatnak tartalmaznia kell.

Az így benyújtott ajánlatot és azt alátámasztó forgalmi értékbecslést a Vagyonrendelet 9. §-a rendelkezéseivel összhangban a pályázat kiírója felülvizsgáltatja.

Az ajánlat érvényességének feltétele, az ajánlatban foglaltakra vonatkozó megvalósíthatósági (fenntarthatósági) tanulmány, illetve legalább 5 évre vonatkozó üzleti terv egyidejű benyújtása.

A pályázat részletes feltételeit és követelményrendszerét a pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázatokat legkésőbb 2022. szeptember 2. napján 10 óráig személyesen kell egy eredeti és két másolati példányban benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala félemelet 8. számú hivatalos helyiségében. A pályázatokat zárt borítékban, a borítékon kívül „volt Rudolf laktanya: 10208/23 hrsz” jeligével” jeligével lehet benyújtani. Részletes pályázati kiírás igényelhető a Polgármesteri Hivatala Jogi Osztályánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 8. tel: 76/513-513/2371-es mellék), vagy letölthető Kecskemét Megyei Jogú Város honlapjáról.

A pályázat kiírója a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát

2022. június 1.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei