Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás a kecskeméti 8701/38 és 8701/39 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
143/2021. (XII.16.) határozata 2. melléklete

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)
143/2021.(XII.16.) határozata alapján
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint


 

nyilvános, egyfordulós pályázatot ír ki

 

az alábbi Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok dologösszességként történő együttes értékesítésére

 

Fekvése

Hrsz

Terület (m2)

Megnevezés

Kecskemét

8701/38

8701/39

6856

6856

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen terület

 

A versenyeztetés a Vagyonrendelet 24. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott formában történik.

Az ingatlanok forgalmi értéke összesen: nettó 109.763.780,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 139.400.000 -Ft.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az értékesítés ÁFA fizetési kötelezettséggel jár.

A pályázat részletes feltételeit és követelményrendszerét a pályázati felhívás tartalmazza.

Az ajánlatokat legkésőbb 2022. március 7. napjáig lehet benyújtani (postára adni), kizárólag postai úton Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Kecskemét, Kossuth tér 1.).

A pályázatokat zárt borítékban, a borítékon kívül „8701/38 és 8701/39 hrsz-ú ingatlanok értékesítése” jeligével lehet benyújtani. A borítékon kérjük még feltüntetni az ajánlattevő nevét, címét. Részletes pályázati kiírás igényelhető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1., tel: 76/513-591), vagy letölthető Kecskemét Megyei Jogú Város honlapjáról.

A pályázat kiírója a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Kecskemét, 2021. december 16.

2022. január 5.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei